Informacje

Z żałobnej karty: zmarł druh Tadeusz Kiełbasa, były prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle

Śp. Tadeusz Kiełbasa (1947-2021) | FOT. © archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzisiaj zmarł druh Tadeusz Kiełbasa, zasłużony działacz ochrony przeciwpożarowej na ziemi jasielskiej. Za swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności był nagradzany licznymi odznaczeniami resortowymi i związkowymi. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy wtorek.

Po śmierci zasłużonego dla lokalnej społeczności druha nastąpiła żałoba w macierzystej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerchowej (gmina Osiek Jasielski) oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których przez długie lata był aktywnym działaczem.

Tadeusz Kiełbasa od kilku dekad piastował społecznie różne funkcje w strukturach ochotniczego pożarnictwa, m.in. naczelnika i wiceprezesa jednostki OSP w Świerchowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, członka Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Osieku Jasielskim, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle w latach 1998-2010 i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle od 31 marca 2010 do 12 listopada 2011 roku.

Jego bezinteresowna praca przełożyła się na liczne wyróżnienia resortowe i związkowe. Na przestrzeni lat otrzymał m.in. odznakę „Strażak Wzorowy”, tytuł „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej województwa krośnieńskiego”, Złoty Znak Związku, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, statuetkę „Orły 2006” Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Znany w lokalnym środowisku działacz zmarł w wieku 74 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy wtorek (13 bm.) o godzinie 12. Msza święta zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Osieku Jasielskim.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego złożył za pośrednictwem portalu społecznościowego prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch:

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 11.04.2021 odszedł od nas na wieczną służbę Śp. Druh Tadeusz…

Opublikowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jasło Niedziela, 11 kwietnia 2021

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE