Loża medialna

Radni Jasła chcą preambuły nawiązującej do Boga

Radni miejscy przyjęli projekt uchwały wprowadzającej do statutu miasta Jasła preambułę. Taki wniosek złożyły Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej jasielskich parafii.

„My Radni Rady Miejskiej Jasła jesteśmy ufni, iż w pracy dla naszego miasta nie zabraknie nam siły i wytrwałości, których źródłem jest wiara w Boga i wynikający z niej głęboki sens publicznej debaty” – to treść przyjętego zapisu przez radnych.

Za przyjęciem preambuły głosowało 12 radnych, 0 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Nie wiadomo jednak czy wojewoda, organ nadzorczy samorządów, nie zakwestionuje zapisu. Radca prawny opiniując projekt uchwały wskazał na fakt, że taki zapis nie należy do rozwiązań ustrojowych, jakie powinny znaleźć się w akcie prawa miejscowego, jakim jest statut miasta.

Ewa Wawro | Nowiny24.pl

SŁOWA KLUCZOWE