• Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

    Mniej stanowisk kierowniczych – nowa organizacja pracy w magistracie i Straży Miejskiej

    Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wprowadził zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Niektóre komórki organizacyjne uległy likwidacji dzięki czemu ograniczono nadmierną liczbę stanowisk kierowniczych, a części z dotychczasowych nadano nowy charakter. Zmienioną formę organizacyjną zyskała również Straż Miejska. Tu z kolei zniknie etat drugiego zastępcy komendanta. Formacji przypisano też konkretne zadania, do których została powołana....