Informacje

„Policja jest tą formacją, która decyduje o bezpieczeństwie i stabilizacji naszej Ojczyzny”

W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyła się okolicznościowa zbiórka z okazji przypadającego w lipcu Święta Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze miejscowego garnizonu odebrali nominacje na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczenia i nagrody przyznane przez społecznych partnerów współpracujących na co dzień z tą formacją mundurową. Jasielscy policjanci zostali zapewnieni przez swoich przełożonych o rozpoczęciu w przyszłym roku prac przy budowie nowej siedziby, która będzie mieścić się przy ulicy Sroczyńskiego.

Więcej zdjęć z uroczystości w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć z uroczystości w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Z okazji zbliżającej się kolejnej rocznicy uchwalenia ustawy o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 roku, w Jasielskim Domu Kultury została zorganizowana uroczysta zbiórka z udziałem kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych miejscowej Komendy Powiatowej Policji. Apel rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości – nadkomisarza Alojzego Pasiowca zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Pawłowi Filipkowi, wprowadzeniu pocztu sztandarowego tutejszej jednostki oraz odegraniu hymnu państwowego.

W dzisiejszych uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście. Na sali widowiskowej zasiedli m.in. Witold Lechowski – wicewojewoda podkarpacki, Mariusz Sepioł – starosta jasielski, Tadeusz Gorgosz – przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Elwira Musiałowicz-Czech – zastępca burmistrza miasta Jasła, Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, wójtowie i zastępcy wójtów gmin powiatu jasielskiego, mjr Mirosław Władyka – dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle, st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, ppłk Andrzej Nykiel – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle, Paweł Szynal – Komendant Straży Miejskiej w Jaśle, Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, lek. med. Michał Burbelka – dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Józef Biernacki – założyciel i wieloletni prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego z siedzibą w Jaśle, Bogusław Łach – przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Jasło, Antoni Barzyk – prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Jaśle, a także przedstawiciele duchowieństwa oraz osoby reprezentujące środowisko emerytów policyjnych, związki zawodowe policjantów i pracowników Policji.

Gospodarzem okolicznościowego apelu był niedawno nominowany na funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle Jacek Krzyżak.

Jestem dumny i zaszczycony, że mam okazję być gospodarzem dzisiejszej uroczystości i mogę powiedzieć kilka słów w tak ważnym dla wszystkich policjantów dniu. W dniu, w którym obchodzimy Święto Policji – formacji, która pełni główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. A warto podkreślić, że dla każdego z nas poczucie bezpieczeństwa to nieoceniona wartość i jedna z najwyższych potrzeb. Dzięki sumiennej pracy policjantów i pracowników Policji oraz naszych partnerów społecznych powiat jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych powiatów województwa podkarpackiego. Również województwo podkarpackie postrzegane jest jako jedno z najbardziej bezpiecznych w kraju. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że do tego stanu rzeczy w znacznej mierze przyczyniają się starania jasielskich policjantów. – mówił podczas swojego wystąpienia.

Z okazji obchodzonego święta szef miejscowego garnizonu Policji złożył serdeczne życzenia na ręce wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz ich rodzin. Słowa podziękowania skierował również pod adresem emerytów oraz lokalnych samorządów i społecznych partnerów „za pomoc w działaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli powiatu jasielskiego oraz za okazywaną życzliwość”.

Dzisiejsza uroczystość to okazja do wyrażania wdzięczności za Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie w walce z przestępczością. W imieniu swoim oraz całego kierownictwa służbowego kieruję do Was serdeczne podziękowania za wszelkie starania oraz wysiłek jaki włożyliście, troszcząc się o bezpieczeństwo obywateli. Niech dzisiejsze nominacje i wyróżnienia będą dla Was nagrodą za rzetelną i ofiarną służbę. Przyjmijcie życzenia osobistej i zawodowej pomyślności, zadowolenia z dobrze wypełnianych obowiązków, dobrego zdrowia oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Życzę Wam również, by wykonywany przez Was zawód dawał Wam wiele satysfakcji. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Państwa rodzin. Dzięki ich wsparciu, wyrozumiałości, cierpliwości łatwiej jest wykonywać ten trudny, pełen zagrożeń zawód. Pragnę także z tego miejsca podziękować pracownikom Policji, którzy na co dzień wspierają koleżanki i kolegów w policyjnych mundurach. Przyjmijcie życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym wraz z podziękowaniami za Wasze zaangażowanie w pracę, bez której skuteczne ściganie przestępców byłoby wręcz niemożliwe. Serdecznie pozdrawiam również emerytów i rencistów. Dziękuję za lata służby, życząc dużo zdrowia, dumy i satysfakcji z dokonań zawodowych. – powiedział Jacek Krzyżak.

Mając na uwadze długoletnią służbę oraz szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 55 funkcjonariuszy jasielskiej jednostki zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe, w tym: 3 w korpusie oficerskim, 36 w korpusie aspiranckim i 16 w korpusie podoficerskim.

Na podstawie rozkazów personalnych Komendanta Głównego oraz Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, z dniem 24 lipca 2016 roku mianuje się:

  • nadkomisarzem Policji – komisarza Jacka Krzyżaka, komisarza Bogusława Filipa;
  • podinspektorem Policji – nadkomisarza Magdę Bator;
  • aspirantem Policji – młodszego aspiranta Jerzego Szota;
  • aspirantem sztabowym Policji – starszego aspiranta Lucjana Okarmę, starszego aspiranta Grzegorza Stygara, starszego aspiranta Grzegorza Świędrycha, starszego aspiranta Dariusza Świędrycha, starszego aspiranta Renatę Ziębę, starszego aspiranta Ryszarda Żurawskiego;
  • starszym aspirantem Policji – aspiranta Agnieszkę Bachórz, aspiranta Ryszarda Borsa, aspiranta Marcina Dziedzica, aspiranta Andrzeja Jarka, aspiranta Marcina Krasa, aspiranta Marcina Kwiatkowskiego, aspiranta Jordana Leśniaka, aspiranta Łukasza Machowskiego, aspiranta Edwarda Misiołka, aspiranta Jacka Mroczkę, aspiranta Pawła Ochałka, aspiranta Krzysztofa Pierzyńskiego, aspiranta Marcina Przebiędę, aspiranta Łukasza Szota, aspiranta Bogdana Szota, aspiranta Bartłomieja Świerczka, aspiranta Arkadiusza Wickowskiego, aspiranta Roberta Zołę;
  • aspirantem Policji – młodszego aspiranta Huberta Baczę, młodszego aspiranta Sławomira Braczyka, młodszego aspiranta Joannę Garbacik, młodszego aspiranta Marcina Lawerę, młodszym aspirantem Policji – sierżanta sztabowego Sławomira Dzidę, sierżanta sztabowego Sławomira Gucwę, sierżanta sztabowego Damiana Kicilińskiego, sierżanta sztabowego Ryszarda Przewoźnika, sierżanta sztabowego Łukasza Przybyłowskiego, sierżanta sztabowego Tomasza Skałbę, sierżanta sztabowego Wojciecha Strzępka,
  • sierżantem sztabowym Policji – starszego sierżanta Marcina Bargieła, starszego sierżanta Tomasza Jareckiego, starszego sierżanta Janusza Jaworskiego, starszego sierżanta Dariusza Urbanika, starszego sierżanta Wojciecha Węgrzyna,
  • starszym sierżantem Policji – sierżanta Pawła Borsa, sierżanta Dawida Cecułę, sierżanta Sławomira Chopiaka, sierżanta Konrada Janusza, sierżanta Jacka Kozdrója, sierżanta Marcina Łaskawskiego, sierżanta Łukasza Owińskiego, sierżanta Barbarę Pawłowską, sierżanta Łukasza Sieńkowskiego,
  • sierżantem Policji – starszego posterunkowego Daniela Adama, starszego posterunkowego Monikę Andrzejak

Tradycją stało się, że jasielscy policjanci są honorowani w szczególny sposób przez społecznych partnerów tej formacji mundurowej. W związku zostaje przyznana nagroda burmistrza miasta Jasła oraz starosty jasielskiego dla funkcjonariuszy, którzy „z powierzonych obowiązków wywiązują się wzorowo. W służbie mieszkańców ziemi jasielskiej wykazują się inicjatywą i ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Ich wysiłek w zdecydowanym stopniu przyczynia się do osiągnięć jednostki i budowy zaufania społecznego” (cytat z uzasadnienia). Tegorocznymi laureatami zostali sierżant sztabowy Łukasz Brej oraz sierżant sztabowy Jerzy Piątek.

Ponadto zostały wręczone odznaczenia: medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla młodszego aspiranta Andrzeja Pilcha (Złoty) i młodszego aspiranta Ryszarda Przewoźnika (Srebrny) oraz Medal 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dla nadkomisarza Jacka Krzyżaka i aspiranta sztabowego Marcina Gustka.

Kierownictwo Policji w wyjątkowy sposób postanowiło uhonorować Józefa Biernackiego wręczając mu pamiątkowy grawerton w dowód uznania za dotychczasową współpracę. Ten – jako założyciel i do 27 listopada 2015 roku prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego – przez wiele lat inicjował przedsięwzięcia oraz aktywnie współdziałał z miejscowymi policjantami. Podjęte działania – w ich uznaniu – przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uroczysty apel z okazji Święta Policji w Jaśle podsumowały przemówienia zaproszonych gości, m.in. wicewojewody podkarpackiego Witolda Lechowskiego. W trakcie swojego wystąpienia podkreślił on, że „Policja jest tą formacją, która decyduje o bezpieczeństwie i stabilizacji naszej Ojczyzny”.

Policja ma być jak żona Cezara, czyli uczciwa, prawa i sprawiedliwa. Dlatego chciałbym, aby w tej nowej rzeczywistości politycznej Polska Policja przede wszystkim służyła obywatelom, dbała o bezpieczeństwo obywateli oraz zachowywała się wobec tych obywateli w uczciwy i sprawiedliwy sposób. Pamiętajcie Państwo, że w Polsce wszyscy obywatele są równi wobec prawa, dlatego traktujcie wszystkich jednakowo. Nie ważne czy zatrzymujecie jakiegoś szarego człowieka czy człowieka na wysokim stanowisku. Te osoby mają być traktowane tak samo, bo wtedy społeczeństwo będzie odczuwało poczucie sprawiedliwości, wtedy będzie rosło w społeczeństwie zaufanie do Policji i ludzie będą zadowoleni z Waszej służby. Z okazji Waszego święta życzę spokojnej i bezpiecznej służby. – powiedział przedstawiciel rządu w naszym regionie.

Funkcjonariusze usłyszeli dzisiaj zapewnienia z ust swoich przełożonych, że w przyszłym roku rozpoczną się wreszcie prace w związku z budową ich nowej siedziby. Budynek zostanie posadowiony na działce przy ulicy Sroczyńskiego (między stacją dializ, a łącznikiem z ulicą Towarową).

FOTOGALERIA: Święto Policji 2016 w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE