Informacje

Porozumienie samorządów w sprawie nowego mostu na rzece Jasiołce

Na rzece Jasiołce w okolicach byłego składowiska odpadów komunalnych w Jaśle może powstać nowy most. Drogi dojazdowe do obiektu mają zostać poprowadzone pomiędzy ulicami Żniwną, a Towarową w taki sposób, aby w większości przebiegu omijać istniejącą zabudowę domów jednorodzinnych. Inwestycję wieloletnią ma poprowadzić powiat jasielski, w ścisłej współpracy z samorządem miejskim.

Samorząd powiatu jest zainteresowany wykonaniem nowego rozwiązania komunikacyjnego, który usprawni ruch lokalny na wjeździe do miasta od strony gmin Tarnowiec i Jasło. Pod koniec sierpnia na forum Rady Miejskiej pojawił się pomysł budowy mostu na rzece Wisłoce pomiędzy ulicami Żniwną i Hankówka (czytaj tutaj). Z jednej strony spotkał się on z ciekawością i zainteresowaniem ze strony radnych, z drugiej wywołał wśród nich spore emocje związane z trybem procedowania i ewentualnymi protestami ze strony mieszkańców osiedli Hankówka i Sobniów. Projekt uchwały, na wniosek radnej Elżbiety Bernal, został zdjęty z porządku obrad i przekazany do szczegółowego opracowania w gronie komisji merytorycznej odpowiedzialnej za inwestycje w zakresie komunikacji i transportu.

Po trzech tygodniach propozycja powróciła, już po szczegółowych ustaleniach. W poniedziałek z radnymi miejskimi spotkał się starosta jasielski Adam Pawluś, który przedstawił kolejną koncepcję. Została ona dopracowana na podstawie rozmów prowadzonych z władzami miasta oraz wizji lokalnej w terenie.

Wyznaczony przebieg drogi zakłada wykonanie połączenia planowanego mostu na rzece Jasiołce z bezpośrednim włączeniem do istniejącego ciągu ulicy Towarowej, z pominięciem przejazdu przez fragment osiedla Hankówka, co było w pierwotnej wersji projektu. Po stronie osiedla Sobniów dojazd do obiektu mostowego miałby być poprowadzony mniej więcej od połowy ulicy Żniwnej, następnie z wykorzystaniem przejazdu kolejowego przy nastawni i dalej wzdłuż czaszy byłego już wysypiska odpadów komunalnych. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliłoby na pominięcie istniejącej zabudowy domów jednorodzinnych, a co za tym idzie uciążliwości wynikających z istniejącego ruchu pojazdów mechanicznych dla okolicznych mieszkańców.

Szkic koncepcji przebiegu nowego łącznika ulicy Żniwnej z ulicą Towarową, z pominięciem ulicy Hankówka.
(© materiały Starostwa Powiatowego w Jaśle)

Starosta jasielski Adam Pawluś starał się dzisiaj rozwiać szereg wątpliwości dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji. – Chciałbym, żeby jeszcze w tym roku znalazły się w budżecie powiatu jasielskiego środki na inwestycję wieloletnią na budowę mostu na rzece Jasiołce. Dla nas ciąg drogowy jest o tyle konieczny, że na podstawie tego ciągu drogowego będziemy mogli procedować tą inwestycję. Szczegóły i dokładne rozmieszczenie tego mostu ustalą projektanci. Również pan burmistrz będzie wydawał szereg ważnych decyzji, łącznie z decyzją środowiskową. Więc miasto będzie nadal miało wpływ. Myślę, że razem będziemy budować ten most.

Kluczowym argumentem przedkładanym przez gospodarza naszego powiatu jest w tym przypadku możliwość aplikowania o środki zewnętrzne. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w aktualnie oferowanych programach drogowych korzystniejsze warunki przydzielenia dofinansowania posiada samorząd powiatowy.

Jest szansa, żebyśmy jako powiat otrzymali większe dofinansowanie niż miasto. Miasto może otrzymać 50% dofinansowania, my na dzień dzisiejszy mamy zagwarantowane 60% dofinansowania, a ostatnio dostaliśmy 80% dofinansowania. Więc gdybyśmy otrzymali 80% dofinansowania zakładając, że ta inwestycja będzie kosztować 7 milionów złotych to za 750 tysięcy złotych mamy nowy most. Dla ruchu lokalnego, bo nie mówimy tutaj o wielkiej obwodnicy. Kiedyś te drogi będą przebudowane do kategorii Z, czyli 6 metrów plus 2 metry chodnika. Wtedy może uda się puścić trochę cięższy ruch. Ale ja myślę o tym, żeby mieszkańcy mogli wyprowadzić swoje samochody osobowe z tych szlaków tranzytowych. Bo szlaki tranzytowe idą sobie oddzielną koleją natomiast my musimy myśleć w jaki sposób rozwiązać ten ruch lokalny i jak go ściągnąć z dróg tranzytowych. Dlatego tych mostów w samym Jaśle potrzeba co najmniej pięć, sześć albo i więcej. – powiedział.

Budowa nowego mostu w tej okolicy jest nieunikniona. Zwłaszcza, że w najbliższych miesiącach zostanie całkowicie przemodelowany układ komunikacyjny w mieście. W związku z budową dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 992 między rondem „Solidarności”, a drogą krajową nr 28 oraz między rondem imienia Lazarowicza, a rondem imienia ks. Wojciechowskiego mocno zaburzony zostanie wjazd do miasta od strony Czeluśnicy, Wolicy i Sobniowa.

Wprowadzenie każdej nowej propozycji na zniwelowanie zatorów drogowych wydaje się więc zbawiennym w skutkach. Zwłaszcza, że forsowana przez samorząd powiatu propozycja wykonania ciągu drogowego wraz z mostem w okolicach byłego składowiska odpadów będzie służyło ruchowi lokalnemu.

My, jako powiat, nie musielibyśmy w ogóle się zajmować tym tematem. Ale uważam, że możemy problem tych korków częściowo rozwiązać. Jeżeli się nam uda wykonać projekt w miarę szybko i uzyskać wszelkie decyzje środowiskowe to w 2021 roku może być już most. W Dobrucowej most będzie gotowy 10 października. Firma weszła w maju. To jest most o takiej samej rozpiętości tylko tam były jeszcze dodatkowe roboty, bo trzeba było rozebrać stary most. Jeszcze musieliśmy się przed CBA tłumaczyć, że rozebraliśmy „dobry” most. A most był w takim stanie, że tam nie było w ogóle zbrojeń i nikt nie chciał podpisać papierów na jego użytkowanie. Wyjaśniliśmy ten temat. Na pewno nie ma żadnych wątpliwości, że ten most nie nadawał się do użytku. Będzie miał nieograniczoną nośność. Już wkrótce będzie oddany do użytku. – mówi Pawluś.

Jak tłumaczył się dzisiaj przed radnymi miejskimi, za mało prawdopodobne na dzień dzisiejszy wydaje się poszerzenie drogi krajowej nr 28 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kasprowicza, a skrzyżowaniem z ulicą Towarową.

Wiemy na dzień dzisiejszy, że są małe szanse na to, żeby poszerzyć drogę 28 od ulicy Kasprowicza do ulicy Towarowej. Mamy deklarację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że jest to słuszny wniosek, ale za tym nie idą środki finansowe. Jak pojawią się środki finansowe to wtedy będzie można mówić o konkretach. My rozważamy ewentualnie poszerzenie ulicy Kasprowicza na tym odcinku, który jeszcze posiadamy. Powiat posiada fragment ulicy Kasprowicza pomiędzy rondem przy ulicy Floriańskiej, a drogą krajową 28. Rozmawiałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie czy mogę taką koncepcję opracować i czy oni nam to uzgodnią. Odpowiedzieli, że tak. – wyjaśnił.

Starosta przeprosił również radnych za tryb procedowania, prosząc ich o właściwe zrozumienie tematu: – Jeżeli będziemy wszystko procedować od nowa to 30 wrzesień przyszłego roku będzie takim deadlinem dla tych projektów. Wtedy wszystko może będzie zgodne z procedurami, ale o kolejny rok później będzie możliwość wykonania tej inwestycji. Nie wiem czy też będzie taki nastrój do tego, żeby powiat przyjmował na siebie zadanie, które będzie służyć głównie mieszkańcom miasta Jasła. Oczywiście, my pozbywamy się tych ulic wewnątrz miasta Jasła. Słuszne są uwagi mieszkańców, że oni nie wiedzą czyje są ulice. Także te ciągi komunikacyjne będą bardziej czytelne, będzie łatwiej je utrzymywać zarówno przez Wasze służby, jak i przez służby powiatowe. Dlatego przepraszam jeżeli czujecie się obrażeni takim szybkim procedowaniem.

Radni: nowy most jest konieczny

Radni zgodzili się z prezentowaną przez starostę argumentacją potrzeby wykonania nowego mostu. Elżbieta Bernal, na której wniosek ponownie rozpatrywano warianty przebiegu ciągu komunikacyjnego, ponownie odniosła się dzisiaj do trybu procedowania.

Nikt tu z nas na sali nie był przeciwny budowie mostu i rozwiązywania korków tylko żeby procedować tę uchwałę w takiej formie jaka powinna być. Więc ja się nie będę bawić w radną. Albo jestem radną i mam świadomość czegoś nad czym głosuję albo to jest zabawa. – stwierdziła.

Radna dodała, że zabrakło dobrej woli ze strony pomysłodawców co do konsultacji przedmiotowej inwestycji z mieszkańcami osiedli, które miałby w przyszłości połączyć nowy most.

Moje zdanie jest takie, że ten most, który chcemy budować nie rozwiąże problemów korków ani mieszkańcom Sobniowa, ani mieszkańcom z gminy Tarnowiec i Jasło, ponieważ jest w takim miejscu, gdzie może być tylko mostem lokalnym. Ale jak będzie wybudowany most troszkę dalej, na tej starej kładce, rozwiąże problemy korków. Takie jest moje zdanie. Mogę mieć takie zdanie. Również takie zdanie było mieszkańców, z którymi rozmawiałam. Uważam, że powinny tutaj być konsultacje. Tym bardziej, że pan przewodniczący nie dopełnił swoich spraw służbowych, bo pewnie wiedział o tym doskonale już o wiele wcześniej, że coś takiego będzie robione i zamiast zorganizować pracę nam radnym i konsultacje z mieszkańcami to po najmniejszej linii oporu podeszło się do tego projektu uchwały. Ja będę za tym głosować, bo tak jak powiedziałam wyborcom, że jak coś będzie na Radzie co pomoże rozwiązać problemy mieszkańców, nigdy nie zagłosuję przeciw, ale takie procedowanie i takie podejście do sprawy projektów uchwał strategicznych jest nie do przyjęcia. – powiedziała Elżbieta Bernal.

O słuszności przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przekonywał również jej klubowy kolega Krzysztof Czeluśniak: – Proszę nas zrozumieć, że tu nie chodzi o to, że my jesteśmy przeciwni. Procedowanie daje duże obawy. Te konsultacje społeczne powinny być.

Radny Andrzej Czernecki pochwalił starostę za jego aktywność w poszukiwaniu rozwiązań problemów komunikacyjnych wewnątrz naszego miasta: – Pamiętam takie lata, w których nie było aż tego rodzaju korzystnej dynamiki dla miasta, bo budowa każdego mostu na terenie miasta jest korzystna. Tutaj chciałem panu staroście pogratulować, bo rzeczywiście jest dużo różnych pomysłów.

Dopytywał również Adama Pawlusia o ewentualną budowę mostu w okolicach zakładu karnego i jego wpływie na rozładowanie ruchu w tamtych okolicach: – Czy tutaj tego rodzaju plany gdzieś pan starosta dostrzega w swoich zamiarach? – pytał. – Wtedy ten most, który mam nadzieję powstanie po tych naszych uchwałach i przy połączeniu z mostem, który przechodziłby przez rzekę Jasiołkę i wprowadzał ruch z gminy na ulicę Fabryczną to wtedy mielibyśmy do czynienia z takim poważnym rozładowaniem ruchu wewnętrznego. Omijany byłby ten newralgiczny węzeł, który powstanie na drodze krajowej nr 28. W najbliższym czasie będzie tutaj bardzo poważny problem. Myślę, że wszyscy o tym wiemy. Te dwa mosty na pewno by nam tą sprawę bardzo ułatwiły. Cieszę się i jeszcze raz to powiem, że takie propozycje są i mam nadzieję, że one się zmaterializują.

Pawluś wyjaśnił mu, że jest już przygotowana koncepcja, jednak na chwilę obecną nie ma woli ze strony gminy Tarnowiec współudziału w realizacji przedmiotowego zadania. – Wójt gminy Tarnowiec mówi: „nie mam kasy, nie interesuje mnie to w tej chwili”. 750 tysięcy złotych wyłożył na most w Dobrucowej i jest bardziej zainteresowany mostem w kierunku Jedlicza. Prowadzą wspólną inwestycję z gminą Jedlicze. Przekazaliśmy fragment drogi powiatowej gminie Tarnowiec i oni tam budują most. W nim widzą priorytet. Może i słusznie. Byłem na spotkaniu, gdzie prezes PKN Orlen Południe mówił o pół miliardowej inwestycji. Tam będzie duża rafineria. Będą produkować bioetanol dla polskich paliw. – wyjaśnił.

Dlatego tym bardziej cieszy go fakt, że samorząd miasta jest skłonny aktywnie współpracować z powiatem jasielskim przy planowanych zadaniach drogowych.

Na dzień dzisiejszy ze swojej strony chcę obiecać, że jeżeli nastąpi przyjęcie przez Was uchwały to będziemy w uchwale wieloletniej procedować środki na wykonanie dokumentacji. A już później będzie można procedować składanie wniosku. W rezerwie subwencji jest dofinansowanie 50:50, a w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych 60:40. Tylko wspomnę jeszcze, że jest gotowa koncepcja drogi 73, która przewiduje w Jaśle budowę nowego mostu pomiędzy Krajowicami, a Kaczorowami. Drugi most będzie w stronę Wróblowej. Ale tych mostów na pewno potrzeba więcej. Na pewno pozwoli to udrożnić ten ruch od strony Tarnowca. Również inny będą mogli uciekać z tych szlaków tranzytowych, bo te szlaki tranzytowe się nam zatykają. – powiedział.

Burmistrz Ryszard Pabian komentuje: – Pan starosta wspomniał, że w trakcie prac projektowych mogą się pojawić różne przeszkody, które będą wymagały korekty przebiegu, ale generalnie to ten przebieg, który przez nas jest wspólnie wypracowany będzie cały czas jako przedmiot opracowania.

Radni przyjęli zapewnienia, że na każdym etapie miasto będzie miało wpływ na ostateczny kształt realizacji inwestycji i ostatecznie zgodzili się na przejęcie w zarząd fragmentu ulic Żniwnej, Hankówka i Towarowa przez powiat jasielski.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Porozumienie samorządów w sprawie nowego mostu na rzece Jasiołce”

  1. Most powinien być znacznie dalej na wschód tam gdzie dawniej była kładka z Wolicy na Hankówkę i połączyć się z Fabryczną a nie wprowadzać ruch z powrotem do miasta tylko za miasto.

  2. Najpierw budują jakieś śmieszne łacznice. A potem mają proble z ruchem i chcą mosty przez Jasiołce budować. Żdeby spokojną okolice Hankówi i Roztok znisczyć ruchem samochodów. Dobrze że wójt gminy Tarnowiec powiedział. Nie