Informacje

Weź udział w konsultacjach dotyczących elektromobilności w Jaśle

Zachęcamy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli stowarzyszeń do zabrania głosu i wypełnienia ankiety dotyczącej elektromobilności w Jaśle. Miasto Jasło pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundusze na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035”.

 Elektromobilność  stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym.

W związku z tak nakreślonym kierunkiem rozwoju oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne nasze miasto przystąpiło do opracowywania  „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035” , która ma przyczynić się do wypracowania dla miasta celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu, a także ochrony środowiska i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Jeśli natomiast mają Państwo własne wnioski lub postulaty do opracowywanego dokumentu prosimy o przesłanie ich treści wraz z uzasadnieniem na adres mailowy: konsultacje@um.jaslo.pl

Prace projektowe nad dokumentem potrwają do sierpnia br., zaś do wypełnienia ankiety oraz przesyłania wniosków i postulatów zapraszamy do 18 czerwca br. Ankieta dostępna jest pod adresem (tutaj) oraz na stronie miejskich konsultacji pod adresem (tutaj).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE