Informacje

Stanisław Zając patronem Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu

Parkowi Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu nadano imię Stanisława Zająca – Senatora RP. Uroczystość odbyła się 15 listopada 2010 r. w Foluszu.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Parkowi w Foluszu będzie patronował Stanisław Zając.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Wzięła w niej udział rodzina Ś.P. Stanisława Zająca – Alicja Zając Senator RP, Wojciech Zając, Jerzy Sołtys oraz m.in. Bogdan Rzońca Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Adam Kmiecik, Wicestarosta Witold Lechowski, Adam Pawluś Członek Zarządu Powiatu, Jan Węgrzyniak Dyrektor Przedstawicielstwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Edward Gierut Dyrektor FA Jafar S.A., Architekt Ruben Bardanaszwili, Jan Tysson Członek Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Nadanie parkowi imienia poprzedziła Msza Święta odprawiona w intencji Stanisława Zająca koncelebrowana przez księdza dziekana Franciszka Motykę z Cieklina i proboszcza Folusza księdza Roberta Imbierowicza.

Przed wejściem do parku odbyła się część uroczystości związana z nadaniem mu Patrona. Tadeusz Gorgosz Przewodniczący Rady Powiatu III kadencji odczytał uchwałę Rady Powiatu z dnia 10 listopada 2010 r. nadającą parkowi imię Stanisława Zająca. Odczytano życiorys Patrona. Symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała Senator Alicja Zając, Wojciech Zając, Bogdan Rzońca Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Adam Pawluś Członek Zarządu Powiatu.

We wzruszającym wystąpieniu Senator Alicja Zając podziękowała Zarządowi Powiatu oraz radnym Rady Powiatu za to wyróżnienie. Podkreśliła, że dla Stanisława Zająca Folusz był miejscem szczególnym, gdzie przyjeżdżał często i gdzie wśród przyrody odpoczywał. Staszek cieszył się, że z miejsca zaniedbanego, porośniętego chaszczami udało zrobić się spokojne zacisze do odpoczynku dla dzieci i starszych – zaznaczyła Senator Alicja Zając.

Z kolei Adam Pawluś, inicjator powstania parku, podziękował instytucjom, firmom i szkołom, które wsparły urządzanie i upiększenie tego miejsca.

Starosta Jasielski Adam Kmiecik dzielił się swoimi wspomnieniami z rozmów i kontaktów ze Stanisławem Zającem. Podziękował również Senator Alicji Zając za wsparcie, którego doświadczał ze strony Patrona parku.

Park położony jest w atrakcyjnym krajobrazowo terenie, na lewym brzegu potoku Kłopotnica naprzeciw Domu Pomocy Społecznej. Zajmuje powierzchnię blisko 2,5 hektara. Graniczy bezpośrednio z Magurskim Parkiem Narodowym i wchodzi w skład otuliny parku. Prace związane z urządzeniem Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej rozpoczęły się w 2007 roku.

Autorem koncepcji architektonicznej parku jest inż. architekt Ruben Bardanaszwili. Prace przy urządzaniu parku zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiat Jasielski.  Pracownicy Arboretum w Bolestraszycach przygotowali nieodpłatnie program ścieżek edukacji ekologicznej.

Powiat Jasielski przy wsparciu Senatora Stanisława Zająca i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pozyskał dotacje w kwocie 50 tys. zł. Wykonawcą części prac była Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” w Skołyszynie. Powiat otrzymał również od sponsorów część materiałów koniecznych do urządzenia parku. Szczególne podziękowania Powiat Jasielski składa Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Andrzejowi Czajce Prezesowi ZTS Gamrat S.A. w Jaśle za przekazaną folię PCV niezbędną do budowy oczka wodnego, Edwardowi Gierutowi Prezesowi JAFAR S.A. w Jaśle, który przekazał zasuwy do zasilania i odpływu oczka wodnego oraz Zbigniewowi Myśliwcowi Prezesowi Trans-Wiert Sp.z o.o. i Zbigniewowi Staniszewskiemu Wójtowi Gminy Dębowiec jak również Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie Ewie Różyckiej, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle Dorocie Czerneckiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Trzcinicy Ludomirowi Mastejowi, a także uczniom tych szkół za pomoc w urządzaniu parku.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Stanisław Zając patronem Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu”

  1. Jaki będzie finał wyborczy?
    Jak przewidujecie.

    dajcie znać, co Wy o tym ludzie myślicie.

    kto w drugiej turze?

  2. Gratulacje dla pomysłodawców.
    Gdyby żył, nie było by tylu obaw w mieście przed wyborami.