Informacje

Ulice Żeromskiego i Krajowicka będą zmodernizowane po powodzi

Jeszcze w tym roku ruszy przebudowa dwóch ulic będących w zarządzie miasta Jasła, zniszczonych w trakcie ubiegłorocznej powodzi. Obie inwestycje zostaną w stu procentach sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Ulica Żeromskiego w Jaśle
Zniszczona infrastruktura drogowa ulicy Żeromskiego.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W poniedziałek (25.07) Rada Miejska Jasła podjęła dwie uchwały w sprawie realizacji zadań: „Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” i „Przebudowa ulicy Krajowickiej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” oraz udzieliła upoważnienie burmistrzowi miasta na zaciągnięcie zobowiązań wieloletnich na lata 2011-2012.

Jak poinformował skarbnik miasta Jacek Borkowski wydatki poniesione na realizację projektów w całości zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w 85 procentach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15 procentach z budżetu państwa.

W związku z powodzią, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Rząd RP zdecydował o uruchomieniu pomocy dla gmin najbardziej dotkniętych jej skutkami. Z terenu województwa podkarpackiego zostały wytypowane cztery jednostki samorządu terytorialnego, w tym miasto Jasło. Oba projekty opracowane przez miejskich urzędników znalazły się na liście indykatywnej indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i zostały już zaakceptowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do uzyskania wsparcia finansowego.

Ich realizację zaplanowano na przełom 2011 i 2012 roku.

W ramach „Odbudowy infrastruktury komunikacyjnej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” zmodernizowana zostanie ulica Żeromskiego. Wartość szacunkowa zadania opiewa na kwotę 337 796,24 zł (w tym w 2011 roku – 83 860,80 zł i w 2012 roku – 253 935,44 zł). W roku bieżącym zaplanowano opracowanie studium wykonalności, roboty przygotowawcze, budowę chodników (na długości 400 mb.) oraz postawienie tablic informacyjnych.

W przyszłym roku zostanie przebudowana jezdnia na długości 700 mb.

Przebudowa ulicy Krajowickiej pochłonie 2 433 324,99 zł (w tym w 2011 roku – 662 999,90 zł i w 2012 roku – 1 770 325,09 zł). W ramach tych środków urzędnicy zaplanowali na bieżący rok: opracowanie studium wykonalności, zabudowę rowu wzdłuż ulicy oraz postawienie znaków informacyjnych, natomiast przebudowa jezdni nastąpi w roku przyszłym.

Jak podkreśla burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, realizacja zadań nie tylko zniweluje skutki ubiegłorocznej powodzi, ale pozwoli też na poprawę płynności jazdy, poprawę warunków bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ulic (zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych), obniży koszty użytkowania dróg oraz zmniejszy poziom hałasu i emisji spalin.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ulice Żeromskiego i Krajowicka będą zmodernizowane po powodzi”

  1. Panie Czarnecki…pan nie słyszysz co pan mówisz…2/3 mieszkańców jasła nigdy nie wjechała w ulice żeromskiego ale te 2/3 codziennie jeździ nieszczesna i tragiczna droga szajnochy od swiateł do nastepnych świateł na Jagiełły.Tam jest dramat na tej drodze.