Informacje

Zarząd Powiatu w Jaśle już w pełnym składzie

Po kilku tygodniach wreszcie udało się przełamać impas w samorządzie powiatowym i w pełni skompletować współpracowników starosty Adama Pawlusia. W pracach Zarządu Powiatu wesprą go od dzisiaj Stanisław Pankiewicz jako wicestarosta, Jan Muzyka jako etatowy członek oraz Ryszard Lisowski jako nieetatowy członek. Wyboru dokonano przy pełnym poparciu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Cała opozycja była przeciw wysuniętym przez starostę kandydatom.

Od kilku tygodni nad powiatem jasielskim wisiało widmo ponownych wyborów samorządowych. Do tej pory nie udało się skutecznie wyłonić kandydata na funkcję wicestarosty. Gospodarz samorządu Adam Pawluś dwukrotnie proponował na to stanowisko najmłodszego w tym gremium Mateusza Lechwara, jednak jego osoba stała się kością niezgody nawet wewnątrz klubu Prawa i Sprawiedliwości, czego w trakcie dwukrotnego głosowania dali wyraz reprezentujący tę formację polityczną radni wspierani przez opozycję. Trzecie podejście do tego tematu miało miejsce w ubiegłym tygodniu, jednak obrad sesji nie udało się przeprowadzić ze względu na brak kworum.

Dopiero dzisiaj udało się zgromadzić większość z 23-osobowego składu Rady Powiatu. W popołudniowej sesji nie wziął udziału jedynie Janusz Przetacznik z Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami.

Starosta jasielski Adam Pawluś na swojego zastępcę zaproponował tym razem Stanisława Pankiewicza. To samorządowiec z wieloletnim stażem, przez ostatnie dwie dekady pracujący na stanowisku wójta gminy wiejskiej Jasło. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał drugi wynik w powiecie jasielskim. Na jego osobę zagłosowało wówczas 2 028 osób. Wynik ten świadczy z pewnością o popularności i uznaniu, którymi cieszy się niezmiennie od wielu lat nie tylko wśród wyborców, ale także u większości osób związanych z lokalną samorządnością.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Bardzo dziękuję panu staroście za zaufanie, a radnym za wybór na wicestarostę. Na tej sesji został wybrany konkretny Zarząd. Myślę, że przez dłuższy czasu praca jednej osoby, czyli Adama Pawlusia na stanowisku starosty, to ciężki temat, bo problemów jest sporo. Ale mam nadzieję, że teraz wszystko się poukłada i przyjmiemy nowe zadania do realizacji. Nigdy nie odchodziłem od trudnych wyzwań. – skomentował.

Z uwagi na wybór, Stanisław Pankiewicz złożył rezygnację z dotychczas zajmowanego stanowiska etatowego członka Zarządu Powiatu w Jaśle, które powierzono mu na pierwszej w tej kadencji sesji.

W jego miejsce starosta rekomendował Jana Muzykę, radnego powiatowego kilku kadencji, nieetatowego członka Zarządu Powiatu piątej i szóstej kadencji. Podczas wyborów z października 2018 roku w okręgu obejmującym teren trzech gmin: Tarnowiec, Nowy Żmigród i Krempna otrzymał aż 1 809 głosów. Był to trzeci wynik w całym powiecie jasielskim.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować staroście Adamowi Pawlusiowi za to, że postawił na moją skromną osobę oraz podziękować koleżankom i kolegom radnym z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, że wreszcie zagłosowaliśmy wszyscy wspólnie razem. Nie wiem jeszcze jaki będzie zakres moich obowiązków, ale niezależnie od tego jaki powierzy mi pan starosta będę się starał wykonywać swoją pracę rzetelnie. Chciałem dodać, że będę tym głosem w Zarządzie, który widzi również potrzeby opozycji. U nich wszyscy to są mądrzy, doświadczeni samorządowcy. Ja obiecuję, że będę tym głosem, który widzi ich potrzeby. – powiedział Jan Muzyka.

Z kolei jego miejsce w Zarządzie Powiatu wypełni Ryszard Lisowski. Poprzez jego powołanie koniecznym było dokonanie zmiany składu osobowego komisji rewizyjnej. Radni PiS uzupełnili ją o Mateusza Lechwara, któremu jednocześnie powierzyli funkcję jej przewodniczącego.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Wybór brakujących przedstawicieli Zarządu Powiatu nastąpił poprzez tajne głosowanie. Za poszczególnymi kandydatami oddano trzynaście głosów, dziewięć było przeciw.

Adam Pawluś nie krył satysfakcji z przebiegu dzisiejszych wyborów: – Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Został wybrany nowy Zarząd Powiatu w pełnym składzie. Wicestarostą jest doświadczony samorządowiec Stanisław Pankiewicz, który przez kilka kadencji był wójtem gminy Jasło. Ciesze się z tego, ponieważ jest wiele problemów do rozwiązania, a jego doświadczenie będzie bardzo przydatne. Jan Muzyka również jest doświadczonym samorządowcem. Sprawował już funkcję nieetatowego członka Zarządu.

Wiadomo już za które gałęzie działalności samorządu powiatowego będą odpowiadać poszczególni panowie. Stanisław Pankiewicz jako wicestarosta ma sprawować nadzór nad Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle oraz odpowiadać za wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej. Jan Muzyka zajmie się zagadnieniami dotyczącymi problematyki społecznej. Podlegać mu będą bezpośrednio: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, Dom Dziecka w Wolicy, Warsztaty Terapii Zajęciowych w Jaśle, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W rękach starosty Adama Pawlusia pozostaną nadal szkoły średnie i placówki edukacyjne oraz Szpital Specjalistyczny w Jaśle, który już na początku nowego roku kalendarzowego musi zmierzyć się ze sporymi wyzwaniami.

W szpitalu ciągle jeszcze jest wiele ważnych spraw do rozwiązania. Przygotowujemy koncepcję na rozwiązanie problemów, związanych zwłaszcza z psychiatrią. Z tego, co posiadam informacje, to szpital zlecił wykonanie koncepcji. Gdy będziemy już mieli ją gotową to będziemy to konsultować z radnymi, jak również z innymi podmiotami, które mają wpływ na tego rodzaju decyzje. – wyjaśnia starosta.

Samorządowiec komentuje również sytuację z bieżącego tygodnia spowodowaną absencją chorobową personelu Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala oraz wywołane tym stanem utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu całej jednostki.

Nie wiem na ile jest to moralnie właściwe działanie pracowników tego działu. Wszyscy jednocześnie poszli na zwolnienia lekarskie. Mam nadzieję, że wszyscy powrócą szybko do zdrowia i rozpoczną pracę. Uważam, że należy im się godne wynagrodzenie, ale również za dobrą pracę. Szpitale są niedofinansowane. My, jako samorząd powiatowy, nie możemy przeznaczać środków na bieżącą działalność szpitala. Te środki szpital pozyskuje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również ze świadczonych przez siebie usług. Ale tych środków jest trochę za mało. My, jako powiat, staramy się wyposażyć szpital w nowoczesne urządzenia. Tak się stało w ubiegłym roku kiedy oddaliśmy przebudowany blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią. To inwestycja na poziomie 22 milionów złotych. Zabezpieczyliśmy budynek główny szpitala od strony przeciwpożarowej. To kolejny milion złotych. – informuje w rozmowie z „terazJaslo.pl” Adam Pawluś.

W przyszły czwartek Rada Powiatu będzie uchwalać budżet na 2019 rok.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE