Informacje

Komendant Powiatowy w święto strażaków: „staliśmy się fachowcami w bardzo specjalistycznych dziedzinach”

W Jaśle odbyły się dzisiaj Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Na wspólnym świętowaniu spotkali się ze sobą zawodowi funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz rzesza druhów skupionych w blisko stu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na ziemi jasielskiej. Tradycyjnie miało miejsce wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczeń i podziękowań za pełnioną przez nich wzorową służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa miejscowej ludności.

Współorganizatorami obchodzonego w maju każdego roku święta branżowego strażaków była miejscowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystościach wzięli udział zawodowi funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w jasielskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, pracownicy cywilni Komendy, emeryci pożarnictwa, działacze Związku, komendanci gminni OSP, burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu jasielskiego, komendanci służb mundurowych, prezesi i dyrektorzy firm oraz instytucji współpracujących na co dzień z jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz poczty sztandarowe z poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ziemi jasielskiej.

Wśród zaproszonych gości honorowych znaleźli się m.in. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. Andrzej Marczenia, Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego Tadeusz Walczyk, Sekretarz Miasta Jasła Paweł Rzońca, Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Stanisław Żygłowicz, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Wróbel, dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Mirosław Władyka, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek Państwowej Straży Pożarnej z Krosna i Gorlic. Emerytowanych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej reprezentował m.in. poprzedni Komendant Powiatowy w Jaśle st. bryg. w stanie spoczynku Wiesław Latoszek.

Komendant Powiatowy st. bryg. Marek Górniak, dziękując im za przyjęcie zaproszenia do wspólnego celebrowania święta zawodowego strażaków, mówił o roli jaką w globalnym systemie bezpieczeństwa państwa odgrywa jego formacja mundurowa.

Straż pożarna, zarówno nasza Państwowa, jak i także Ochotnicze Straże Pożarne, to jeden z ważniejszych filarów bezpieczeństwa państwa. Stojąc na straży tego bezpieczeństwa naszym zadaniem jest zawsze być przygotowanym do natychmiastowego podejmowania działań ratowniczych. Specyfika występujących obecnie zagrożeń zmusiła nas na przestrzeni ostatnich lat do dostosowania się zarówno pod względem sprzętowym, jak i wyszkolenia i przygotowania strażaków do tych zagrożeń i taktyki prowadzenia działań. Musieliśmy stać się fachowcami w bardzo specjalistycznych dziedzinach jak m.in. medycyna, chemia, biologia, radiacja, budownictwo. Z pełną satysfakcją zapewniam Państwa, że dajemy radę i strażacy są fachowcami we wszystkich nałożonych na nich dziedzinach zagrożeń. Na poziomie podstawowym każda Komenda i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest w pełni przygotowana zarówno pod względem sprzętowym, jak i wyszkolenia strażaków do prowadzenia działań w ramach ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, biologicznego, radiacyjnego, na wysokości, na wodzie i pod wodą, poszukiwawczo-ratowniczego, medycznego, podczas powodzi oraz podczas działań gaśniczych. Każde z tych ratownictw ma ponadto rozszerzenie do poziomu specjalistycznego w postaci specjalistycznych grup funkcjonujących w poszczególnych Komendach Państwowej Straży Pożarnej w województwie podkarpackim. W naszej Komendzie w pełni realizujemy wszystkie rodzaje ratownictwa na poziomie podstawowym oraz realizujemy ratownictwo wodno-nurkowe na poziomie specjalistycznym mając do dyspozycji sześciu w pełni wyszkolonych i wyposażonych nurków Państwowej Straży Pożarnej. – mówił.

W okolicznościowym wystąpieniu przygotowanym na tegoroczne obchody rycerzy spod znaku świętego Floriana szef jasielskich strażaków z uznaniem odniósł się do rzeszy druhów skupionych wokół jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których na ziemi jasielskiej jest przeszło dziewięćdziesiąt.

Jak podkreślił, ochotnicy są wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt, a poziom ich wyszkolenia praktycznego są na tyle wysokie, że mogą oni podejmować działania ratowniczo-gaśnicze na równi z funkcjonariuszami zawodowymi.

Bardzo się cieszymy, że nasz największy partner jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna, dostosowuje się do obecnych wymagań i potrzeb. Każda jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a jest ich osiemnaście w naszym powiecie, jest przygotowana do ratownictwa medycznego, a część z nich wytypowanych przez nas w wyniku analizy czasu dojazdu, żeby ta pomoc dotarła maksymalnie do piętnastu minut, posiada sprzęt i przygotowanie do działań w zakresie podstawowym z ratownictwa technicznego, wodnego, poszukiwawczo-ratowniczego. Oczywiście wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadające samochody gaśnicze posiadają również odpowiedni sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jest to wielka pomoc dla naszych działań i bezpieczeństwa naszego powiatu. – powiedział st. bryg. Marek Górniak.

Współgospodarz dzisiejszych uroczystości Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle podkreślił jak ogromnym zaufaniem społeczeństwa na tle innych służb mundurowych cieszy się zawód strażaka.

W miesiącu maju nasze myśli kierujemy ku osobom, które zawodowo, ale również ochotniczo spieszą na ratunek ofiarom kataklizmów, powodzi, pożarów czy innych miejscowych zagrożeń. Czynią to z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia. Wysoka ocena straży pożarnej pośród wszystkich instytucji i organizacji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega nas jako autentycznych obrońców, na których można liczyć w każdej sytuacji to dowód najwyższego uznania, ale też i zaufania jakim nas obdarzono. Zarówno dawniej, jak i teraz kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i mienia, zawsze jako pierwsi meldują się strażacy. Praca na rzecz społeczeństwa oraz gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Wszystko to zasługuje na najwyższe uznanie. – podkreślił.

W swoim przemówieniu skierował słowa podziękowania dla wszystkich strażaków ziemi jasielskiej za pełnioną przez nich trudną i odpowiedzialną służbę.

Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości, zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzi. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom. Życzę Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Niech święty Florian nieustannie czuwa nad Wami, a Wasze rodziny otacza opieką duchową. Przy okazji dzisiejszego uroczystego apelu z okazji Powiatowego Dnia Strażaka pragnę podziękować parlamentarzystom, władzom samorządowym wszystkich szczebli, naszym sympatykom, przedsiębiorcom, działaczom Związku OSP, strażakom z Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej PSP za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W tym szczególnym dniu wyrazy szacunku i słowa podziękowania przekazuję seniorom służby pożarniczej, działaczom Związku i wychowawcom młodzieży za ich nieoceniony wkład w rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych. Gratuluję osobom dzisiaj wyróżnionym, awansowanym i odznaczonym. Wszystkim strażakom jeszcze raz życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym, a przede wszystkim życzę szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych. – powiedział Stanisław Święch.

Wyrazem uznania za trud i poświęcenie podejmowane każdego dnia w celu zapewnienia bezpieczeństwa miejscowej ludności było przyznanie wyróżniającym się strażakom jasielskiej jednostki awansów na wyższe stopnie służbowe oraz medali i odznaczeń branżowych.

Dzisiejszego dnia docenieni zostali także druhowie ochotnicy, a także instytucje współpracujące.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dowód uznania za dotychczasową służbę brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” został odznaczony młodszy brygadier Ireneusz Michalik.

Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano: Andrzeja Zagórskiego, Zdzisława Czekaja (złotym), Roberta Potyrałę, Ludomira Masteja, Fabrykę Armatur „Jafar” (srebrnym), Jerzego Stygara, Jakuba Sokulskiego (brązowym).

Z kolei zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie bryg. Andrzej Marczenia oraz Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak otrzymali Złotą Odznakę przyznaną przez kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św.Floriana MAZOVIA.

Z dniem 4 maja 2019 roku (w Kościele Katolickim przypada wówczas upamiętnienie świętego Floriana, patrona strażaków) awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali:

 • w korpusie oficerskim
  – na młodszego brygadiera starszy kapitan Jarosław Lula (dowódca zmiany JRG)
  – na młodszego kapitana aspirant sztabowy Adam Durał (dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle)
 • w korpusie aspiranckim
  – na aspiranta młodszy aspirant Grzegorz Garbacik, młodszy aspirant Jakub Sokulski, młodszy aspirant Piotr Świędrych, młodszy aspirant Paweł Zimoń
 • w korpusie podoficerskim
  – na ogniomistrza młodszy ogniomistrz Jerzy Wojdyła, młodszy ogniomistrz Tomasz Zawisza, młodszy ogniomistrz Tomasz Bachórz, młodszy ogniomistrz Rafał Bilski
  – na starszego strażaka strażak Mateusz Kuciński, strażak Tomasz Zając, strażak Marek Zawisza

Każdego roku starosta jasielski funduje nagrodę rzeczową dla wyróżniającego się strażaka tutejszej jednostki. Wyróżnienie odebrał dzisiaj starszy strażak Łukasz Kłosowski, który w czasie wolnym od służby był świadkiem wypadku drogowego z udziałem motocyklisty i prowadził skuteczną akcję ratowniczą, która uratowała mu życie.

W imieniu wszystkich wyróżnionych strażaków głos zabrał młodszy aspirant Paweł Zimoń: – Dzień Strażaka to szczególny dzień dla wszystkich osób związanych z ochroną przeciwpożarową. Jest to okres podsumowań, awansów i odznaczeń. W imieniu awansowanych i odznaczonych z jasielskiej Komendy dziękuję za docenienie i uhonorowanie naszej codziennej służby. Jestem przekonany, że dzisiejsze wyróżnienia będą źródłem motywacji do dalszej służby i rozwoju. Spotkaliśmy się tutaj w radosnej i przyjaznej atmosferze. Życzę wszystkim Państwu, aby takich chwil było jak najwięcej.

Dowódcą dzisiejszych uroczystości był st. kpt. Edward Gronek, a całość obchodów uświetnił występ Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Ireneusza Fatygi.

FOTOGALERIA:

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2019 w Jaśle

 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE