Informacje

Umowa na przebudowę drogi między Bierówką, a Szebniami

Fragment drogi powiatowej przebiegającej przez teren Bierówki | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Droga powiatowa z Bierówki do Szebni będzie gruntownie zmodernizowana. Na odcinku o długości jednego kilometra, który przebiega przez teren mocno zurbanizowany, zostanie wyłożona nowa nawierzchnia asfaltowa, a wzdłuż zabudowań mieszkalnych powstanie chodnik, na który mieszkańcy oczekują już od wielu lat. Dzięki przeprowadzonym pracom nastąpi selekcja ruchu kołowego i pieszego, przez co znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dla gminy Jasło to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych – przyznaje wójt Wojciech Piękoś.

To istotne przedsięwzięcie dla samej gminy Jasło, ale również i powiatu jasielskiego. Dlatego obydwa samorządy porozumiały się w tej sprawie i na zasadzie partnerstwa przystąpiły do jej realizacji. Efektem wielomiesięcznych przygotowań oraz intensywnych rozmów prowadzonych pomiędzy włodarzami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dzisiaj doszło do zawarcia umowy powierzającej wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania inwestycyjnego.

Nz. Bierówka, 13.06.2022: podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej pomiędzy powiatem jasielskim, a PRDM Jasło | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakres robót obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka drogi na długości około jednego kilometra, począwszy od skrzyżowania w centrum Bierówki w kierunku Szebni. Przewidziano tutaj prace polegające na poszerzeniu jezdni do 5,5 metra, ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu systemu odwodnienia oraz przebudowę zjazdów z posesji indywidualnych.

Najważniejszą częścią projektu jest jednak budowa chodnika. Ten element infrastruktury ma niebagatelne znaczenie bowiem droga biegnie przez teren mocno zurbanizowany.

Umowę parafowali starosta jasielski Adam Pawluś wraz z wicestarostą Stanisławem Pankiewiczem |

Inwestycja jest bardzo ważna dla miejscowości Bierówka, dla gminy Jasło i oczywiście dla powiatu jasielskiego. Prawie kilometrowy odcinek drogi Szebnie-Bierówka-Szebnie będzie dostosowany do szerokości 5,5 metra oraz będzie wykonany na całej długości chodnik, czyli zostanie zarurowane pobocze. Pozwoli to na selekcję ruchu. Droga może jest boczną, ale na drodze krajowej nr 28 często zdarzają się wypadki. Wtedy cały ruch przenosi się na naszą drogę powiatową. Stwarza to zagrożenie dla mieszkańców tej miejscowości, czyli Bierówki. Selekcja ruchu, czyli chodnik plus jezdnia, pozwoli na bezpieczniejsze korzystanie. – powiedział starosta jasielski Adam Pawluś.

Droga łącząca Bierówkę z Szebniami ma znaczenie ponadlokalne bowiem łączy centrum naszego powiatu z pozostałymi miejscowościami położonymi na wschód od Jasła.

Nz. Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Bardzo się cieszymy z podpisania tej umowy dlatego, że kolejny ważny odcinek drogowy będzie wykonany z naszym udziałem. Dokładamy do tych inwestycji uznając, że mieszkańcy nie patrzą czy jest to droga powiatowa, gminna czy wojewódzka. Chcą mieć dobrą, bezpieczną drogę i to powinno przyświecać naszym działaniom. Staramy się, żeby tak było. Ta umowa na wykonanie bardzo ważnego odcinka również jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kolejnych naszych miejscowości: Chrząstówki, Niepli, Szebni, ponieważ mieszkańcy tędy przejeżdżają. – komentuje wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI: 

 

Wartość inwestycji wynosi ponad 1,9 mln złotych. Wydatki w ramach zawartego kontraktu budowlanego zostaną pokryte ze środków własnych powiatu jasielskiego, przy dofinansowaniu ze strony Rady Gminy Jasło na poziomie 950 tysięcy złotych.

Starosta liczy jednak na wsparcie z budżetu państwa.

Na razie to zadanie realizujemy ze środków własnych – w połowie ze środków powiatu jasielskiego i w połowie z budżetu gminy Jasło. Mam nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie, ponieważ ta inwestycja znajduje się na liście rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeżeli będą oszczędności w postępowaniach przetargowych na innych zadaniach, które są realizowane w ramach tego naboru, to mam nadzieję, że odzyskamy część tych środków. Może przekonamy się o tym niebawem, ale chcemy jak najszybciej rozpocząć realizację tej inwestycji. Inwestycji, która przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo użytkowników pieszych i kołowych, ponieważ poszerzymy jezdnię do 5,5 metra oraz wykonamy chodniki w istniejącym dzisiaj rowie. Jest to ważne zadanie. Na pewno poprawi się bezpieczeństwo. Rodzice będą mogli posyłać dzieci bez obawy bez jakieś kolizje. – objaśnia Adam Pawluś.

Za wykonanie prac odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle. Uwzględnione w specyfikacji przetargowej czynności mają się odbywać przy utrzymaniu jezdni dla ruchu samochodów osobowych niemniej jednak będą wymagały cierpliwości od kierowców, jak i samych mieszkańców.

Firma jest doświadczona więc myślę, że nie będą wyłączać całości ruchu. Ale na pewno będą utrudnienia więc tu prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli od dzisiaj. – dodaje starosta.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE