Informacje

Ryszard Pabian zaprosił do współpracy ludzi reprezentujących różne ugrupowania polityczne

Obecny burmistrz miasta zamierza ubiegać się o kolejną kadencję pod hasłem „Zgodnie dla przyszłości Jasła”. Dlatego też zaprosił do współpracy szerokie grono osób, wśród których znajdują się doświadczeni radni, pracownicy instytucji około miejskich oraz ci, którzy dopiero teraz chcą zacząć swoją przygodę z samorządem. Ryszard Pabian powiedział, że będzie chciał kontynuować rozpoczęte przez siebie działania. Jednym z jego wiodących pomysłów na rozwój Jasła w ciągu najbliższych pięciu lat jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz zahamowanie odpływu młodych ludzi z miasta.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Ryszard Pabian spotkał się wczorajszego popołudnia na tarasie przed Jasielskim Domem Kultury z dziennikarzami, by oficjalnie zaprezentować swój komitet, z ramienia którego będzie ubiegał się w najbliższych wyborach samorządowych o reelekcję.

Otwierając spotkanie Henryk Rak, dotychczasowy przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, przedstawiając kandydaturę lidera komitetu na główny urząd w mieście powiedział, że jest to „człowiek, który poprzez swoją pracę, poprzez swoją niezłomność nie poddał się naciskom polityków i był przez cały czas sobą. Swój program, który założył sobie przed poprzednimi wyborami, spełnił do końca”.

Na liście wyborczej pojawi się 27 nazwisk. Ryszard Pabian zaprosił do współpracy szerokie grono osób związanych z działalnością samorządową. Są wśród nich radni, którzy przed czterema laty startowali z list innych komitetów, jak m.in. Prawo i Sprawiedliwość czy Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami. O mandat ubiegają się ponownie: Lech Polak, Andrzej Dybaś, Bogusława Wójcik, Michał Rybka, Krystyna Sikora, Henryk Rak i Jerzy Węgrzyn.

Radnymi z ramienia komitetu obecnego burmistrza chciałyby również zostać osoby znane w lokalnym środowisku chociażby poprzez pryzmat sprawowanych przez siebie funkcji publicznych, m.in. zastępczyni Ryszarda Pabiana Elwira Musiałowicz-Czech, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle Kazimierz Mikrut, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle Bogdan Ziemba czy dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Barbara Józefowicz. O głos mieszkańców chcą też powalczyć przewodniczący miejskich osiedli: Barbara Pilut (Kaczorowy), Tomasz Kasprzyk (Śródmieście) i Jerzy Okarma (Mickiewicza).

Ryszard Pabian potwierdził, że ma bardzo mocną drużynę. – Są wśród nas doświadczeni samorządowcy, osoby, które pracują w instytucjach około samorządowych, więc ich wiedza jest przeogromna. Są ludzie związani ze sportem, które czynnie uprawiają sport i te które kiedyś działały na jego rzecz, mamy prawników, mamy pracowników z zakresu pomocy społecznej. To szeroki przekrój. Każdy z wyborców będzie mógł wybrać tego kandydata, na którego będzie chciał oddać głos.

Poprosił on mieszkańców Jasła o poparcie zaplanowanych przez siebie działań. – Przystępujemy do tych wyborów pod hasłem „Zgodnie dla mieszkańców Jasła”. Chyba to najodpowiedniejsze hasło dlatego, że jak staropolskie powiedzenie mówi: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Myślę, że to właściwe przesłanie, które będzie nam przyświecać przez następnych pięć lat.

Działania, o których wspomniał, mają przede wszystkim na celu pobudzenie aktywności lokalnej społeczności.

Nieprawdą jest, że w mieście nic się nie da zrobić. Udało się nam zrobić bardzo wiele. – stwierdził.

Wśród najbardziej wartościowych jeżeli chodzi o stronę finansową i aspekt społeczny zadań, jakie udało mu się zrealizować w mijającej kandencji, burmistrz wymienił: rozbudowę i modernizację Jasielskiego Domu Kultury, budowę Podkarpackiego Centrum Sportów Walki, budowę sali gimnastycznej i przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4, modernizację dawnej bursy międzyszkolnej i jej adaptację na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych czy budowę dróg dojazdowych w podmiejskiej strefie inwestycyjnej w Warzycach.

Jeżeli chodzi o najbliższą kadencję to w programie wyborczym komitetu Ryszarda Pabiana założono kontynuację dotychczasowych działań. Priorytet: tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w mieście i zahamowanie odpływu młodych ludzi do innych ośrodków.

Przedsiębiorczość to coś, co dla miasta jest istotne. Mówię tutaj zarówno o tych, którzy mogą przyjść do miasta, ale nie zapominamy również o tych, którzy już w mieście są. Chcemy nadal prowadzić właściwą politykę podatkową. Przez ostatnie cztery lata nie podnieśliśmy podatków. Ja mam nadzieję, że uda nam się to utrzymać jeżeli jakiś drastycznych ruchów nie będzie w kraju. Trudno tu składać jakieś deklaracje, ale jeżeli nie zapadną jakieś istotne zmiany to będę robił wszystko, aby ta polityka została utrzymana. Dalej będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą taniej uruchamiać nowe działalności na terenie miasta. Mam nadzieję, że program strefy ekonomicznej, który obejmuje w tej chwili całą Polskę, będzie temu sprzyjał. Jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o przedsiębiorców i w tej chwili zaczynamy z nimi o tym rozmawiać. Zaczyna brakować rąk do pracy. Chcemy wspólnymi siłami, również przy udziale tych, którzy są do tego dedykowani, a mówię tu o budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, budować budynki, które będą przeznaczone dla pracowników. Myślę, że taki sposób ściągnięcia nowych osób do miasta da nam możliwość pozyskania nowych pracowników. – powiedział Ryszard Pabian.

W zakresie rozwoju infrastruktury drogowej wymienił konieczność zacieśnienia współpracy z zarządcami przebiegających przez miasto dróg wyższej kategorii, w więc Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy skrzyżowań o ruchu okrężnym w najbardziej newralgicznych miejscach.

Plany obejmują również pomoc społeczną i w tym przedmiocie planowane jest utworzenie miejsca całodobowego pobytu dla osób potrzebujących.

Każdy z nas, jako kandydaci na radnych, ma swoje pomysły, które są różnorakie. W zależności od tego z jakiego środowiska wywodzi się kandydat. Będziemy starać się wszystkie te propozycje śledzić i wybierać te co najlepsze. Jeżeli Państwu ktoś obiecuje, że można zrobić wszystko to mówi nieprawdę. Można zrobić dużo, ale w ramach tych środków, którymi miasto dysponuje więc będziemy starać się nie obiecywać, a realizować te najbardziej potrzebne dla miasta inwestycje. – powiedział burmistrz.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Jaką wizję miasta widzi do 2023 roku? – Przede wszystkim chciałbym jednego, żeby tętniło życiem. Problem miast tego rodzaju jak Jasło występuje z utrzymaniem zaludnienia. Temu będzie służyć to, co będziemy chcieli zrobić, a więc przede wszystkim propozycje dla przedsiębiorców, dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją działalność. Zdarza się, że młodzi ludzie do tego miasta też wracają. Liczę, że to będzie tendencja, która będzie się rozwijać. – powiedział.

Do zapoznania się ze szczegółowymi tezami programowymi komitet odsyła nas do Internetu (oficjalny adres strony to www.ryszardpabian.pl).

Ryszard Pabian skomentował również słowa jakie pod jego adresem formułowali przedstawiciele niedoszłej opozycji w Radzie Miasta. Stanowczo nie zgadza się on ze twierdzeniem, że przez ostatnie cztery lata nic w mieście nie udało się zrealizować.

To bardzo nietrafione hasło wyborcze niedoszłej opozycji, bo wszystko na to wygląda, że tak będzie. Niedobrze, że tak się mówi, bo to robi wiele złego dla miasta. Ja ciągle podkreślam, że tak wiele złego dla miasta robimy sami sobie czasem nieprzemyślanymi wypowiedziami to chciałbym przede wszystkim to zmienić. Liczę również na Państwa (media – przyp. red.), bo to Wy kreujecie to, co idzie w świat. – stwierdził.

Obecnie urzędujący burmistrz odniósł się również do kwestii osobowych. Zapytany, czy w przypadku swojej reelekcji zamierza dokonać zmiany na stanowiskach kierowniczych w ratuszu, odrzekł: – Cztery lata na pewno spowodowały nową wiedzę, ale to nie znaczy, że widzę jakieś drastyczne ruchy. Wszystko to będzie zależeć od tego, co te kolejne pięć lat będzie od nas wymagać. Nie twierdzę, że nie. Z każdym okresem zdobyta wiedza powoduje, że ma się nowe przemyślenia. Więc jeśli będzie mi dane pozostać na stanowisko, w co mocno wierzę, to pewnie jakieś zmiany w strukturze organizacyjnej nastąpią.

21 października w walce o pięcioletnie zarządzanie Jasłem Ryszard Pabian zmierzy się z kandydatem ugrupowania „Jaślanie” Andrzejem Czerneckim, którego pokonał w 2014 roku. Wówczas frekwencja w mieście wyniosła nieco ponad 46%

Przede wszystkim mieszkańcy powinni zrozumieć, że jeśli chcą narzekać to niech przynajmniej narzekają na tych, których wybiorą. Więc niech wezmą udział w tych wyborach. Przepraszam, że tak mówię, ale przeważnie więcej się słyszy krytyki jak pochwał, co jest trochę nieprawdziwe i nie ukrywam, że bolesne. Nie tylko złe rzeczy się dzieją w tym mieście! – zaznaczył burmistrz Pabian.

KANDYDACI KWW RYSZARDA PABIANA DO RADY MIEJSKIEJ JASŁA

Okręg nr 1 (Osiedla: „Kopernika”, „Górka Klasztorna”, „Gądki”, „Niegłowice”, „Żółków, „Rafineria”)

Od lewej: Andrzej Dybaś, Celina Nocula, Lech Polak, Katarzyna Fortuna, Mariusz Filip, Kazimierz Mikrut, Bogusława Wójcik, Michał Rybka.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

1. Lech Polak (lat 55)
2. Andrzej Dybaś (lat 63)
3. Bogusława Wójcik (lat 68)
4. Michał Rybka (lat 48)
5. Kazimierz Mikrut (lat 61)
6. Celina Nocula (lat 45)
7. Maria Jagielska (lat 68)
8. Mariusz Filip (lat 45)
9. Katarzyna Fortuna (lat 38)

Okręg nr 2 (Osiedla: „Śródmieście”, „Ulaszowice”, „Hankówka”, „Sobniów”, „Brzyszczki”)

Od lewej: Krystyna Sikora, Marcin Węgrzyn, Bogdan Ziemba, Elwira Musiałowicz-Czech, Małgorzata Rymarz, Barbara Józefowicz.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

1. Krystyna Sikora (lat 49)
2. Ryszard Pabian (lat 61)
3. Małgorzata Rymarz (lat 34)
4. Bogdan Ziemba (lat 53)
5. Barbara Józefowicz (lat 59)
6. Marcin Węgrzyn (lat 40)
7. Tomasz Kasprzyk (lat 58)
8. Agata Pięta (lat 23)
9. Elwira Musiałowicz-Czech (lat 41)

Okręg nr 3 (Osiedla: „Mickiewicza”, „Kaczorowy”, „Bryły”, „Gamrat”, „Krajowice”)

Od lewej: Henryk Rak, Jerzy Nachmann, Iwona Dziedzic, Jerzy Okarma, Agnieszka Sobczyk, Barbara Pilut, Izabela Jankowska-Zawada, Wacław Dusza.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

1. Henryk Rak (lat 63)
2. Jerzy Okarma (lat 58)
3. Izabela Jankowska-Zawada (lat 41)
4. Jacek Nachmann (lat 39)
5. Jerzy Węgrzyn (lat 66)
6. Barbara Pilut (lat 40)
7. Wacław Dusza (lat 64)
8. Iwona Dziedzic (lat 31)
9. Agnieszka Sobczyk (lat 27)

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE