Strefy płatnego parkowania

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Strefy płatnego parkowania (niestrzeżone) na terenie miasta Jasła
(na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła nr LXVII/551/2010 z dnia 24 maja 2010 roku)

– ulica Basztowa (od skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II

– ulica Rynek (część wschodnia)

– ulica Stroma (parking przy Starostwie Powiatowym)

– ulica Koralewskiego (od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)

– Plac Żwirki i Wigury

– ulica Sokoła

– ulica Mickiewicza (od skrzyżowania z ulicą Czackiego do skrzyżowania z ulicą Asnyka)

– ulica Staszica (od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Dworcową – lewa strona)

– ulica Staszica (od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej – prawa strona)

– ulica Kościuszki (od skrzyżowania z ulicą Igielną do skrzyżowania z ulicą Sokoła – prawa strona)

– ulica Kościuszki (od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą Rejtana – prawa strona)

– ulica Kościuszki (na wysokości bloku numer 20)

– ulica Kołłątaja (od skrzyżowania z ulicą Asnyka do skrzyżowania z ulicą Czackiego – prawa strona)

– ulica 3-go Maja (od skrzyżowania z ulicą Czackiego do skrzyżowania z ulicą Ducala – prawa strona)

– ulica Armii Krajowej (od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Staszica)

– ulica Kołłątaja (przy Jasielskim Domu Kultury)

Stawki opłat za parkowanie w strefie:
– 1,00 zł – za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania
– 1,00 zł – za rozpoczętą drugą i każdą następną godzinę parkowania
– 7,00 zł – jednodniowa karta parkingowa za jedno stanowisko parkingowe ogólnodostępne
– 100,00 zł – abonament miesięczny za jedno stanowisko parkingowe ogólnodostępne

Miejsca sprzedaży biletów parkingowych:
– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej przy ulicy Sokoła 8, telefon (13) 446 40 14
– ogólnodostępne punkty handlowe na terenie miasta

Egzekwowanie opłat:
– kontrolę prowadzą wyznaczeni do obsługi stref płatnego parkowania pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej
– za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, kontrolujący wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 złotych

(terazJaslo.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.