Informacje

Po Jaśle pasażerów mają wozić ekologiczne autobusy

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakup nowych autobusów do obsługi publicznego transportu zbiorowego na terenie naszego miasta wraz z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do ich właściwego funkcjonowania mają umożliwić Jasłu środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z istotnych zadań samorządu miejskiego jest dbanie o środowisko naturalne, a ten cel może zostać osiągnięty wówczas, gdy mieszkańcy przesiądą się z prywatnych samochodów do środków komunikacji publicznej. Aby kierunek funkcjonowania systemu transportowego był na tyle atrakcyjny dla pasażera, by ten chciał poruszać się po mieście za pomocą autobusów, musi być spełnionych kilka przesłanek. Przede wszystkim wyznaczone linie powinny być dostosowane do potrzeb obywateli w taki sposób, aby ci mogli się przemieścić z jednego miejsca w inne w odpowiednim przedziale czasowym. Nie bez znaczenia pozostaje konieczność systematycznej wymiany wysłużonego taboru, który nie spełnia oczekiwań, a do tego jest nieekonomiczny i z racji przestarzałej technologii wykonania przyczynia się do zatruwania środowiska.

Lokalne władze mają już od dawna plany uatrakcyjnienia usług dla ludności w zakresie komunikacji zbiorowej. Jednym z istotnych pomysłów jest wdrożenie strategii elektromobilności. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację zadania pn. „Zielony transport publiczny w Jaśle”, w ramach którego przewiduje się zakup sześciu autobusów elektrycznych o długości ok. 8,6 m, wyposażonych w system monitoringu i system informacji pasażerskiej, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz budowę trzech dwustanowiskowych stacji ładowania. Warunki techniczne jakie mają spełniać pojazdy planowane do pozyskania przez magistrat, zostaną szczegółowo dookreślone w specyfikacji przetargowej.

Dzięki tej inwestycji z krajobrazu jasielskich ulic częściowo znikną przestarzałe, nieekonomiczne i szkodliwe dla środowiska autobusy aktualnie użytkowane przez operatora komunikacji publicznej, a zastąpią je nowoczesne bezemisyjne pojazdy. Wpłynie to nie tylko na przyjemność i komfort podróżowania pasażerów, ale – zgodnie z głównymi założeniami programu – przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w mieście.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 14,5 mln złotych. Pokrycie wydatków nastąpi z budżetu miasta Jasła oraz bezzwrotnej dotacji pochodzącej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (11.3 mln zł), określanego mianem „zielonej rewolucji w komunikacji publicznej”.

Jasło będzie również ubiegać się w tej instytucji o dodatkowe środki w formie niskooprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 3,2 mln złotych. Spłata rat miałaby nastąpić w latach 2026-2036. Zaplanowano, że źródłem ich pokrycia będą wpływy do budżetu miasta Jasła od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Przedmiotowa pożyczka będzie stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego do środków pozyskiwanych w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dofinansowanie jest szacowane na poziomie 11,3 mln złotych. Te środki, łącznie z pożyczką, będą przeznaczone na realizację zadania „Zielony transport publiczny w Jaśle”. Na zadanie będzie się składał zakup sześciu autobusów elektrycznych oraz budowa trzech stacji ładowania. – uzasadnia Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *