Informacje

Jasło wprowadza budżet obywatelski

Jaślanie będą mieli swój budżet obywatelski. Na inwestycje zgłoszone bezpośrednio przez obywateli samorząd miejski zamierza corocznie przekazywać kwotę trzystu tysięcy złotych. Również mieszkańcy naszego miasta będą sami decydować o wyborze przedsięwzięć, które mają aktywizować lokalną społeczność i poprawiać wizerunek przestrzeni publicznej.

Projekt uchwały dotyczącej ustanowienia w Jaśle budżetu obywatelskiego wraz z określeniem zasad i trybu jego funkcjonowania został wypracowany w dużych bólach. Dyskusja, którą radni miejscy zainicjowali podczas odbywających się wczoraj posiedzeniach komisji merytorycznych, przeniosła się na dzisiejszą sesję nadzwyczajną i trwała blisko półtorej godziny.

Pomiędzy obydwoma stronami udało się wypracować consensus, którego wynikiem jest kilkustronicowy dokument zawierający regulamin budżetu obywatelskiego, w tym zapisy określające: wysokość środków finansowych wyodrębnione corocznie na ten cel z miejskiej kasy, formę zgłaszania propozycji przedsięwzięć, ocenę merytoryczną zgłoszonych projektów, formę głosowania mieszkańców, a także harmonogram budżetu obywatelskiego.

Poproszony o komentarz w tej sprawie burmistrz Jasła Ryszard Pabian powiedział: – Chyba nie dziwi ta dyskusja dlatego, że temat jest bardzo ważny i istotny nie tylko dla radnych, ale i mieszkańców tego miasta. Natomiast to dobrze, że w trakcie tej dyskusji wypracowaliśmy najważniejsze rzeczy, które powinny się znaleźć w tej uchwale. To uchwała, która daje mieszkańcom możliwość wyrażania swoich opinii do tego, co ma być w mieście wykonywane. Tak naprawdę ten pierwszy rok będzie sondażowy i chyba wszyscy tak do tego podchodzimy. Jak każda uchwała tak i ta może być w każdej chwili zmieniona. Tutaj najistotniejsze jest to, że na przyszły rok zabezpieczamy w budżecie miasta kwotę 300 tysięcy złotych na działania związane z budżetem obywatelskim. Jakie projekty wpłyną od mieszkańców, sam jestem ciekaw.

Kwota w takiej wysokości to wynik propozycji, która padła w czasie prowadzonej dyskusji. Burmistrz nie wyklucza jednak, że dopiero pilotażowa realizacja budżetu obywatelskiego zweryfikuje zapotrzebowania lokalnej społeczności i nie wyklucza w kolejnych latach korekty tych środków.

Być może w pierwszym roku jej funkcjonowania pojawią nam się jeszcze jakieś tematy, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To nie jest sztywna uchwała, której nie możemy później zmienić. Tak jak i kwoty, które będą się pokazywać w budżetach lat następnych, są oczywiście do zmiany. Zaproponowaliśmy kwotę do realizacji w ramach budżetu roku 2019, która wczoraj pojawiła się w trakcie dyskusji. Myślę, że pójście w tym kierunku, że to nie budżet obywatelski będzie dostosowany do środków jakie możemy wygenerować w naszym budżecie tylko odwrotnie to chyba jest zasadne. Po to jesteśmy burmistrzem i radnymi, żeby przewidzieć podstawowe założenia budżetu tego miasta. Przecież mamy własne obowiązkowe zadania, które musimy realizować. – stwierdził.

Gospodarz naszego miasta tłumaczył się ze stawianych mu zarzutów o to dlaczego projekt tej uchwały pojawił się dopiero w tym momencie. Radny Krzysztof Pec zasygnalizował: „Budżet obywatelski to bardzo ważne narzędzie i od pierwszych dni sprawowania mandatu radnego rozmawiałem z panem na ten temat. Jeszcze w grudniu 2014 roku złożyłem projekt takiej uchwały. Jakoś do tej pory nie było do tego okazji, teraz praktycznie trzy miesiące przed końcem kadencji pojawia się ta uchwała”.

Przede wszystkim powstały nowe unormowania prawne, wręcz narzucono miastom ten obowiązek. Wobec tego również my chcemy pójść w tym kierunku. Zmieniła się formuła w jaki sposób może być ten budżet obywatelski proponowany i oceniany. Mamy portal miejski, na którym mogą być tego typu konsultacje prowadzone więc o wiele łatwiej będzie nam tego typu działania prowadzić. – wyjaśnił Pabian.

Kto będzie mógł wziąć udział w głosowaniu nad zgloszonymi projektami? – M.in. to stanowiło przedmiot długiej dyskusji w jaki sposób zapisać komu takie prawa będą przysługiwać. Przepisy regulują to dosyć jednoznacznie, a więc każdy mieszkaniec Jasła. Były dyskusje w jaki sposób będziemy to weryfikować natomiast przepisy znów jednoznacznie to regulują. A więc ten kto zamieszkuje na terenie Jasła i kto zamierza tutaj prowadzić swoje życie oraz osoby, które ukończyły trzynaście lat, bo to z kolei wynika z innego przepisu. – tłumaczy.

Weryfikacją i oceną merytoryczną zgłoszonych projektów zajmie się powołany przez burmistrza miasta zespół, w skład którego wejdzie czterech urzędników z miejscowego ratusza oraz przewodniczący stałych komisji merytorycznych Rady Miejskiej.

Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2019:

  • składanie propozycji projektu – 21 dni od dnia wejścia uchwały
  • weryfikacja złożonych projektów – do 31 października 2018 r.
  • publikacja wyników weryfikacji – do 3 listopada 2018 r.
  • wniesienie pisemnego odwołania w sprawie projektu niedopuszczonego do głosowania – 3 dni od daty opublikowania listy projektów
  • rozpatrzenie wniesionego odwołania – do 15 listopada 2018 r.
  • sporządzenie i ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu – do 20 listopada 2018 r.
  • głosowanie – do 15 grudnia 2018 r. (co najmniej 21 dni głosowania)
  • zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie – do 31 grudnia 2018 r.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE