Informacje

Wstępne przymiarki do wykonania dodatkowego parkingu przy szpitalu

Są wstępne przymiarki do realizacji ważnego zadania drogowego przy ulicy Lwowskiej w Jaśle. Została już opracowana koncepcja wykonania robót polegających na budowie parkingu na działkach przylegających bezpośrednio do obiektów miejscowego szpitala. Od kilku tygodni trwają zaawansowane rozmowy pomiędzy powiatem, a miastem co do zakresu niezbędnych prac, sposobu ich finansowania oraz zasad późniejszej dostępności dla kierowców.

Starania o wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w pobliżu miejscowego szpitala trwają już od dłuższego czasu. Zarząd Powiatu w Jaśle poczynił w tym celu pierwsze kroki zmierzające do wykonania prac planistycznych oraz wydzielenia terenu pod przyszłą inwestycję. Pod budowę nowego parkingu wyznaczono działkę położoną u zbiegu ulicy Lwowskiej i Marii Konopnickiej. Do zagospodarowania jest tam blisko jeden hektar powierzchni. Na skutek prowadzonych zabiegów, opracowano już wstępną koncepcję projektową, która zakłada wykonanie około 160 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wydana jest też zgoda na wycinkę części drzew kolidujących z zamierzonymi do wykonania robotami budowlanymi. Według zapewnień starosty jasielskiego Adama Pawlusia, będą to w większości mało wartościowe samosiejki takie jak wierzby czy klony. Natomiast działanie to zostanie zrekompensowane i istniejący drzewostan zostanie przywrócony poprzez nowe nasadzenia w innym wyznaczonym miejscu.

Z przedstawianych w obiegu publicznym informacji wynika, że szacowana wartość zadania może sięgać około jednego miliona złotych. Władze powiatu stoją na pewnym stanowisku, że za budowę i późniejsze zarządzanie tym miejscem powinien odpowiadać samorząd miejski. Szpital wśród swoich zadań statutowych nie ma obowiązku prowadzenia parkingu.

Dlatego od kilku tygodni trwają intensywne rozmowy pomiędzy starostą, a burmistrzem Jasła, których przedmiotem jest wypracowanie wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Niedawno ze strony Ryszarda Pabiana padła publiczna deklaracja, z której wynika, że miasto jest żywo zainteresowane powiększeniem puli ogólnodostępnych miejsc postojowych na swoim terenie: – Temat parkingu przy szpitalu pojawia się już od wielu lat. Tutaj były przeróżne koncepcje: niektóre bardziej realne, inne mniej. Ostatnia na przykład obejmowała propozycję przekazania pod ten cel „łąk Hubalowych” czemu zdecydowanie się sprzeciwialiśmy, gdyż jest to teren, na którym funkcjonuje stowarzyszenie jeździeckie i jak najbardziej jest zainteresowanie mieszkańców i nie tylko mieszkańców do korzystania z usług tego stowarzyszenia. Tym bardziej, że prowadzą też hipoterapię. Nie chcieliśmy, aby to przestało funkcjonować. Pojawił się nowy pomysł ze strony starostwa, aby tego typu miejsca postojowe urządzić na terenie, który jest własnością szpitala. Przy czym musimy pamiętać o jednym, że część tego parku jest objęta ochroną konserwatorską, część nie jest objęta. Mówimy o tej części zachodniej, a więc od strony ulicy Marii Konopnickiej. Tutaj rzeczywiście tego typu rozmowy trwają. Starostwo chce udostępnić miastu ten teren na urządzenie parkingu ogólnomiejskiego, który mógłby funkcjonować i służyć nie tylko mieszkańcom miasta, ale i odwiedzającym szpital. – powiedział.

Burmistrz widzi jednak funkcjonowanie przyszłego parkingu wyłącznie na zasadach komercyjnych. Za postój samochodu w tym miejscu trzeba będzie zapłacić na podobnych warunkach, na jakich odbywa się obecnie parkowanie aut przy budynku głównym szpitala.

Byłby ogólnie dostępny. Natomiast my widzimy to jako parking odpłatny. Zresztą w tej chwili wjazdy na teren szpitala też są odpłatne i takie rozmowy trwają. Starostwo zobowiązało się do opracowania koncepcji takiego rozwiązania. Czekamy na te koncepty. – zaznaczył Ryszard Pabian.

Szczegóły realizacji przedsięwzięcia zostaną dopracowane dopiero w momencie kiedy będą znane konkretne dane dotyczące przede wszystkim zakresu robót związanych z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu pod miejsca parkingowe oraz wartości kosztorysowej prac. Na dopięcie niezbędnych formalności i ostateczne deklaracje samorządy dają sobie te kilkanaście tygodni, które pozostały do końca bieżącego roku. Realnym terminem przystąpienia do fizycznego wykonania robót wydaje się więc dopiero przyszły rok.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE