Informacje

Zamierzają zainwestować w modernizację krytej pływalni

Kryta pływalnia w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielscy radni opowiedzieli się za modernizacją krytej pływalni. Szacunkowa wartość zaplanowanych prac wynosi nieco ponad 380 tysięcy złotych Ponieważ realizacja inwestycji wymaga sporego wydatku, samorząd zamierza wystąpić o dotację z budżetu państwa.

Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy jednomyślnie zgodzili się na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja krytej pływalni w Jaśle”. Umożliwi to lokalnemu samorządowi udział w naborze wniosków w ramach tegorocznej edycji ogólnopolskiego programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. To działanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego jednym z celów jest zapobieganie utraty wartości użytkowej obiektów sportowych służących lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W uchwale zapisano wysokość przewidywanych kosztów projektu, zobowiązano się również do zabezpieczenia w budżecie miasta środków finansowych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zadania przez okres 5 lat od zakończenia jego realizacji.

Elwira Musiałowicz-Czech, pierwszy zastępca burmistrza miasta Jasła powiedziała, że modernizacja obiektu polegać będzie na wymianie oświetlenia na przestrzeni nad nieckami rekreacyjnymi oraz basenem pływackim oraz na montażu kamer. Monitoringiem wizyjnym objęty zostanie obszar zjeżdżalni – schody wejściowe oraz wlot do rury zjazdowej.

Jak wyjaśniła, takie zalecenia w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa pojawiły się w audycie przeprowadzonym przez WOPR.

Szacunkowa wartość projektu wynosi niewiele ponad 308 tysięcy złotych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia naboru, samorząd Jasła może liczyć na dotację ze strony Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości do 154 tysięcy złotych.

Przystąpienie do opisywanego przedsięwzięcia jest uzależnione od uzyskania dofinansowania.

Realizacja przedmiotowego zadania zostanie powierzona zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jaśle.

Harmonogram robót oraz końcowego rozliczenia został rozłożony na dwa lata.

Kryta pływalnia przy ulicy Sikorskiego została oddana do użytku w 2002 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE