Kultura | rozrywka | edukacja

Kresy Juliana Wołoszynowskiego (zapowiedź)

Spotkanie autorskie z Barbarą Sokołowską w jasielskiej bibliotece

Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle zaprasza na spotkanie z Barbarą Sokołowską, krytykiem literackim, literaturoznawcą, znawczynią twórczości Vincenza i Wołoszynowskiego.

Pretekstem do rozmowy jest wydana w tym roku książka Barbary Sokołowskiej „Dlaczego tamtych stron zapomnieć nie ma mocy… Kresy w twórczości Juliana Wołoszynowskiego”.

Recenzje publikuje m.in. w „Nowej Okolicy Poetów”, „Toposie” i „Frazie”. Od wielu lat prowadzi spotkania autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. W kręgu jej zainteresowań oprócz literatury jest filozofia i sztuka, a także twórczość Stanisława Vincenza i huculszczyzna. Ceni sobie teksty, które ukazały się w Problemach współczesnej tanatologii pod red. Jacka Kolbuszowskiego: Choroba na starość: w świecie postaci Juliana Wołoszynowskiego i Czas choroby: motywy choroby w filozofii i literaturze.

Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia (poniedziałek) 2018 r. o godz. 16.00 w Strefie Innowacji MBP w Jaśle (ul. Kołłątaja 1).

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE