Informacje

Trzcinica: planują targowisko w miejscu zabytkowej stajni podworskiej

Powiat jasielski zaproponował nową inwestycję, która ma podnieść atrakcyjność dawnego majątku dworskiego w Trzcinicy. Dotyczy ona zabytkowego budynku stajni, gdzie po rewitalizacji powstanie miejsce przeznaczone do promocji lokalnych produktów rolniczych. Samorząd będzie ubiegał się o dofinansowanie tej operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Majątek po dawnym zespole dworskim w Trzcinicy znajdzie nowe przeznaczenie. Przynajmniej takie jest zamierzenie inwestycyjne, które zostało przygotowane przez urzędników jasielskiego starostwa. Wskutek przeprowadzonego remontu zabytkowy obiekt stajni zostanie zaadoptowany na halę targową wraz z odpowiednim zapleczem socjalno-biurowym. Będzie tam prowadzona sprzedaż bezpośrednia produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych, z pominięciem długiego łańcucha dostaw.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta jasielski Adam Pawluś, który przedstawił szczegółowe uzasadnienie projektu uważa, że to dobry czas, aby zadbać o niszczejącą z roku na rok infrastrukturę.

Kiedyś przed laty mienie zostało przekazane stowarzyszeniu. Stowarzyszenie nie jest w stanie zagospodarować ten majątek. Ten majątek rzeczywiście trochę podupada. – przyznaje. – Jeżeli nie będziemy tam prowadzić takich działań, które zmienią jego przeznaczenie, to ten majątek ulegnie całkowitej degradacji. – dodaje gospodarz naszego powiatu.

W związku z tym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. Aplikacje są przyjmowane do 29 lipca. Wartość pomocy dla beneficjenta może wynieść do miliona złotych.

Równolegle prowadzone są rozmowy z gminą Jasło, której władze wyraziły chęć współpracy przy realizacji projektu.

Miejsce jest o tyle dobre, że jest położone bezpośrednio przy drodze krajowej 28. Tam jest oddzielny wjazd. Mamy już piękną koncepcję. Czy uda nam się zrobić to w szerszym zakresie, czy wykorzystamy również pozostałe budynki pod inne cele? Będziemy prowadzić takie rozmowy. – opisuje Adam Pawluś.

W Trzcinicy prowadzone są równolegle inne działania, które mają przywrócić temu miejscu dawną świetność. Planuje się tu utworzenie Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury. W pierwszym etapie powstanie kryta hala sportowa, a budynek internatu wraz ze stołówką zostanie dostosowany do współczesnych wymogów. Na ten cel powiat jasielski dostał wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt jest jednak znacznie ambitniejszy i obejmuje kolejne obiekty.

Starosta widzi również potrzebę rewitalizację parku, ma też pomysł na wykorzystanie stawów jako dodatkowej atrakcji, która przyciągnie w to miejsce turystów.

Sprzedajemy działki po byłym sadzie. Na razie sprzedaliśmy dwie działki. Chyba zrobimy wycenę działek położonych na najwyższej części, bo tam jest największe zainteresowanie. Przyjęliśmy taką taktykę, żeby sprzedać te, które będą najtrudniejsze do sprzedania, czyli najbliżej drogi krajowej, ale na razie to się nie sprawdza. Na razie udało nam się sprzedać tylko dwie działki. Ale to też jest jakiś sukces. Tam nie ponosimy wielkich kosztów, poza koszeniem. – powiedział.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE