Informacje

Chcą odwołać dyrektora jasielskiego szpitala?

W środę obradowała Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, której jednym z głównych punktów było dokonanie oceny działalności instytucji oraz pracę jej dyrektora za 2010 rok. Mimo wcześniejszej negatywnej oceny Zarządu Powiatu, będącego organem założycielskim szpitala, większość przedstawicieli Rady opowiedziało się za obecną dyrekcją.

Zbigniew Betlej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Zbigniew Betlej kieruje jasielskim szpitalem od 4 stycznia 2005 roku. Za jego kadencji przeprowadzono m.in. termomodernizację głównego budynku przy ulicy Lwowskiej.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W spotkaniu, któremu przewodniczył wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz (Polskie Stronnictwo Ludowe), oprócz członków Rady Społecznej (w skład gremium wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, wojewody podkarpackiego, wójtów gmin powiatu jasielskiego oraz szpitala), wzięli udział również ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych, pielęgniarki oraz pracownicy administracyjni.

Zabrakło natomiast dyrektora naczelnego Zbigniewa Betleja, dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych Beaty Trzop oraz głównej księgowej szpitala, czyli osób odpowiadających za sytuację finansową instytucji.

Powód? – Pan dyrektor Betlej przebywa na zwolnieniu chorobowym. Wiem, że od miesiąca stycznia zaczęły się u niego pewne problemy zdrowotne i nie chciałbym tu bliżej mówić, bo są to kwestie osobiste. Jest w trakcie poważnych badań diagnostycznych, które miał wcześniej zaplanowane. Wiem, że zwolnienie ma do 7 lipca tego roku. Czy będzie to zwolnienie przedłużone, trudno mi powiedzieć. Zależy to od jego wyników badań. – powiedział portalowi terazJaslo.pl dr n. med. Szymon Niemiec, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.

A pani dyrektor Trzop? – Pani dyrektor Trzop też jest na zwolnieniu chorobowym do końca miesiąca. – dodaje.

„Burza” wokół dyrektora szpitala pojawiła się wraz z negatywną oceną jego działalności za ubiegły rok, wydaną przez Zarząd Powiatu w Jaśle na podstawie szeregu dokumentów, m.in. bilansu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dzień 31 grudnia 2010 roku, rachunku zysków i strat od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, opinii niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010 oraz zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wyniku kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem i gospodarki finansowej szpitala, przeprowadzonej przez Zarząd Powiatu w Jaśle.

Z analizy sytuacji finansowej szpitala wynika, że strata za ubiegły rok budżetowy wyniosła 3 090 371,00 złotych przy planowanej 1 257 000,00 złotych.

Ale jednocześnie jest ona niższa od straty za rok 2009 o 1 036 003,07 złotych.

Sytuacja finansowa szpitala, wykazana przez biegłego rewidenta, wskazuje, że płynność finansowa szpitala jest bardzo trudna. – mówi Franciszek Miśkowicz, wicestarosta jasielski i przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dr n. med. Szymon Niemiec, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa: – To są fakty, z którymi się nie dyskutuje, ponieważ audyt wykazał, że szpital ma tendencję w kierunku zadłużania się. Przychody szpitala z wydatkami się nie bilansują, ale uważam, że ta sytuacja to jest sytuacja tylko i wyłącznie spowodowana systemem finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. Natomiast nie jest wynikiem złego zarządzania jasielskim szpitalem.

Od 1 lipca wchodzi nowa ustawa, która będzie nakładała na samorządy będące organami założycielskimi szpitali obowiązek brania odpowiedzialności finansowej za zadłużone placówki służby zdrowia.

W tej chwili zarząd szpitala musi wdrożyć program naprawczy, który będzie skutkował tym, że kondycja finansowa szpitala będzie się poprawiała. – dodaje Miśkowicz.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI Posłuchaj wypowiedzi wicestarosty jasielskiego Franciszka Miśkowicza dla portalu terazJaslo.pl:

Powiatu jasielskiego nie stać w tej chwili na spłatę długu szpitala. – Będzie bardzo trudna sytuacja, ponieważ zobowiązania łączne samorządu i szpitala spowodują zablokowanie inwestycji oraz innych wydatków. Ta ustawa jednoznacznie mówi, że samorząd odpowiada za zadłużanie się placówek służby zdrowia, czyli szpitali. W związku z tym, jeżeli odpowiada, to będzie musiał spłacić te zobowiązania. Kiedy to się stanie? Wszystko będzie zależało od momentu, w którym Rada podejmie decyzję, że płaci albo rozwiązuje w inny sposób. – powiedział Franciszek Miśkowicz.

Co to oznacza dla przeciętnego mieszkańca powiatu jasielskiego? – Dla przeciętnego mieszkańca powiatu jasielskiego powinno być istotne świadczenie usług medycznych, z których korzysta. Natomiast odpowiedzialność, która w tej chwili została nałożona na samorząd, daje też odpowiedzialność finansową. Do tej pory nie było takiej odpowiedzialności finansowej. W związku z tym to musi być dokładnie przeanalizowane. – dodaje.

Będzie odwołanie dyrektora?

Jak Zarząd Powiatu wyobraża sobie współpracę z dyrektorem, któremu wystawił negatywną ocenę? – Ta ocena, która była dokonana przez Zarząd Powiatu, była oparta tylko na bilansie biegłego, więc na danych ekonomicznych, które wyraźnie wskazują, że kondycja tej placówki się znacząco pogarsza. – podkreśla Franciszek Miśkowicz.

W kuluarach mówi się o pomyśle „wymiany” menedżera. Zarządzającego placówką od 2005 roku Zbigniewa Betleja miałby zastąpić Michał Burbelka (startujący w ubiegłorocznych wyborach samorządowych z list Polskiego Stronnictwa Ludowego).

Nie ma żadnej takiej propozycji na dzień dzisiejszy. – tłumaczy się wicestarosta jasielski.

Nie chciałbym się absolutnie wypowiadać o sprawach personalnych. Dla mnie dyrektorem szpitala na dzień dzisiejszy jest dyrektor Betlej. Pracujemy wspólnie i nie odnoszę się do jakichkolwiek kwestii personalnych. – komentuje dr n. med. Szymon Niemiec.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI Posłuchaj wypowiedzi zastępcy dyrektora szpitala Szymona Niemca dla portalu terazJaslo.pl:

Dyrekcji placówki broni naczelna pielęgniarka Ewa Zawilińska.

Zmiana dyrektora nic nie zmieni, bo czy dyrektor, który przyjdzie, nagle uzyska osiem milionów, które nam „wisi” Narodowy Fundusz Zdrowia? – pytała. – Państwo mydlicie nam oczy, że to nie służy zmianie dyrektora. „Wykończony” dyrektor rozchorował się, bo jest „przeczołgany” przez Państwa od pół roku. My wszyscy się czujemy współodpowiedzialni. Robiąc pacjentowi usługę medyczną my pogrążamy dyrektora finansowo.

Rada Społeczna w jawnym głosowaniu opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii dyrektorowi Zbigniewowi Betlejowi (przeciwko głosowali przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego: Franciszek Miśkowicz, Jan Urban oraz Dorota Woźniak).

W najbliższy piątek (1 lipca) stosowną uchwałę ma z kolei podjąć Rada Powiatu w Jaśle. Dzisiaj koalicjanci (Platforma Obywatelska oraz Przymierze Samorządowe Podkarpacia) zagłosowali inaczej (opowiedzieli się „za” dyrektorem Betlejem) niż działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak będzie podczas sesji?

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Chcą odwołać dyrektora jasielskiego szpitala?”

  1. Taka potwarz dla Pana vicestarosty no jak reszta mogła głosować inaczej po prostu skandal

  2. PSL głosowało przeciw, bo mają SWOJEGO człowieka, nawiasem mówiąc kiepskiego lekarza. Ale co to kogo obchodzi?