Rada Miejska

 • Radni o dotacjach dla MOSiR-u, budowie kluczowych dróg w mieście oraz opłatach za wodę i ścieki

  Radni miejscy dokonali korekty dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle do funkcjonowania zarządzanych przez niego obiektów w 2017 roku. Największy wzrost odnotowano na siłowni oraz stadionie piłkarskim przy ulicy Śniadeckich, ale jak wyjaśniał dyrektor jednostki wiąże się to z zaplanowanymi na przyszły rok wydatkami inwestycyjnymi i koniecznymi do przeprowadzenia w tych miejscach remontami.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiany w lokalnym systemie oświaty jednak nie przesądzone

  Temat zamiaru połączenia trzech placówek edukacyjnych w jeden zespół szkół miejskich ponownie powrócił na forum Rady Miejskiej Jasła. Z inicjatywą uchwałodawczą wyszła tym razem grupa siedmiu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczyli na dzisiejszej sesji, wpływ na zmianę ich wcześniejszej decyzji miały ostatnie merytoryczne spotkania, które odbyły się w gronie władz miasta oraz dyrektorów lokalnych jednostek oświatowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Stanowisko Rady Miejskiej Jasła w sprawie budowy obwodnicy miasta

  Rada Miejska Miasta zajęła stanowisko w sprawie alternatywnego rozwiązania przebudowy drogi krajowej nr 73 biegnącej na terenie Miasta Jasła oraz Gminy Jasło.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielscy radni powiedzieli „nie” łączeniu przedszkoli ze szkołami

  Nie będzie łączenia trzech miejskich placówek oświatowych w jeden zespół szkół. Tak zdecydowali na wczorajszej sesji jasielscy radni. Władze miasta argumentowały zmiany w systemie organizacyjnym swoich placówek oszczędnościami finansowymi oraz przygotowaniem do zapowiadanej od wielu miesięcy reformy edukacyjnej. - Wszystkie nasze działania są po to, aby zachowała pracę jak największa ilość nauczycieli. Taki jest nasz główny cel. - mówił burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiany w budżecie, nowa ulica i gospodarka przestrzenna. Dzisiaj obradowali radni miejscy

  W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Rady Miejskiej Jasła. Jakie decyzje tym razem podjęli miejscowi samorządowcy?

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto wspiera szpital. Tym razem w zakupie przewoźnego rentgena dla „ortopedii”

  Po raz kolejny miasto Jasło pomoże miejscowemu szpitalowi w unowocześnieniu sprzętu medycznego. Tym razem środki finansowe w wysokości 180 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na doposażenie oddziału ortopedii w przewoźny aparat rentgenowski. To niezwykle potrzebna inwestycja, ponieważ dotychczasowe urządzenie po piętnastu latach użytkowania uległo wyeksploatowaniu. Rocznie na sali operacyjnej przy tamtejszym oddziale przeprowadzanych jest około tysiąca czterystu zabiegów.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Publiczny transport zbiorowy

  Rada Miejska Jasła przyjęła uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim oraz przyjęcia jego statutu. Do zadań Związku będzie należało organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu i gmin wchodzących w jego skład.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Będzie królował nad Jasłem

  Na działce, która w przyszłości miała służyć mieszkańcom jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, powstanie pomnik Chrystusa Króla Wszechświata. Samorząd udostępni ją nieodpłatnie miejscowej parafii. Przedsięwzięcie ma zostać sfinansowane wyłącznie ze środków pozabudżetowych. Ich zbiórką zajmie się społeczny komitet.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium dla burmistrza

  Rada Miejska Jasła, na sesji 20 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2015.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Włodarze Jasła przeciwko budowie łącznicy kolejowej

  [POSŁUCHAJ] Samorząd Jasła wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z planami budowy łącznicy kolejowej na trasie z Rzeszowa do Krosna. Zdaniem miejscowych władz, utworzenie połączenia dwóch istniejących linii kolejowych omijającego nasze miasto spowoduje jego dalszą degradację. Radni wysyłają do marszałka województwa stanowisko, w którym wyraźnie sprzeciwiają się wydatkowaniu publicznych pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia. I jednocześnie wskazują inny wariant, który pozwoliłby na skrócenie czasu skomunikowania się obydwu miast ze stolicą naszego regionu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »