Meteo

Ostrzeżenie o oblodzeniu w dniu 17.02.2021 r.

Stopień zagrożenia: 1

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że dnia 17.02.2021 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

Prawdopodobieństwo: 80%

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Likwidację śliskości ciągów komunikacyjnych, chodników.
2. Posypywanie piaskiem podejść do budynków, chodników oraz ciągów pieszych.
3. Dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

INSPEKTOR Wojciech Szatkowski
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE