Informacje

Miasto aplikuje o środki na remont zabytków w ramach „Polskiego Ładu”

| Nz. zabytkowy budynek przy ulicy Sokoła 8, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wykonanie prac restauracyjno-konserwatorskich bramy wejściowej na teren cmentarza komunalnego przy ulicy Zielonej, remont budynku położonego przy ulicy Sokoła 8, a także siedem innych zadań polegających na modernizacji obiektów zabytkowych położonych na terenie Jasła zostanie zgłoszonych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można było składać od 11 do 15 marca br.

Jak poinformowała Patrycja Bimkiewicz, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jaśle, do tutejszego urzędu wpłynęło siedem wniosków, które przeszły pozytywną ocenę pod kątem formalnym. Dokonała jej pięcioosobowa komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miejskiej oraz Muzeum Regionalnego im. dr. Stanisława Kadyiego.

W ślad za tym przygotowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Jasła do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który trafił do porządku obrad dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji Rady Miejskiej.

Radni podjęli decyzję, aby do dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu” zgłosić następujące projekty:

1) „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej bramy cmentarza komunalnego w Jaśle przy ul. Zielonej” – szacowana wartość zadania wynosi 150 000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 147 000,00 zł.

2) „Prace konserwatorsko-remontowe budynku położonego w Jaśle przy ul. Sokoła 8” – szacowana wartość zadania wynosi 372 630,90 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 365 178,28 zł.

3) „Remont i modernizacja budynku zabytkowego w Jaśle, ul. Karola Szajnochy 1” – szacowana wartość zadania wynosi 371 410,30 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 363 981,10 zł.

4) „Remont elewacji oraz najniższych kondygnacji, utworzenie sanitariatów i wymiana stolarki okienno-drzwiowej budynku Kościoła Zielonoświątkowego” – szacowana wartość zadania wynosi 811 039,23 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 794 818,42 zł.

5) „Renowacja elewacji willi z przełomu XIX/XX w. zbudowanej według projektu Teodora Talowskiego, usytuowanej w Jaśle przy ul. Staszica 8” – szacowana wartość zadania wynosi 690 000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 676 200,00 zł.

6) „II etap rekonstrukcji muru obwodowego zabytkowej kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem u zbiegu ul. Jagiełły, Bednarskiej, PCK w Jaśle” – szacowana wartość zadania wynosi 108 700,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 106 500,00 zł.

7) „Prace konserwatorskie zespołu Kościoła farnego i dzwonnicy w Jaśle” – szacowana wartość zadania wynosi 889 579,23 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 97% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 862 891,85 zł.

8) „Remont dachu zabytku przy ul. Wyspiańskiego 4” – szacowana wartość zadania wynosi 215 340,71 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 211 033,90 zł.

9) „Prace konserwatorsko-remontowe kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 3 w Jaśle Etap I” – szacowana wartość zadania wynosi 629 366,81 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do 89% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 560 136,46 zł.

Patrycja Bimkiewicz zastrzegła jednak, że realizacja wymienionych powyżej zadań nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. – Po otrzymaniu wstępnej promesy Rada Miejska zobowiązuje się do zabezpieczenia środków własnych dla tych zadań. Środki na pokrycie udziału własnego w wysokości nie mniej niż 2% dla zadań miejskich pochodzić będą z budżetu miasta Jasła, do kwoty 10 452,62 złotych, a środki na pokrycie udziału własnego w wysokości nie mniej niż 2% dla zadań pozostałych będą pochodzić z darowizn na rzecz budżetu miasta Jasła, które zadeklarowane zostały przez wnioskodawców. To jest kwota 139 tysięcy złotych. – doprecyzowała.

Planowany termin realizacji zadań, oczywiście pod warunkiem otrzymania dofinansowania, to lata 2023-2025.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *