Informacje

„Stara” i „nowa” dyrektor w jasielskich placówkach oświatowych

Aleksandra Zajdel-Kijowska przez kolejnych pięć lat szkolnych będzie dyrektorem Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Po wakacjach nowego dyrektora będzie miała natomiast jasielska „dwójka”. Taką decyzję podjął burmistrz miasta w oparciu o wyniki pracy komisji konkursowej.

Jasielski magistrat przeprowadził procedurę konkursową, która miała na celu wyłonienie kandydatów na stanowisko dyrektora dwóch miejskich placówek edukacyjnych, dla których jest organem prowadzącym. Chodzi o szkołę podstawową mieszczącą się przy ulicy Czackiego oraz zespół przedszkolno-szkolny mający swoją siedzibę przy ulicy Szkolnej. Postępowanie ma związek z upływającymi właśnie pięcioletnimi kadencjami.

W komisji powołanej przez burmistrza miasta w celu wyłonienia kandydata na to stanowisko zasiadło dwanaście osób, w tym troje przedstawicieli organu prowadzącego, troje przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, przedstawiciel nauczycielskiej „Solidarności” oraz przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na przewodniczącego komisji wyznaczono wiceburmistrz Elwirę Musiałowicz-Czech.

Prace komisji konkursowych przebiegały w dwóch etapach. W pierwszej części postępowań przeprowadzano analizę formalną złożonych przez kandydatów ofert, w drugiej nastąpiła ocena merytoryczna kandydatów. Wszyscy kandydaci na stanowiska dyrektorów spełnili wymagania konieczne do spełnienia zgodnie z ogłoszonym konkursem. – wyjaśnia Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej przedłożono dwie oferty. O stanowisko ubiegali się: dotychczasowy dyrektor Jacek Nawrocki oraz jego zastępczyni Jolanta Myśliwiec.

Kandydaci musieli zaprezentować przed komisją swoją wizję funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiedzieć na ewentualne pytania jeżeli takowe padły. Bezwzględną większość głosów od obecnych członków komisji otrzymała Jolanta Myśliwiec i to jej burmistrz naszego miasta Ryszard Pabian powierzył funkcję dyrektora na okres od 1 września 2019 roku do 30 sierpnia 2024 roku.

Jolanta Myśliwiec jest nauczycielem dyplomowanym posiadającym siedemnastoletni staż pracy pedagogicznej. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. W ostatnim okresie pełniła funkcję wicedyrektora jasielskiej „dwójki”. Z oficjalnej strony internetowej szkoły wynika, że uczy historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Rozstrzygnięty został również konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, w skład którego wchodzą: Przedszkole Miejskie nr 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza.

W tym przypadku jedyną ofertę przedłożyła wieloletnia szefowa placówki Aleksandra Zajdel-Kijowska. Ryszard Pabian podjął decyzję, by powierzyć jej to stanowisko na kolejnych pięć lat szkolnych.

Jest ona nauczycielem dyplomowanym z 36-letnim stażem pracy pedagogicznej. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie. Zespołem Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle kieruje nieprzerwanie od 1 września 2007 roku, wcześniej była również wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 oraz wicedyrektorem i dyrektorem Gimnazjum nr 2. Za pracę na rzecz oświaty była wielokrotnie nagradzana, m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„Stara” i „nowa” dyrektor w jasielskich placówkach oświatowych”