Informacje

Ćwicząc nabierają praktyki przed potencjalnymi akcjami ratowniczymi

Topielcowi z zatrzymanym krążeniem i oddechem, motorowerzyście potrąconemu przez samochód osobowy i mężczyźnie po upadku z wysokości musieli udzielić kwalifikowanej pomocy przedmedycznej uczestnicy pierwszych manewrów powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Skołyszynie. Zwyciężyła jednostka z Łysej Góry (gmina Nowy Żmigród).

W powiatowych mistrzostwach, które zostały zorganizowane po raz pierwszy przy współpracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie oraz tamtejszego Urzędu Gminy, wystartowało osiem jednostek z: Osobnicy, Lisowa, Święcan, Dębowca, Warzyc, Łysej Góry, Kołaczyc i gospodarze – Skołyszyn.

Do manewrów, których głównym priorytetem było sprawdzenie wiedzy i poziomu wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu jasielskiego z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, zgłosiły się czteroosobowe zespoły (dowódca, kierowca i dwóch ratowników – pełnoletni druhowie, z których co najmniej jeden musiał mieć ukończony kurs KPP), wyposażone w zestawy ratownicze PSP R1 z deską ortopedyczną oraz środki łączności pracujące w zakresach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Najpierw na obiektach remizy OSP Skołyszyn po dwóch przedstawicieli każdej jednostki rozwiązywało test pisemny składający się z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru.

Mistrzostwa OSP
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Następnie załogi samochodów ratowniczo-gaśniczych udały się do poszczególnych pozorowanych zdarzeń. W sumie organizatorzy przygotowali ich trzy: na terenie akwenu wodnego (nieprzytomny mężczyzna z brakiem oznak życia, wyciągnięty na brzeg przez przypadkowego świadka zdarzenia – symulacja resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie dorosłego człowieka), na placu wokół dworca kolejowego (potrącenie motorowerzysty przez samochód osobowy) oraz na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa (przytomny mężczyzna po upadku z dużej wysokości oraz agresywny świadek zdarzenia).

Ratownicy mieli za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustalić ilość i stan poszkodowanych oraz okoliczności zdarzenia, powiadomić odpowiednie służby oraz udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. W poszczególnych zdarzeniach był jeden lub więcej poszkodowanych. Akcję oceniali sędziowie, którzy za każdą wykonaną czynność przyznawali punkty według karty oceny. Po akcji punkty były sumowane, co pozwoliło wyłonić zwycięzcę. Czas na udzielenie pomocy był ograniczony, jednak nie były to konkurencje na czas, a na poprawność podejmowanych działań. Po zakończeniu działania poszczególne symulacje były omówione przez sędziego. – mówi Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

Mimo wysokiej temperatury, każdy ze strażaków udzielał pomocy w ubraniach koszarowych. Do każdego z ognisk urazowych ratownicy podjeżdżali samochodami ratowniczo-gaśniczymi garażującymi na co dzień w ich macierzystych jednostkach.

Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, w skład której weszli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle (Rafał Rutyna, Andrzej Bugajski, Adam Durał, Edward Gronek) oraz działacze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego (Józef Biernacki, Jacek Bućko, Kamil Bućko). W organizację poszczególnych zadań włączyli się druhowie z jednostki OSP w Pustej Woli – gmina Skołyszyn.

Najlepiej z testem pisemnym oraz symulowanymi zadaniami zespołowymi poradzili sobie druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze, gmina Nowy Żmigród w składzie: Łukasz Wielgosz, Ryszard Kusz, Tomasz Książkiewicz, Józef Grzywacz. Puchar za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej ufundował prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Drugie miejsce zajęła OSP Skołyszyn (Maksym Stachacz, Jacek Szostak, Kamil Szpak, Mateusz Furmanek), a trzecie OSP Dębowiec (Tomasz Dąborowski, Radosław Gnot, Sebastian Michalski, Mateusz Pierzowicz). Obie jednostki otrzymały puchary ufundowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

Na kolejnych pozycjach uplasowały się jednostki z: Kołaczyc (Mateusz Skocz, Piotr Śliż, Michał Jelec, Krzysztof Wojdyła), Święcan – gmina Skołyszyn (Jerzy Stygar, Stanisław Grzegorczyk, Jacek Piotrowski, Jacek Kędzior), Lisowa – gmina Skołyszyn (Hubert Hajduk, Tobiasz Walczyk, Artur Walczyk, Dawid Rogowski), Osobnicy – gmina Jasło (Grzegorz Dyl, Łukasz Olbrych, Dariusz Woźniak, Ireneusz Olbrych) i Warzyc – gmina Jasło ((Leszek Śliwa, Rafał Kosiba, Sławomir Błasik).

Jesteśmy mile zaskoczeni wysokim profesjonalizmem z jakim zaprezentowały się poszczególne jednostki tak na ćwiczeniu teoretycznym, jak i na praktycznym. Muszę powiedzieć, że szczególnie jednostki spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zaprezentowały się bardzo dobrze. Łysa Góra, która wygrała zmagania, zasługuje na włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, o co się druhowie od dawna starają. Ich profesjonalizm jest naprawdę wysoki. Mistrzostwa były podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Ćwiczenie praktyczne miało priorytet nad ćwiczeniem teoretycznym i w zasadzie ono decydowało o największej ilości punktów. – powiedział Komendant Mistrzostw mł. bryg. Rafał Rutyna, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Indywidualnie wyróżniono druhów: Tomasza Książkiewicza z OSP Łysa Góra, Stanisława Grzegorczyka z OSP Święcany i Sebastiana Michalskiego z OSP Dębowiec. W nagrodę odebrali puchary ufundowane przez Wojewodę Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską.

W ceremonii zakończenia Mistrzostw wzięli udział: zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle mł. bryg. Bogdan Ziemba oraz zastępca wójta gminy Skołyszyn Krzysztof Zięba.

Ratownictwo medyczne to najmłodsza dziedzina ratownicza, która weszła do zadań, którymi zajmuje się Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne. Najmłodsza, a jednocześnie najważniejsza. Dlatego cieszy to, że podjęliście to wyzwanie i mimo pogody, która jest dobra, ale jest bardzo wysoka temperatura i mimo soboty przyjechaliście tutaj sprawdzić się i współzawodniczyć między sobą. To jest wspaniałe i za to Wam serdecznie dziękuję. – powiedział komendant.

Reprezentujący miejscowy samorząd zastępca wójta wyraził głębokie uznanie za to, że organizowana po raz pierwszy impreza o takiej randze zawitała właśnie do Skołyszyna.

Jest mi miło, że tak licznie przybyliście, a szczególnie jest mi miło słysząc takie opinie o poziomie Waszych umiejętności, które na pewno mogą się przydać w ratowaniu ludzkiego życia. Jestem przekonany, że to są nieostatnie mistrzostwa, że takie zawody będą organizowane, bo służą one podwyższaniu Waszych kwalifikacji i umiejętności. Serdecznie dziękuję organizatorom za przygotowanie tych mistrzostw, a szczególnie dziękuję Wam strażacy za to, że zechcieliście poświęcić swój czas, pewnie trochę zdrowia i potu, żeby się wykazać Waszymi umiejętnościami. Do zobaczenia za rok, może nie w naszej gminie, ale myślę, że impreza będzie kontynuowana. – podkreślił Zięba.

Józef Biernacki z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego przyznał z kolei, że wszystkie drużyny, które odważyły się wystartować w dzisiejszych Mistrzostwach, są zwycięzcami cytując słowa z medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”:

Moja skromna osoba doświadczyła tego w miejscowości Ujazd. Kiedy dziecko zostało potrącone przez samochód, niewyczuwalne było u niego krążenie i oddychanie. Ponad dwadzieścia minut prowadziłem resuscytację krążeniowo-oddechową. Chłopiec miał wtedy jedenaście lat. Żyje do dzisiaj. Jestem dumny z tego, że osiem drużyn z powiatu jasielskiego odważyło się wystartować w mistrzostwach i przy tak pięknej pogodzie przyjechali do Skołyszyna wykazać się swoimi umiejętnościami. Mistrzostwa powiatu jasielskiego przeszły do historii i oby następne były jeszcze liczniejsze. Obyście tą wiedzę zdobywali na fantomach i pozorowanych wypadkach, ale kiedy będzie Wam dane brać udział w akcji żebyście wiedzieli jak postępować.

Portal regionalny terazJaslo.pl sprawował patronat medialny nad I Mistrzostwami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Jasielskiego z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Przemedycznej.

Mistrzostwa OSP
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP Mistrzostwa OSP

Mistrzostwa OSP

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ćwicząc nabierają praktyki przed potencjalnymi akcjami ratowniczymi”