Informacje

Powstaje nowy teren zielony przy ulicy Łukasiewicza

Samorząd Jasła urządza kolejny teren zielony, który będzie służył mieszkańcom wypoczynkowi. Właśnie trwają roboty budowlane związane z rekultywacją dawnego wyrobiska skalnego przy ulicy Łukasiewicza. Docelowo na zagospodarowanej działce powstaną nowe alejki spacerowe wraz z elementami „małej architektury”. Koszt prac przekracza 153 tysiące złotych.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba poinformowała nas, że „potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia wynika z sukcesywnego dążenia do podnoszenia standardu oraz ładu przestrzeni miejskich”.

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania terenu dawnego wyrobiska skalnego przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Jaśle powierzono miejscowemu architektowi – Andrzejowi Gawlewiczowi. Za przygotowanie kompletnej dokumentacji, wymaganej do przystąpienia do realizacji robót budowlanych, samorząd miejski zapłacił 2 460 złotych brutto. Przedsięwzięcie zakłada uporządkowanie zaniedbanego od dziesiątek lat obszaru, który po zrealizowaniu niezbędnych prac rewitalizacyjnych zostanie udostępniony mieszkańcom w celach wypoczynkowych.

Charakterystycznym elementem tej działki jest dawne wyrobisko skalne, którego strome zbocza są porośnięte zielenią oraz różnego rodzaju drzewami i krzewami. Od strony zachodniej przebiega ulica Łukasiewicza. Obecnie teren nie jest zabudowany żadnymi obiektami kubaturowymi. – informuje Agata Koba.

Projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Łukasiewicza. Źródło: © Urząd Miasta w Jaśle

Aktualnie w tym miejscu trwają intensywne roboty budowlane. Realizację inwestycji powierzono firmie Romax Robert Pastwa z siedzibą w Przysiekach. Jako jedna z pięciu wykonawców, do których urzędnicy wysłali zapytania ofertowe, przedstawiła ona najkorzystniejszą ofertę cenową. Koszt rewitalizacji terenu byłego wyrobiska skalnego wynosi ponad 153 tysiące złotych brutto. Prace zostaną w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Docelowo powstaną tutaj: parking o nawierzchni z kostki brukowej przeznaczony dla samochodów osobowych (bezpośrednio przylegający do ulicy miejskiej w miejscu istniejącego nasypu ziemnego, który zostanie zniwelowany), alejki spacerowe o nawierzchni z kostki brukowej, schody terenowe prowadzące do posadowionego w tym miejscu pomnika z figurą Matki Bożej z Lourdes, a całość będą dopełniać elementy „małej architektury”. Zaprojektowano również nocną iluminację terenu poprzez zamontowanie systemu lamp umieszczonych w podłożu. Jedna z nich ma po zmroku oświetlać wystającą z podłoża skałę.

Planowane prace w ramach tego przedsięwzięcia to: wykonanie żelbetowego muru oporowego wraz z płytą żelbetową, wykonanie robót ziemnych i podbudowy z kruszyw naturalnych i kruszywa łamanego oraz ułożenie obrzeży betonowych alejek i parkingu, ułożenie korytek odwadniających, wykonanie betonowych schodów terenowych, montaż lamp oświetleniowych. – wyjaśnia Agata Koba. Zadanie nie obejmuje nasadzenia nowej roślinności.

Projektowane zagospodarowanie nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na środowisko i otoczenie. – dodała reprezentująca inwestora urzędniczka.

Prace mają zostać zrealizowane do połowy grudnia br. W związku z koniecznością wykorzystania ciężkich maszyn budowlanych w miejscu inwestycji, magistrat nie przewiduje żadnych ponadnormatywnych dla tego rodzaju robót uciążliwości dla mieszkańców osiedla Ulaszowice.

Pod koniec października 2008 roku posadowiono w tym miejscu figurę Matki Bożej z Lourdes, której poświęcenia dokonał ówczesny biskup rzeszowski ks. Kazimierz Górny.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
130 tysięcy złotych na tereny zielone przy ulicy Łukasiewicza
SŁOWA KLUCZOWE