Informacje

Mamy zdolną młodzież! Wiedzą, jak prawidłowo zachować się w sytuacji pożaru czy innego zagrożenia

Zuzanna Bieszczad, Piotr Bieszczad i Kacper Buda – to oni w tym roku pokonali swoich rówieśników z całego powiatu jasielskiego i okazali się najlepsi w lokalnym finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. gadżety multimedialne. Wydarzeniu towarzyszył kolejny przegląd kronik prowadzonych w poszczególnych jednostkach ochotniczych straży pożarnych z naszego regionu.

Nz. Tegoroczni laureaci OTWP na szczeblu powiatu jasielskiego.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przeprowadzono dzisiaj eliminacje powiatowe do 41. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Współorganizatorem odbywającego się pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle.

Do udziału w powiatowym turnieju przystąpiło 23 dzieci – zwycięzcy eliminacji, które miały miejsce we wcześniejszym czasie we wszystkich dziesięciu gminach powiatu jasielskiego (dziesięcioro w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI, dziesięcioro w kategorii szkół podstawowych klasy VII-VIII i gimnazjum oraz troje w kategorii szkół średnich).

Wtorkowe eliminacje odbywały się w dwóch częściach: pisemnej (test wiedzy składający się z trzydziestu pytań jednokrotnego wyboru). Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, kwalifikowały się do części ustnej, gdzie odpowiadały przez komisją konkursową na wcześniej przygotowane zagadnienia.

Młodszy brygadier Wacław Pasterczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle: – W dzisiejszym turnieju wystartowali uczniowie – przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu propagowanie wiedzy pożarniczej. Wielu z tych uczestników na co dzień posługuje się tą wiedzą, przekazując ją swoim młodszym kolegom, a także w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Ta wiedza może być przez nich użyta nawet w sytuacji, gdy na terenie jakiegoś obiektu dochodzi do sytuacji pożarowej czy innego zagrożenia. Umieją się wówczas zachować, powiadomić służby ratownicze i prawidłowo zachować się w takiej sytuacji.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwało jury eliminacji powiatowych, w którego skład weszli przedstawiciele organizatorów konkursu:

  • przewodniczący – młodszy brygadier Ireneusz Zagórski (zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Jaśle);
  • sekretarz – młodszy brygadier Piotr Surmacz (zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego KP PSP w Jaśle);
  • członek – młodszy brygadier Sławomir Madejczyk (naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego KP PSP w Jaśle);
  • członek – młodszy brygadier Ireneusz Michalik (starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Rozpoznawczym KP PSP w Jaśle);
  • członek – Krzysztof Bartusiak (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Jaśle).

Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz wysłuchania wystąpień przez komisją wyłoniono laureatów tegorocznej edycji konkursu. Powiat jasielski na szczeblu wojewódzkim reprezentować będą: Zuzanna Bieszczad ze Szkoły Podstawowej w Niepli, Piotr Bieszczad z Gimnazjum w Szebniach oraz Kacper Buda z II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.

Pojadą oni 18 maja do Strzyżowa, gdzie w tym roku zaplanowano podkarpackie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Jak wiadomo, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie został były dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jaśle brygadier Rafał Rutyna więc nasi przedstawiciele będą mogli się czuć wśród uczestników z pozostałych powiatów województwa „jak u siebie w domu”.

Dla zwycięzców oraz uczestników we wszystkich kategoriach wiekowych przygotowano pamiątkowe statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe (m.in. gadżety multimedialne), kamizelki odblaskowe oraz poczęstunek. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu okazanemu przez społecznych partnerów przedsięwzięcia. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się dzięki dotacji przyznanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Wzorem lat ubiegłych donatorami nagród byli również: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Nadleśnictwo Kołaczyce, Starostwo Powiatowe w Jaśle, a także Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Nie bez znaczenia był też udział finansowy lokalnych jednostek samorządu terytorialnego na etapach niższego szczebla.

Druh Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle: – Chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom 41. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, którzy przeszli przez eliminacje w poszczególnych gminach. Dziękuję opiekunom – nauczycielom, którzy przygotowywali młodzież do tych eliminacji. Również serdeczne podziękowania składam Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Od wielu lat, wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jest ona głównym organizatorem tego turnieju. Nie odbył by się on gdyby nie sponsorzy. Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem Starostwa Powiatowego w Jaśle, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Jaśle, Magurskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Kołaczyce i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W tym roku po raz pierwszy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest fundatorem głównych nagród rzeczowych, jak również statuetek. Do tej pory nie mieliśmy takich środków finansowych na tego typu turnieje. Od bieżącego roku Komenda Wojewódzka systematycznie będzie przekazywała około dwa tysiące złotych na organizację albo turnieju wiedzy pożarniczej albo zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W imieniu organizatorów głos zabrał m.in. Komendant Powiatowy. Starszy brygadier Marek Górniak podziękował wszystkim uczestnikom oraz przygotowującym ich pedagogom za udział w tym prestiżowym przedsięwzięciu prewencyjnym, a laureatom życzył dalszych sukcesów podczas eliminacji województwa podkarpackiego:

Bardzo Wam dziękuję za to, że zechcieliście się zainteresować sprawami ochrony przeciwpożarowej i wziąć udział w poszczególnych etapach tego ogólnopolskiego turnieju. Mam nadzieję, że spędziliście u nas miło czas i nie było to dla Was zbyt stresujące. Myślę, że w następnych latach z chęcią weźmiecie udział w tym turnieju. Szczególne gratulacje kieruję pod adresem laureatów i życzę im dalszych sukcesów na finale wojewódzkim. Serdecznie dziękuję opiekunom za zaangażowanie się w to, żeby zainteresować młodzież zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej. Liczę na Wasz udział w następnych tego typu turniejach.

Wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzenie konkursu zauważyły wysoki poziom merytorycznego przygotowania młodzieży. Wielokrotnie podkreślano dzisiaj, że młodzież poznając przepisy przeciwpożarowe stosuje je później w życiu, a o skutkach ich nieprzestrzegania zwraca niejednokrotnie uwagę swoim rodzicom, dziadkom czy rówieśnikom. Takie działania o charakterze prewencyjnym to jedne z podstawowych zadań współczesnego pożarnictwa.

W poprzednich latach młodzież z terenu powiatu jasielskiego zajmowała czołowe lokaty w eliminacjach wojewódzkich, jak również kilkukrotnie byli uczestnikami eliminacji centralnych. – zaznaczył Stanisław Święch.

W przerwie pomiędzy sprawdzianami: pisemnym i ustnym wszyscy uczestnicy turnieju wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć z bliska pojazdy i sprzęt ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Strażacy pod dowództwem młodszego brygadiera Grzegorza Ciężabki przeprowadzili symulowany pokaz gaszenia pożaru budynku, a także zapoznali zgromadzonych z zasadami udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej osobom dorosłym w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED).

Ponadto wydarzeniem towarzyszącym turniejowi był zorganizowano już po raz drugi przegląd kronik prowadzonych przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu jasielskiego. W sali tradycji tutejszej komendy zostały udostępnione zapiski historyczne zgromadzone na przestrzeni lat m.in. przez jednostki w: Dębowcu, Święcanach, Brzyskach, Chrząstówce, Osobnicy i Sieklówce.

Kroniki z Dębowca prowadzone przez druha Pawła Pierzowicza zostaną wystawione do reprezentowania powiatu jasielskiego na przeglądzie szczebla wojewódzkiego.

Tych kronik na terenie powiatu jasielskiego jest prowadzonych bardzo dużo, praktycznie w każdej jednostce, a mamy ich aż 98. – wyjaśnia Stanisław Święch. – Są to zapisy, które obrazują historię poszczególnych jednostek na przestrzeni wieków. Chciałem powiedzieć, że najstarszą jednostką OSP na terenie powiatu jasielskiego jest OSP Załęże, które liczy prawie 145 lat. Ten drugi przegląd kronik wiąże się również z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na terenie powiatu jasielskiego aż 59 jednostek OSP ma już ponad sto lat. Już w okresie zaborów tworzone były jednostki ochrony przeciwpożarowej. Z okazji stulecia niepodległości planujemy 6 października zorganizowanie przy obelisku generała Hallera w Trzcinicy zlotu tych wszystkich jednostek. W taki sposób chcemy uczcić tę rocznicę.

Wydarzeniu patronował medialnie portal regionalny terazJaslo.pl.

📸 FOTOGALERIA: Finał powiatowy 41. OTWP w Jaśle

WYNIKI ELIMINACJI POWIATOWYCH 41. OTWP:

Kategoria I (szkoła podstawowa – klasy IV-VI)
1 miejsce: Zuzanna Bieszczad, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli
2 miejsce: Szymon Lepucki, Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrocance
3 miejsce: Dawid Niezgoda, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach

Kategoria II (szkoła podstawowa – klasa VII, klasy II-III gimnazjum)
1 miejsce: Piotr Bieszczad, Gimnazjum w Szebniach
2 miejsce: Zuzanna Zagórska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Igacego Krasickiego w Jaśle
3 miejsce: Mateusz Jaracz, Gimnazjum w Dębowcu

Kategoria III (szkoła średnia)
1 miejsce: Kacper Buda, II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle
2 miejsce: Jakub Przewoźnik, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
3 miejsce: Patryk Zięba, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE