Informacje

Otwarcie ścianki wspinaczkowej w jasielskim „Ekonomiku”

W tej szkole powstał pierwszy w naszym regionie profesjonalny obiekt do trenowania wspinaczki wysokogórskiej przez młodzież i dorosłych. Środki na montaż ścianki oraz zakup niezbędnego wyposażenia technicznego przekazał samorząd powiatu jasielskiego. Kompleks ma służyć całej społeczności lokalnej.

Ściana wspinaczkowa o charakterze sportowym została zlokalizowana na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 im. św. Jana Pawła II w Jaśle. Każdy z elementów ją tworzących posiada ważne atesty tak, aby można było korzystać z tych urządzeń w bezpieczny sposób. Dzisiaj, podczas uroczystego przekazania do użytkowania obiektu, mieliśmy okazję zobaczyć jak nowo powstały obiekt funkcjonuje w praktyce.

O parametrach funkcjonalno-użytkowych opowiedział nam szczegółowo dyrektor szkoły Robert Niemiec:

Jest to ścianka nie wysoka, niemniej jednak można regulować stopień jej trudności dobierając odpowiednie formy, które są do niej przykręcane, jak i chwyty. Każdy kto chciałby nabyć umiejętność czy wytrenować swoją przyczepność do form skalnych na pewno znajdzie tutaj wystarczającą ilość wariantów do przejścia. Ściana jest sześciostanowiskowa, jest sześć punktów zjazdowych natomiast są jeszcze trzy buldery czyli mniejsze formy. Stąd też duża ilość materacy. Buldery są to formy, które doskonale nadają się do ćwiczenia przyczepności, koordynacji. Najczęściej są to najtrudniejsze formy, bo sztuka bulderowania jest w tym momencie jednym z najbardziej ekstremalnych sportów. Wszystkich stanowisk jest dziewięć i dziewięć osób może jednocześnie ćwiczyć na tej ściance.

Jak podkreślił, miłośnicy wspinaczki wysokogórskiej czekali na powstanie takiego kompleksu w mieście lub jego najbliższej okolicy z niecierpliwością.

Do niedawna trzeba było jeździć albo do Nowego Sącza, albo do Tarnowa, albo na mniejszy obiekt, który jest w Jedliczu. Natomiast w Jaśle jest to coś nowego. Mam nadzieję, że ta inwestycja szybko się zwróci. Nie tylko w postaci środków finansowych, ale także w postaci wzrostu tężyzny fizycznej młodzieży, o którą wszyscy staramy się dbać. – powiedział.

Robert Niemiec od wielu lat bardzo aktywnie lobbował na rzecz powstania tego typu obiektu na terenie powiatu jasielskiego bowiem oprócz tego, że kieruje jedną z jednostek oświatowych w naszym mieście jest równocześnie prezesem stowarzyszenia, które w swoich szeregach skupia miłośników tej formy aktywności fizycznej.

Kiedy powstawało stowarzyszenie chcieliśmy, aby w Jaśle funkcjonowała ścianka wspinaczkowa, bo to obiekt, który daje wspinaczom możliwość trenowania, a także możliwość przygotowywania kondycji na skałki czy większe formy. W końcu się udało. Myślę, że cieszy się z tego całe środowisko wspinaczkowe, ale też gro młodzieży, która jest zainteresowana takim uprawianiem sportu. Forma wspinaczkowa jest elementem bardzo atrakcyjnym. Młodzież się wspina, jak widać dorośli też się wspinają i myślę, że jest to ta aktywność, która daje dużo satysfakcji i dużo radości. – wyjaśnia.

Na chwilę obecną to jedyne tego typu miejsce w powiecie jasielskim, gdzie młodzież i osoby dorosłe w warunkach odzwierciedlających naturalne tereny wysokogórskie mogą nabierać swoich umiejętności przed wyprawami w teren. Do tej pory, aby potrenować „na ściance”, mieszkańcy naszego miasta musieli wyjeżdżać nawet poza teren województwa.

Robert Niemiec: – W powiecie jasielskim na chwilę obecną jest to jedyne tego typu miejsce. Na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest takie miejsce, ale to jest obiekt dla dzieci. Natomiast w tym momencie dla dorosłych jest to jedyna taka forma w naszym powiecie. Szkoły starają się montować ścianki wspinaczkowe. Ja rozmawiałem z wykonawcami. Dużo szkół rzeczywiście jest zainteresowanych tą formą aktywności sportowej. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły podkarpackie to najbliższy taki obiekt jest w szkole w Jedliczu.

Powstanie ścianki wspinaczkowej z pewnością uatrakcyjni zajęcia z wychowania fizycznego i będzie doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla uczniów „Ekonomika”. Ale nie tylko, ponieważ obiekt ma służyć poprawie tężyzny fizycznej wszystkich zainteresowanych tą formą spędzania wolnego czasu.

Chciałbym, aby ten sport był upowszechniony jak najszerzej dlatego przygotowuję taką formułę, aby z tej ścianki mogli korzystać wszyscy zainteresowani. – podkreśla Niemiec.

W najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości zasady udostępniania obiektu. Wymagają one jednak wcześniejszego uzgodnienia z organem prowadzącym szkołę.

Chciałbym, aby wszyscy zainteresowani mogli z tego korzystać, do czego już w tym momencie zapraszam. A zasady funkcjonowania już nie długo będą znane i podane do publicznej wiadomości. Myślę, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu tak, aby po 1 stycznia wszyscy fani wspinaczki mieli już możliwość trenowania tutaj. – podaje dyrektor.

Koszt montażu ścianki wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia wyniósł 186 798,87 złotych. Cała kwota niezbędna do realizacji tej inwestycji pochodziła z budżetu własnego powiatu.

Starosta jasielski Adam Pawluś zaznaczył, że to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez lokalny samorząd w celu poprawy stanu infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu.

Starosta jasielski Adam Pawluś:Dzisiaj jesteśmy świadkami uroczystego przekazania do użytkowania i poświęcenia ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle. To na pewno będzie atrakcja dla młodych ludzi, ale także dla tych, którzy się interesują wspinaczką górską. Tu będą mogli się przygotować do już konkretnych warunków terenowych. Ścianka ta kosztowała 186 tysięcy złotych i w całości została sfinansowana ze środków budżetu powiatu jasielskiego.

Wyraził on również nadzieję, że w przyszłości uda się zmodernizować następne obiekty służące realizacji przez młodzież zajęć z wychowania fizycznego. Pawluś przyznał, że w tej sferze jest jeszcze wiele do zrobienia.

Mam nadzieję, że tych obiektów sportowych przy naszych szkołach ponadpodstawowych będziemy otwierać coraz więcej, ponieważ ta infrastruktura jest zaniedbana. Mamy wniosek, który leży w Ministerstwie Sportu, ale dwukrotnie nie otrzymaliśmy dofinansowania. W 2017 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Trzcinicy i w ubiegłym roku został przekazany do użytkowania. To jest nowoczesny obiekt, ale brakuje nam boisk. Zwłaszcza przy ulicy Szkolnej, gdzie mamy prawie tysiąc młodzieży. Tam, oprócz sal gimnastycznych, boiska nie funkcjonują. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania to w przyszłym roku zrealizujemy jedno boisko, jak również zamierzamy zrealizować jedno boisko przy szkołach „pod stacją” przy ulicy Staszica. Tam jest również ponad tysiąc młodzieży. Pilna potrzeba skłania nas do tego, żeby nie czekając na środki zewnętrzne uruchomić realizację tego zadania. – poinformował Adam Pawluś.

Dyrektor „Ekonomika” Robert Niemiec podziękował całemu Zarządowi Powiatu w Jaśle, Radzie Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za przyczynienie się do powstania obiektu. Jak zaznaczył, podejście lokalnego samorządu do spraw związanych ze sportem i kulturą fizyczną jest bardzo dobre:

Dzięki temu w powiecie jasielskim udało się zrealizować wiele rzeczy. Myślę, że koleżanki dyrektorki i koledzy dyrektorzy potwierdzą moje słowa. Cieszymy się, że pan starosta ma takie spojrzenie na edukację młodzieży i zawsze podkreśla, że jest to inwestycja w przyszłość. O ściance mówiono już od wielu lat. To marzenie ziściło się dopiero teraz, ale już z rozmów z młodzieżą, z rozmów z sympatykami tego sportu wynika, że każda aktywność, która odrywa od komputera czy smartfonów jest ze wszech miar cenna. Jest to sport ekstremalny, ale całkowicie bezpieczny.

Inwestycję pozytywnie odbiera poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, który w latach 90-tych ubiegłego stulecia piastował stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Odszedłem z tej szkoły, której byłem dyrektorem, w 1997 roku. Wtedy rozpoczynałem budowę tej sali gimnastycznej, bo „Ekonomik” był szkołą, przy której nie było sali gimnastycznej. Potem przyszedł do tej szkoły dyrektor Robert Niemiec i kontynuuje bardzo dobry rozwój tej szkoły. Dzisiaj ma miejsce symboliczna uroczystość, ale bardzo ważna dla młodzieży. Rzeczywiście trzeba tą młodzież czymś zainteresować. W tym wypadku ścianka wspinaczkowa jest pewną atrakcją i pewną ofertą dla młodych ludzi, którzy powinni nie tylko siedzieć przed komputerem i smartfonem, ale też powinni zadbać o swoje własne zdrowie. Gratuluję panu staroście Pawlusiowi i całej Radzie Powiatu tego, że wydatkują pieniądze na cele związane ze sportem, kulturą fizyczną. Mam nadzieję, że także uczniowie innych szkół będą mogli korzystać z tej ścianki w soboty czy niedziele. W zdrowym ciele zdrowy duch. Oby takich inwestycji było jak najwięcej. – powiedział.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE