Informacje

Policjanci świętują stulecie powstania swojej formacji

Rozmowa z Komendantem Powiatowym Policji w Jaśle młodszym inspektorem Robertem Wróblem z okazji obchodów stulecia powstania Policji Państwowej na ziemi jasielskiej.

Damian Palar, terazJaslo.pl: W tym roku obchody Święta Policji w całym kraju mają wyjątkową rangę. 24 lipca mija sto lat od uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Policji Państwowej.

Młodszy inspektor Robert Wróbel: Nasze lokalne święto wpisuje się w obchody stulecia powołania Policji Państwowej. Z tej okazji policjanci, którzy wzorowo i ponadprzeciętnie wypełniali swoje obowiązki na terenie powiatu jasielskiego, zostali mianowani na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnieni okolicznościowymi medalami.

Ilu funkcjonariuszy liczy obecnie jasielski garnizon Policji?

W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle służy 187 policjantów oraz około trzydziestu pracowników służby cywilnej. Jest to stan etatowy całej Komendy Powiatowej, łącznie z Posterunkami i Komisariatem Policji w Nowym Żmigrodzie.

A ilu z nich otrzymało z tej okazji awanse na wyższe stopnie służbowe?

Na dzisiejszej akademii 58 policjantów zostało wyróżnionych na wyższe stopnie służbowe.

Z okazji stulecia polskiej Policji znalazł się Pan w gronie uhonorowanych pamiątkowym odznaczeniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Czym ono jest dla Pana?

Jak wiadomo w swoim życiu człowiek dostaje różne odznaczenia. Jest to któreś z kolei moich odznaczeń. Przyjmuję je jako bardzo duże wyróżnienie ze strony związkowej, której też jestem członkiem. Bardzo się z tego wyróżnienia cieszę. Serdecznie dziękuję zarządowi wojewódzkiemu za te wyróżnienie.

Z przemówień zaproszonych na dzisiejszy apel z okazji Święta Policji gości wynika, że powiat jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych regionów województwa podkarpackiego.

Tak. Region jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych. Mówią o tym statystyki. Zawsze, co roku, te statystyki są przedstawiane na spotkaniu w Starostwie Powiatowym i u burmistrza miasta. Jasielska Policja stara się wykonywać swoje obowiązki w sposób perfekcyjny i stąd odzwierciedla to stan bezpieczeństwa.

Komu należą się szczególne podziękowania za kreowanie wizerunku Policji jako profesjonalnej formacji mundurowej stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego?

Chciałbym podziękować wszystkim policjantom, którzy pracują w samym garnizonie jasielskim, jak i w całym garnizonie podkarpackim, oczywiście kierownictwu służbowemu, samorządowcom, którzy nas wspierają, jak i wszystkim obywatelom, którzy też przyczyniają się do bezpieczeństwa. Jak Państwo wiecie, niejednokrotnie były przypadki, gdzie sami obywatele reagowali i ratowali życie. Ja ze swojej strony wręczałem też pewne upominki z tego tytułu.

Czego lokalna społeczność powinna życzyć naszym policjantom?

Żeby policjanci po swoich interwencjach wracali do domu zdrowi, żeby rodziny mogły ich z powrotem zobaczyć i żeby tych najniebezpieczniejszych interwencji było jak najmniej.

Przy ulicy Sroczyńskiego w Jaśle powstaje nowa Komenda Powiatowa Policji. Czy prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem i kiedy możemy się spodziewać, że ten budynek zostanie oddany do użytku.

To prawda. Prace są prowadzone. Głównym inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie więc nie będę się wypowiadał co do całego harmonogramu, gdyż go dokładnie nie znam. Komenda ma być oddana końcem listopada 2020 roku i myślę, że ten termin będzie dotrzymany.

Czy w bieżącym roku przewidziany jest jakiś przydział nowych radiowozów dla jasielskiej Komendy?

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie przekazała nam informację, że najprawdopodobniej będzie wymiana pojazdów. Oczywiście nie wszystkich naraz tylko w miarę posiadanych możliwości finansowych. Chciałbym tutaj podkreślić rolę samorządu. W ostatnim okresie ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Jaśle, a także od Wójta Gminy Jasło otrzymaliśmy wsparcie na zakup dwóch nowych samochodów. Będzie to bus i samochód KIA, które będą służyć bezpośrednio w mieście. Także dzięki tej pomocy otrzymamy duże wsparcie w modernizacji taboru.

Rozumiem, że te zakupy będą sfinalizowane w roku bieżącym?

Tak, będzie to sfinalizowane jeszcze w tym roku, prawdopodobnie pod jego koniec. Szczegółowe kwestie dopracowuje już Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie i tam proszę pytać o szczegóły.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

Obchody stulecia Policji Państwowej na ziemi jasielskiej

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE