Informacje

Radni Jasła pracują w wirtualnej rzeczywistości już od roku

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zwycięsko przechodzimy przez ten okres koronawirusa. – ocenił dzisiaj burmistrz miasta Ryszard Pabian pracę jasielskich radnych w okresie globalnego kryzysu społeczno-gospodarczego wywołanego stanem pandemii. Właśnie upływa rok odkąd lokalni samorządowcy podejmują kluczowe dla naszego miasta decyzje w trybie zdalnym. Nasze miasto to jeden z nielicznych podmiotów w regionie, który od początku wprowadzenia obostrzeń podejmuje uchwały wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

W kwietniu minie dokładnie rok odkąd obrady jasielskiego samorządu miejskiego – z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację zdrowotną związaną z pandemią koronawirusa – odbywają się w trybie zdalnym.

W przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy radni spotkali się w wirtualnej rzeczywistości aż siedemnaście razy, w dniach: 7 kwietnia, 16 kwietnia, 30 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 20 lipca, 11 sierpnia, 31 sierpnia, 30 września, 26 października, 23 listopada, 14 grudnia, 29 grudnia, 11 stycznia 2021, 25 stycznia 2021, 22 lutego 2021 i 22 marca 2021.

„Już od roku borykamy się z sytuacją, która ma miejsce, ale jednocześnie doprowadziło to do tego, że korzystamy z odbywania sesji w trybie zdalnym”. – przypomniał dzisiaj burmistrz Jasła Ryszard Pabian. – „Otóż, ze swej strony chciałem państwu serdecznie podziękować i pogratulować, że zwycięsko przechodzimy przez ten okres koronawirusa. Tutaj podziękowania również do pana przewodniczącego, bo przekonywałem go to tego, aby sesje odbywały się w ten sposób. Co prawda pan przewodniczący odpowiada za organizację spotkań sesyjnych radnych miejskich, ale to na burmistrzu ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa. Ale niestety nasza sala obrad nie do końca nadaje się do tego, aby to bezpieczeństwo państwu zapewnić”.

Gospodarz naszego miasta podkreślił, że „jesteśmy jedną z nielicznych rad miejskich, które sobie w ten sposób radzą w tym trudnym okresie”.

Ryszard Pabian podziękował również pracownikom wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w Jaśle, obsłudze Biura Rady Miejskiej oraz informatykom. „Którzy też musieli się z tą sytuacją zmierzyć. Ja uważam, że z całkiem dobrym skutkiem”. – zaznaczył.

„Mam nadzieję, że ten czas się skończy. Ale ten, który mija, był całkiem dobry. Więc jeszcze raz dziękuję państwu za to wszystko”. – dodał burmistrz.

Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

– „Czasami szwankuje maszyneria do głosowania, czasami coś nam ucieknie w systemie, ale udaje nam się wszystkim spiąć. Dzięki Bogu wszyscy jesteśmy w komplecie. Ale na pewno tęsknimy za tym, żeby się wszyscy spotkać. Jednak online to nie jest to, co widzimy się w realu. Cóż, oby to jak najszybciej się to wszystko skończyło”.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE