Informacje

Wzrost zanieczyszczenia powietrza w mieście Jaśle w czasie trwającego sezonu grzewczego

W najbliższych dniach rozpocznie się kolejny sezon grzewczy, co związane jest z procesem energetycznego spalania paliw w kotłach przydomowych. W tym okresie od kilku lat na terenie miasta Jasła zwiększa się zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10, którego stężenie mierzone jest między innymi na stacji pomiarowej przy ul. Floriańskiej w Jaśle, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Jasło
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Opracowany w 2010 roku przez firmę Atmoterm z Opola Program ochrony powietrza dla strefy jasielskiej (zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/805/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 roku), jako główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza, oprócz niekorzystnych warunków klimatycznych, wskazuje właśnie emisję związaną z indywidualnym ogrzewaniem budynków tzw. emisję powierzchniową, która stanowi 70,8% udział w zanieczyszczeniu powietrza.
Tak wysoki procent emisji powierzchniowej spowodowany jest złym stanem technicznym oraz wiekiem kotłowni węglowych i pieców, a także spalaniem najtańszego, złej jakości węgla.

Urządzenia te charakteryzują się dość niską sprawnością, co wpływa negatywnie na procesy spalania, a zarazem emisji zanieczyszczeń. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców.

Co można zrobić, by poprawić jakość powietrza na terenie miasta Jasła:
– nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,
– przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
– okresowo przeprowadzaj kontrolę stanu technicznego kotłów grzewczych,
– okresowo przeprowadzaj przeglądy kominiarskie,
– używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
– ograniczaj zużycie ciepła – ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
– rozważ możliwość wykorzystania odnawialnej energii poprzez montaż kolektorów słonecznych,
– nie spalaj odpadów zielonych w ogrodzie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wzrost zanieczyszczenia powietrza w mieście Jaśle w czasie trwającego sezonu grzewczego”

  1. zalecenia!!!!
    Was chyba pogięło, ludzie muszą mieć pieniądze, aby korzystać z ekologicznej energi. Trzeba poczekać na „tani” gaz łupkowy.