Informacje

Na placu przed szpitalem stanęły kontenery socjalne. Będą w nich dyżurować ratownicy medyczni

Celem wyeliminowania potencjalnych możliwości zakażenia koronawirusem wśród personelu sektora ochrony zdrowia, jasielski szpital zakupił trzy budynki socjalno-bytowe wykonane w systemie kontenerowym, w pomieszczeniach których będą na co dzień stacjonowały zespoły ratownictwa medycznego. Teren, na którym zlokalizowano inwestycję, znajduje się przy głównej bramie wjazdowej od strony ulicy Lwowskiej.

Władze samorządowe powiatu wraz z kierownictwem miejscowego szpitala od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju wspólnie podejmowały szereg przedsięwzięć, których głównym zamiarem jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców ziemi jasielskiej. Jednym z priorytetowych zadań było zapewnienie ciągłości świadczenia usług z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dlatego, na podstawie szczegółowych analiz oficjalnych komunikatów płynących z ministerstwa właściwego do spraw zdrowia oraz rekomendacji agend szczebla państwowego i lokalnego odpowiedzialnych za sytuację sanitarno-epidemiologiczną, a także zważając na wzrost zachorowań populacji w naszym regionie wywołanych koronawirusem, dynamicznie podejmowano decyzje o dyslokacji podstawowych zespołów ratownictwa medycznego na terenie miasta.

Mając na względzie racjonalne przesłanki, w ostatnich kilku tygodniach dla załóg karetek Pogotowia Ratunkowego wyznaczano na obszarze Jasła tymczasowe miejsca, w których całodobowo wyczekiwały na zgłoszenia do nagłych zachorowań czy wypadków. Ambulanse wraz z profesjonalnymi załogami stacjonowały w obiektach: Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 27, firmy Okno-Best przy ulicy Jana Kasprowicza 7, Centrum Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 13, a ostatnio w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Adama Mickiewicza 33.

Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego „P” przy ulicy Kraszewskiego w Jaśle.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Dyrektor, w celu zabezpieczenia tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu, czyli ratowników i kierowców karetek, uzyskał użyczenie pomieszczeń na terenie miasta Jasła. Tym wszystkim użyczającym pomieszczenia pragnę serdecznie podziękować, bo dzięki temu jesteśmy bardziej bezpieczni i nie doszło do jakiejś katastrofy. – powiedział dzisiaj na sesji Rady Powiatu w Jaśle starosta Adam Pawluś. Wśród osób, które od początku pandemii były żywo zainteresowane współpracą z jednostką organizacyjną szpitala wykonującą działania z zakresu pomocy doraźnej i które nieodpłatnie użyczyły pomieszczenia swoich instytucji był m.in. Robert Snoch, dyrektor SPM-G ZOZ w Jaśle, a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji.

Równolegle prowadzone były działania zmierzające do alternatywnego rozwiązania problemu. Jak przypomniano podczas posiedzenia jedną z sugestii była przebudowa istniejących pomieszczeń socjalno-techniczno-garażowych.

Rozważaliśmy przebudowę pomieszczeń garażowych. Przebudowa, według wstępnych wycen przez firmy budowlane, kosztowałaby nas ponad 400 tysięcy złotych i nie byłaby zrealizowana w krótkim czasie. – wyjaśnił samorządowiec.

Zrezygnowaliśmy z przebudowy pomieszczeń garażowych na zakup kontenerów. Kontenery zostały zakupione i dzisiaj zamontowane. W najbliższych dniach zostaną przekazane do użytkowania. Są wyposażone w klimatyzację. Są to trzy zestawy o powierzchni trzydziestu metrów kwadratowych.ADAM PAWLUŚ, starosta jasielski

W ocenie włodarzy naszego regionu zakupione kontenery mają skutecznie zapobiec ryzyku transmisji wirusa na pracowników sektora służby zdrowia, którzy na co dzień czuwają nad życiem i zdrowiem ponad 115-tysięcznej populacji powiatu jasielskiego. – Wszystkie trzy mają oddzielne wejścia. Każdy zespół ratowników i kierowców karetek ma oddzielne pomieszczenia. Jest to wskazane ze względów sanitarnych. – argumentuje Adam Pawluś.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Przez ostatni tydzień trwały przygotowania do ich montażu w docelowym miejscu, które wyznaczono na placu przy bramie wjazdowej do obiektów Szpitala Specjalistycznego (od drogi krajowej nr 73 – ulicy Lwowskiej). Roboty ziemne związane m.in. z wycinką kolidujących z przyszłą inwestycją drzew, przygotowaniem podłoża, przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych, wykonaniem drogi dojazdowej dla karetek do garaży oraz niwelacją i utwardzeniem miejsc postojowych były realizowane za pomocą sił i środków własnych samorządu, przy wsparciu jego jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zarządu Dróg.

Dzisiaj do siedziby szpitala dostarczono, a następnie zamontowano trzy zestawy wykonane w systemie kontenerowym, spełniające niezbędne wymagania higieniczno-sanitarne oraz wykończone w wysokim standardzie użytkowania. Zgodnie z przyjętym programem funkcjonalno-użytkowym w obiektach, w których na co dzień będą dyżurować zespoły ratownictwa medycznego, znajdują się pomieszczenia z aneksem kuchennym, węzłem sanitarnym (ustępem, umywalką i prysznicem), szatnią, zapewniono też miejsce niezbędne do sporządzania dokumentacji służbowej. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwolą na korzystanie z kontenerów przez cały rok, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.

Zgodnie z zawartą umową – koszt zakupu kontenerów wraz z ich dostawą i montażem wyniósł prawie 210 tysięcy złotych. Dotację na realizację inwestycji w wysokości 100 tysięcy złotych wyasygnowano ze środków powiatu jasielskiego. Natomiast 70 tysięcy złotych przekazała Fundacja LOTOS, za co wyraził jej podziękowanie starosta jasielski Adam Pawluś: – Muszę tu złożyć wyrazy podziękowania dla Fundacji, która przeznaczyła te środki. Przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu tych 70 tys. złotych Fundacja zwróciła się o opinię do Ministra Zdrowia. Minister Zdrowia wyraził pozytywną opinię co do celowości tej inwestycji.

Jak wyjaśnił starosta jasielski, kontenery można konfigurować w dowolny sposób, co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście długofalowych planów rozwojowych miejscowej placówki służby zdrowia.

One nie są na trwale związane z gruntem i można je przenieść. One mogą funkcjonować kilkanaście albo dziesiąt lat. Są to kontenery komfortowe, z klimatyzacją, z ogrzewaniem, z węzłem sanitarnym. To wszystko, co jest, ma wysoki standard. Można jeszcze położyć dwa piętra w górę, nie ma żadnych przeszkód. Możemy dołożyć jeszcze 180 metrów. Możemy je sprzedać, przenieść, możemy w dalszym ciągu z nich korzystać, ale najważniejszy cel został osiągnięty. – podkreśla starosta.

Zrealizowana inwestycja z pewnością wpłynie na znaczną poprawę komfortu pracy ratowników medycznych oraz kierowców karetek Pogotowia Ratunkowego w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii, co z kolei przełoży się na wzrost poziomu bezpieczeństwa całej lokalnej społeczności.

Załogi ambulansów przeniosą się do nich prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.