Na drogach

„Bezpieczna droga do szkoły”

FOT. © KPP w Jaśle

Koniec wakacji i pierwsze tygodnie września w nowym roku szkolnym, to dla policjantów czas wzmożonej pracy. Wzrost natężenia ruchu w rejonach szkół i przedszkoli niewątpliwie może skutkować niebezpiecznymi zdarzeniami z udziałem dzieci i młodzieży.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, policjanci prowadzą działania pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Najmłodsi uczestniczą w spotkaniach z funkcjonariuszami, podczas których uczą się prawidłowych postaw gwarantujących bezpieczeństwo na drodze.

Najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, po kilkumiesięcznej przerwie w nauce są jeszcze rozkojarzeni, a tym samym bardziej narażeni na niebezpieczne sytuacje na drodze. Dlatego wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, w pierwszych tygodniach września, policjanci pełniący służbę na terenie jasielszczyzny aktywnie włączyli się w działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Ich celem jest przypomnienie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Mundurowi realizujący zadania profilaktyczne, dzielnicowi oraz policjanci ruchu drogowego odwiedzają uczniów w szkołach, by przeprowadzić z nimi zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci zabierają dzieci na tzw. „edukacyjne spacery”, po to by pokazać im ruch uliczny, panujące zasady poruszania się pojazdów i pieszych na drogach, a także otoczenie drogi i znaczenie znaków i sygnałów drogowych. Są to lekcje, których celem jest wyrobienie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych nawyków poruszania się po jezdniach. Pomimo tego, że dzieci wykazują już dużą znajomość zasad bezpieczeństwa, policjanci skupiają uwagę na tym, by najmłodsi nie wykonywali pewnych rzeczy mechanicznie. Starają się uświadomić uczestników edukacyjnych spotkań, że w istocie chodzi o faktyczne upewnienie się, czy można swobodnie i bezpiecznie wejść na drogę lub przejście dla pieszych.

Działania policjantów cieszą się dużym zainteresowaniem. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Ważnym jest, by towarzyszyć dziecku w jego pierwszej drodze do szkoły. To będzie dobra okazja, by zwrócić uwagę na zagrożenia i mówić o podstawowych zasadach korzystania z drogi, na przykład: dlaczego nie wolno wbiegać na jezdnię, przechodzić na czerwonym świetle, czy dlaczego należy iść poboczem, po lewej stronie jezdni. Warto również wyjaśnić dziecku znaczenie znaków i sygnałów drogowych, które mija w drodze do szkoły. Dziecko świadome zagrożeń będzie bardziej bezpieczne.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE