Informacje

Jasło: zmiany w budżecie po stronie inwestycyjnej

Już wkrótce rozpocznie się rozbudowa Muzeum Regionalnego w Jaśle. Radni miejscy zdecydowali się o przeznaczeniu dodatkowych środków na realizację zadania. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Obiekt po gruntownej modernizacji zostanie ponownie otwarty końcem września przyszłego roku.

W ostatnim czasie jasielscy radni dokonali korekty planu wydatków miasta. Tym samym zdecydowali się na przeznaczenie dodatkowych środków na realizację ważnych projektów inwestycyjnych służących lokalnej społeczności. Wprowadzone zmiany pozwolą na wyłonienie wykonawcy robót na ogłoszonych postępowaniach przetargowych oraz uruchomienie nowych przedsięwzięć wynikających z bieżących potrzeb miasta.

M.in. zwiększono pulę środków na realizację zamówienia pod nazwą „Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle” dotyczącego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku tej miejskiej instytucji kultury.

Skarbnik miasta Jacek Borkowski wyjaśnia: – Muzeum Regionalne złożyło projekt przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy muzeum. Otrzymało i podpisało w tym zakresie umowę o dofinansowanie ze środków unijnych. W ostatnich dniach mieliśmy sytuację, że otworzono przetarg na rozbudowę tego muzeum. Kwota, jaką mieliśmy zabezpieczoną na realizację tego zadania, jest kwotą niewystarczającą. Brakuje nam 275 tysięcy złotych. Patrząc na całą wartość zadania i fakt, iż dokumentacja jest sprzed trzech lat tak dyrekcja muzeum, jak i burmistrz ze swoimi służbami doszliśmy do wniosku, że wskazanym by było zwiększenie tej kwoty, żeby jednak zrealizować to zadanie z dofinansowaniem unijnym. W związku z tym wymagane jest dodatkowo zabezpieczenie w tegorocznym budżecie 95 tysięcy złotych, a w przyszłorocznym budżecie 180 tysięcy złotych.

To pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie w najbliższym czasie umowy z generalnym wykonawcą robót.

WIZUALIZACJE (© Biuro projektowe Aneta Kuta):

Przygotowania do inwestycji trwały od kilku lat. Dopiero teraz udało się uzyskać na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Budynek przy ulicy Kadyiego 11 będzie ponownie udostępniony dla zwiedzających pod koniec września przyszłego roku.

Do budżetu miasta na 2020 rok wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic Kołłątaja wraz z 3-go Maja. Projekt obejmuje zwarty ciąg komunikacyjny na odcinku od przejścia dla pieszych przy Jasielskim Domu Kultury do stacji paliw przy ulicy 3-go Maja. Na trasie o łącznej długości około jednego kilometra zostanie całkowicie przebudowana infrastruktura podziemna, w tym kanalizacja deszczowa, wymieniona nawierzchnia asfaltowa oraz nawierzchnia chodników. Ponadto na całym odcinku objętym remontem zostanie zamontowane nowoczesne oświetlenie wykonane w technologii LED wraz z doświetleniem chodnika oraz urządzenia separujące ruch pieszych od zmotoryzowanych użytkowników drogi.

Kwota dofinansowania wynosi 1,2 miliona złotych, co stanowi prawie 50% wartości kosztorysowej inwestycji. Urzędnicy przygotowują teraz materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Pozostając przy wydatkach inwestycyjnych w dziale „transport i łączność” to radni zdecydowali się na przeznaczenie środków na dodatkowe zadania, m.in. przebudowę ulicy Baczyńskiego i Grota-Roweckiego (opracowanie dokumentacji projektowej) – 45 tysięcy złotych oraz przebudowę drogi wewnętrznej bocznej od ulicy Sobieskiego – 65 tysięcy złotych.

Samorządowcy wyrazili również aprobatę co do wydatków związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej jaka wystąpiła w ostatni weekend czerwca. Do budżetu wprowadzono kwotę 200 tysięcy złotych stanowiącą dotację samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na odbudowę ulicy Starowiejskiej na osiedlu Bryły.

Na odbudowę zniszczonych alejek i dróg dojazdowych na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza zabezpieczono kwotę 85 tysięcy złotych.

Rada Miejska przyjęła również uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa miejsc postojowych przy przystanku osobowym o roboczej nazwie Jasło-Sobniów” o szacunkowej wartości 400 tysięcy złotych, z czego 80 tysięcy złotych ma być wydatkowane w przyszłym roku, a 320 tysięcy złotych w kolejnym.

W ubiegłym roku doszło do zmiany zarządcy ulic Żniwnej, Hankówka i Towarowej z myślą o budowie nowego szlaku wraz z mostem nad rzeką Jasiołką, który odciąży miasto od wzmożonego napływu pojazdów mechanicznych z kierunku wschodniego.

Dodatkowo trwają prace przygotowawcze dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 108. Samorządy miasta i powiatu wspólnie postulują do PKP PLK S.A. o uwzględnienie budowy nowego przystanku pasażerskiego na osiedlu Sobniów, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej drogi.

Jak przekazał burmistrz Ryszard Pabian: – Ten pomysł narodził się w związku z planowaną realizacją łącznika pomiędzy ulicą Żniwną, a ulicą Towarową. Ten łącznik ma realizować powiat jasielski, łącznie z mostem nad rzeką Jasiołką. W związku z tym, że będzie łatwiejszy dostęp do tego miejsca z każdej strony miasta, narodził się pomysł, aby tam powstał przystanek kolejowy. Taki pomysł jest realizowany na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy PKP, powiatem jasielskim i miastem Jasłem. Tutaj zabezpieczamy środki na realizację miejsc postojowych. Po stronie powiatu byłaby realizacja tej drogi dojazdowej. Natomiast po stronie PKP wykonanie przystanku kolejowego.

Urzędnicy przewidują tutaj wykonanie parkingu typu „park&ride”, czyli miejsca, w którym pozostawimy auto i bezpośrednio przesiądziemy się do pociągu. Takie rozwiązanie sprzyjać będzie sprawnej komunikacji pomiędzy Jasłem, a ościennymi ośrodkami miejskimi.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE