Informacje

Miasto wspiera szpital. Tym razem w zakupie przewoźnego rentgena dla „ortopedii”

Po raz kolejny miasto Jasło pomoże miejscowemu szpitalowi w unowocześnieniu sprzętu medycznego. Tym razem środki finansowe w wysokości 180 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na doposażenie oddziału ortopedii w przewoźny aparat rentgenowski. To niezwykle potrzebna inwestycja, ponieważ dotychczasowe urządzenie po piętnastu latach użytkowania uległo wyeksploatowaniu. Rocznie na sali operacyjnej przy tamtejszym oddziale przeprowadzanych jest około tysiąca czterystu zabiegów.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

W odpowiedzi na wniosek Szpitala Specjalistycznego w Jaśle władze miasta przygotowały propozycję uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na unowocześnienie sprzętu medycznego służącego pacjentom tej placówki medycznej. Chodzi o kwotę 180 tysięcy złotych.

Podczas dzisiejszej sesji dyrektor szpitala lek. med. Michał Burbelka poinformował radnych miejskich o szczegółowym przeznaczeniu dofinansowania.

To są pieniądze przeznaczone na doposażenie sali operacyjnej przy oddziale ortopedii. Konkretnie chodzi tu o przewoźny aparat rentgenowski, który uległ w znacznym stopniu zużyciu, a który niestety jest bardzo drogi, bo kosztuje w przybliżeniu czterysta tysięcy złotych. Jest on niezbędny do wykonywania wszelkiego rodzaju operacji urazowych, a także ortopedycznych. Na tej sali operacyjnej wykonuje się rocznie około tysiąca czterystu zabiegów. Ona została w pełni wyposażona około piętnaście lat temu, ale niestety wraz z upływem czasu ten sprzęt się zużywa. – powiedział.

Przypomniał on, że dobrym zwyczajem stało się wspieranie działalności leczniczej szpitala przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Państwa decyzją w poprzednich latach szpital kupił dwie karetki Pogotowia, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, natomiast teraz ten zakup jest bardzo potrzebny. Tym bardziej, że w naszym szpitalu ortopedia funkcjonuje na poziomie krajowym. Ordynator tego oddziału, doktor Bogdan Naszkiewicz, jest również konsultantem wojewódzkim co w skali ogólnopolskiej jest niezwykłą rzadkością, żeby kierownik oddziału ze szpitala powiatowego był konsultantem na całe województwo, w którym są kliniki ortopedyczne. – zaznaczył lekarz.

Zdaniem Michała Burbelki doposażenie szpitala w niezbędne urządzenie medyczne w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości świadczeń udzielanych przez personel placówki w przedmiotowym zakresie.

Mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie musiał korzystać z tego oddziału. Ale ten zakup jest po to, żeby pomóc mieszkańcom nie tylko miasta, ale powiatu i całej okolicy, bo potrzebować leczyć się może każdy. Każdy z nas, nasze rodziny, nasi przyjaciele. Także te pieniądze nie będą w żaden sposób zmarnowane. – stwierdził.

Radni w żaden sposób nie kwestionowali konieczności zakupu i jednogłośnie opowiedzieli się za poniesieniem wydatku z lokalnego budżetu. Burmistrz Jasła Ryszard Pabian zauważa, że praktycznie nie ma roku, żeby miasto w jakikolwiek sposób nie wspierało działalności merytorycznej miejscowego szpitala.

Akurat w tym roku nie mieliśmy żadnych wydatków związanych z dofinansowaniem szpitala niemniej jednak praktycznie każdego roku zdaża się nam go wspierać, na przykład w pomocy przy zakupie karetek. Należy tutaj podkreślić, że nie jest to jedynie działanie miasta, ale wszystkie gminy powiatu jasielskiego rozumieją te potrzeby i zawsze staramy się wspólnie włączać w to dzieło. – powiedział.

Samorządowiec podkreślił, że staje się tak mimo tego, że organem założycielskim i prowadzącym jest powiat i to na barkach tamtejszego samorządu powinien w głównej mierze spoczywać ciężar ponoszonych wydatków inwestycyjnych ponoszonych na doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt diagnostyczny.

Jest to jednostka powiatu co nie oznacza, że nie dostrzegamy ważności jej działalności, która jest skierowana również do naszych mieszkańców. A więc to zrozumiałe, że chcemy, aby ta pomoc medyczna była na jak najwyższym poziomie. Tym bardziej, że jeśli chodzi o chirurgię ręki to możemy się pochwalić, że jest to działanie na najwyższym poziomie. Dlatego też należy pomóc w zakupie tego rentgena, który będzie służył między innymi temu celowi. Uważam, że ta pomoc jest jak najbardziej wskazana. 180 tysięcy złotych z budżetu miasta Jasła to nie mała kwota, ale myślę, że przysłuży się ona w zakupie sprzętu, który będzie służył mieszkańcom miasta i całego powiatu. Wiem, że również inne gminy będą wspierać to działanie więc tym bardziej chcemy się w to włączyć. – podkreślił Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Koszt cyfrowego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, bo zakupu urządzenia o niższej jakości nawet nie myśli dzisiaj dyrektor placówki, oscyluje w granicach między 370, a 390 tysięcy złotych.

Oczywiście możemy kupić aparat analogowy, jeżeli nie starczy nam pieniędzy, za około 270 tysięcy złotych, ale myślę, że potrzebną kwotę uzyskamy najwyżej w formie ratalnej. Ja bym jednak chciał kupić aparat cyfrowy, który ma dużo lepsze obrazowanie, który jest dużo bardziej wydajny, który pozwala na dużo lepsze analizowanie struktury kości co zwłaszcza jest konieczne przy tak zwanych mikrozłamaniach. Rentgenografia cyfrowa dotarła i na sale operacyjne także każdy taki aparat z detektorem cyfrowym, który jest bardziej ergonomiczny niż taki, który używamy do tej pory, kosztuje około 380 tysięcy złotych. – wyjaśnia lek. med. Michał Burbelka.

Zadeklarowana przez miasto Jasło dotacja to największe, choć nie jedyne wsparcie tej inwestycji, jakiego zamierzają udzielić lokalne samorządy. W miniony piątek analogiczną uchwałę podjęto w Tarnowcu, gdzie tamtejsi radni udzielili szpitalowi dotację celową w wysokości 13 844 złotych.

Chciałem podziękować burmistrzowi, skarbnikowi i wszystkim radnym za taką decyzję oraz za to, że po raz kolejny Rada Miasta wspiera nasz szpital. Uważam, że to jest słuszna idea. Pozostałe środki będą pochodziły z dotacji uzyskanych od gmin położonych wokół Jasła. Na konwencie wójtów spotkałem się z samorządowcami, którzy obiecali, że przekażą pieniądze dla szpitala. A część środków będzie pochodziło z budżetu własnego szpitala. – powiedział Michał Burbelka.

Przeznaczenie i termin wykorzystania dotacji, zasady przekazania i rozliczenia środków, tryb kontroli oraz termin zwrotu niewykorzystanej części środków szczegółowo określi umowa zawarta pomiędzy burmistrzem miasta, a dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, do zawarcia której upoważnili dzisiaj samorządowca radni miejscy.

Doposażenie sali operacyjnej Oddziału Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o aparat rentgenowski z ramieniem C ma być zrealizowane jeszcze w bieżącym roku.

KOMENTARZ

lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:
Dzisiaj decyzją radnych Rady Miejskiej Jasła została dokonana zmiana w uchwale budżetowej. Miasto podpisze umowę ze szpitalem na przekazanie dotacji w wysokości 180 tysięcy złotych. Pieniądze te będą przeznaczone na zakup nowoczesnego aparatu rentgenowskiego, przewoźnego, który służy do robienia fotografii w trakcie wykonywania operacji na bloku operacyjnym przy oddziale ortopedii. W dzisiejszych czasach jest tak, że bardzo dużo zabiegów operacyjnych jest wykonywanych przy pomocy aparatu rentgenowskiego. Chodzi o to, żeby minimalizować same skutki operacji, czyli destrukcję tkanek wynikającą z szerokiego odsłaniania kości. Porównując to z naprawą samochodu to można powiedzieć, że wykonując operacje to tak jakby naprawiać samochód przez rurę wydechową. Po prostu są to małe obrażenia dla pacjenta. Także ten aparat jest rzeczywiście bardzo potrzebny. Tym bardziej, że takich operacji wykonuje się około tysiąc czterysta rocznie. Ta ilość zabiegów co roku systematycznie wzrasta.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE