Informacje

Upamiętnili rocznicę powstania „Solidarności” oraz postać śp. księdza Stanisława Kołtaka

Dzisiejszego popołudnia w Jaśle zorganizowano obchody Dnia Solidarności i Wolności, upamiętniającego kolejną rocznicę zawarcia porozumień sierpniowych i powstania „Solidarności” oraz rocznicę śmierci kapelana tej organizacji księdza dziekana Stanisława Kołtaka.

Witając zgromadzonych na tym wydarzeniu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zaproszonych gości starosta jasielski Adam Pawluś powiedział: – Spotykamy się dzisiaj, aby przeżyć i uczcić ważną dla Polski oraz dla Jasła rocznicę. Trzydzieści dziewięć lat temu doszło do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. A dwadzieścia jeden lat temu odszedł do domu Pana ksiądz Stanisław Kołtak, dziekan oraz proboszcz Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Przyszliśmy tutaj z potrzeby serca, z wielkiej wdzięczności, a wręcz z konieczności, czując potrzebę uczczenia tych dwóch szczególnie ważnych rocznic.

W uroczystościach wzięli udział: poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, wicestarosta jasielski Stanisław Pankiewicz, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, zastępca burmistrza miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji Henryk Rak.

Duchowieństwo reprezentowali: ks. dr hab. Piotr Steczkowski – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ks. prałat Tadeusz Paszek – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM, ks. dr Stanisław Marczak – wieloletni kapelan jasielskiej „Solidarności”, ks. dr Marian Putyra – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza oraz ks. Gerard Stanula – emerytowany proboszcz z parafii Błażkowa.

Na zaproszenie odpowiedzieli również działacze jasielskiej „Solidarności” na czele z przewodniczącym miejscowego oddziału Pawłem Pietruszą oraz stowarzyszenia „Solidarni”, którego prezesem jest Kazimierz Rozenbejger.

Najważniejszym punktem dzisiejszych obchodów rocznicowych było przekazanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, które to odznaczenie zostało nadane pośmiertnie księdzu dziekanowi Stanisławowi Kołtakowi, rodzinie duszpasterza.

Jedno z najwyższych wyróżnień państwowych zostało mu przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę jako dowód wdzięczności za wybitne zasługi dla czynu niepodległościowego, wsparcie „Solidarności” oraz pracę duszpasterską na terenie Jasła i dawnej Diecezji Przemyskiej.

Z wnioskiem o przyznanie Orderu wystąpiło stowarzyszenie „Solidarni” w Jaśle. Reprezentujący tę lokalną organizację społeczną Kazimierz Poniatowski przedstawił na dzisiejszym spotkaniu w Starostwie Powiatowym szczegółowe uzasadnienie:

Stowarzyszenie „Solidarni” w Jaśle powstało w roku 2012. Jednym z zadań, które postawiliśmy przed sobą, było uhonorowanie osób związanych z naszym ruchem „Solidarność”. W tamtym roku postanowiliśmy wystąpić o odznaczenie państwowe dla śp. księdza Stanisława Kołtaka. Ksiądz Stanisław Kołtak od początku bardzo wspierał nasze działania, a także w następnych latach stanu wojennego. Wspierał w różny sposób: doradzał nam jak postępować w pewnych sytuacjach, czasem pomagał finansowo niektórym, którzy byli w ciężkiej sytuacji życiowej, znajdował prawników, którzy świadczyli pomoc prawną osobom zwalnianym z pracy czy też tym, którzy mieli rozprawy sądowe po tym jak w jakiś sposób zostali namierzeni i złapani przez służby bezpieczeństwa. Jak widać, zakres pomocy ks. Kołtaka dla naszego środowiska „Solidarnościowego”, a także szerzej, był bardzo szeroki. Postanowiliśmy wystąpić o odznaczenie. Motywacja wniosku była dość obszerna. Zwracała uwagę na te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, ale także na te jak działania księdza w naszym terenie, które spowodowały, że powstało kilka nowych parafii. Od początku zabiegał o powstanie tych parafii, pomagał w budowie kilku kościołów w naszej okolicy. Ta nasza argumentacja spotkała się z przychylnym przyjęciem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał księdzu Stanisławowi Kołtakowi jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, to jest Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia miała miejsce 14 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim. Z uwagi na stan zdrowia nie mogła w niej wziąć udział najbliższa rodzina śp. księdza Kołtaka, która do odbioru upoważniła Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. dr. hab. Piotra Steczkowskiego.

Ten podzielił się ze zgromadzonymi na jasielskich obchodach Dnia Solidarności i Wolności wrażeniami z tego wydarzenia: – 14 czerwca br. został wyznaczony ten moment, w którym grupa odznaczonych przez Prezydenta Andrzeja Dudę miała odebrać odznaczenia, które zostały im przyznane. Uroczystość ta zgromadziła ponad sześćdziesiąt osób odznaczonych wraz z osobami towarzyszącymi. Miejscem tego wydarzenia był Pałac Prezydencki. W związku z tym, że Prezydent Andrzej Duda w tym czasie przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych, w jego imieniu odznaczenia wręczał minister Andrzej Dera wraz z panią Zofią Romaszewską, która jest odpowiedzialna w Kancelarii Prezydenta za proces przyznawania tych odznaczeń. Oprócz tego, byli obecni m.in. kapelan Prezydenta ks. Zbigniew Kras oraz przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów, jak również wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. (…) Procedura wyglądała w ten sposób, że prowadzący całą uroczystość wyczytywał nazwisko i króciutko najważniejsze treści uzasadnienia za co dana osoba jest odznaczana. Wtedy ta osoba lub w jej imieniu podchodziło się do prezydenckiego ministra Andrzeja Dery i pani Zofii Romaszewskiej. Jedno wręczało odznaczenie, a drugie legitymację, która potwierdza właśnie to odznaczenie. Po całej uroczystości było krótkie spotkanie i poczęstunek.

Ksiądz Steczkowski wspomniał również, że cała uroczystość była bardzo podniosła, wzruszająca i dająca dużo do myślenia, że dopiero po tylu latach udało się wyróżnić osoby, które były zasłużone w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Zwłaszcza wzruszające były te momenty kiedy w imieniu zmarłych odbierały te odznaczenia bądź dzieci, bądź wnuki. W rozmowach kuluarowych było to podkreślane, że tyle lat wolnej Polski i ci ludzie nie byli docenieni, byli zapomniani. Przecież można to było zrobić o wiele wcześniej. Ale niestety, poprzedni Prezydenci, może z wyjątkiem Prezydenta Kaczyńskiego, jakoś nie byli wrażliwi na wyciągnięcie tych ludzi, działaczy zasłużonych dla naszej wolności i walki o suwerenność. Muszę powiedzieć, że to spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i można było poczuć, że ci wszyscy ludzie, którzy się tam zgromadzili, rozumieją się bez słów. To było takie naprawdę miłe. Oczywiście padło tam też wiele takich kuluarowych pytań od różnych osób właśnie ze względu na to, że śp. ksiądz Stanisław Kołtak został uhonorowany tym najwyższym odznaczeniem. Jak mówię, były tylko dwa tak wysokie odznaczenia w tym dniu wręczane. W związku z tym były też pytania właśnie o niego. Można było Jego postać też tam w kuluarowych sytuacjach przypomnieć. – mówił kapłan.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla śp. księdza Stanisława Kołtaka został wręczony na ręce przedstawiciela rodziny – siostrzeńcowi Romualdowi Kamińskiemu, któremu towarzyszyły żona Elżbieta oraz kuzynka śp. księdza Romualda Budziak.

Ks. dr hab. Piotr Steczkowski podkreślił, że to dla niego zaszczyt i honor przekazać ten Order, którym został odznaczony pośmiertnie śp. ks. dziekan Stanisław Kołtak oraz pamiątkową legitymację na ręce członków Jego najbliższej rodziny. Wyraził też wdzięczność Prezydentowi RP za to, że docenił zasługi śp. księdza Stanisława Kołtaka dla jasielskiej „Solidarności” oraz całej lokalnej społeczności.

Siostrzeniec uhonorowanego kapelana jasielskiej „Solidarności” powiedział krótko: – Ja z tego miejsca mogę powiedzieć tylko tyle, że dumny jestem, że miałem takiego wujka, a Jasło niech będzie dumne, że miało takiego kapłana.

To podniosłe i pełne patriotycznych akcentów wydarzenie podsumował gospodarz dzisiejszych uroczystości starosta Adam Pawluś. W pierwszej kolejności skierował na ręce rodziny śp. księdza Kołtaka wyrazy wdzięczności za to, że „służył i pomagał mieszkańcom Jasła, mieszkańcom powiatu jasielskiego, wszystkim ludziom, którzy się z nim zetknęli”.

Jesteśmy również bardzo wdzięczni panu Prezydentowi, który w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej docenił i uznał te wszystkie dokonania naszego kapelana „Solidarności”. Bardzo dziękujemy panu, panie Andrzeju Duda, Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy uczestniczyli w tych wszystkich wydarzeniach przed laty. Razem tworzyliśmy tą jasielską „Solidarność”. Szczególne słowa podziękowania chcę skierować do obecnego wśród nas ks. dr. Marczaka, który swoimi homiliami wspierał nas duchowo, zachęcał do wspólnej modlitwy. Te wszystkie nabożeństwa, które się odbywały trzynastego każdego miesiąca, które odbywały się w ramach różnego rodzaju rocznic patriotycznych, za to wszystko drogi księże doktorze bardzo serdecznie dziękujemy. – dopowiedział.

Elementem tegorocznych obchodów Dnia Solidarności i Wolności było odsłonięcie wystawy poświęconej jasielskiej „Solidarności”, w szczególności jej kapelanom, która została udostępniona na korytarzach Starostwa Powiatowego. Po niej zaproszeni goście udali się na cmentarz komunalny przy ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się miejsce doczesnego spoczynku śp. ks. Stanisława Kołtaka. Na Jego grobie odmówiono modlitwę, zapalono znicze oraz złożono symboliczne wiązanki kwiatów w biało-czerwonych ojczystych barwach. Wieczorem w dawnej kaplicy gimnazjalnej została odprawiona okolicznościowa msza święta.

Ksiądz Stanisław Kołtak (1932-1998) pracę duszpasterską w naszym mieście rozpoczął w 1970 roku kiedy objął funkcję rektora kaplicy gimnazjalnej, a już rok później funkcję proboszcza nowo utworzonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia sprawował również rolę dziekana jasielskiego. Dzięki jego uporowi i determinacji udało się doprowadzić do wybudowania domu parafialnego przy ulicy Krasińskiego 4, był też inicjatorem wmurowania na frontonie „Kościółka” dwóch tablic upamiętniających ks. Jerzego Popiełuszkę oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wniósł ogromny wkład w powstanie na terenie miasta lub jego najbliższej okolicy nowych parafii oraz kościołów, m.in. w Dąbrówce, Sobniowie, Brzyszczkach czy Matki Bożej Częstochowskiej. Szczególną rolę odegrał w życiu lokalnych struktur „Solidarności”. Aktywnie wspierał działaczy podziemia w pracy na rzecz przemian zachodzących w naszej Ojczyźnie. Spoczywa na Nowym Cmentarzu. Jest Honorowym Obywatelem naszego miasta, a także patronem placu położonego przy skrzyżowaniu ulicy Słowackiego z ulicą Czackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE