Informacje

Otrzymaliśmy: Sejmik Województwa kieruje środki do powiatu jasielskiego

Na ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjęto dwie bardzo ważne dla Jasła oraz regionu uchwały, o które zabiegał m.in. radny Sejmiku Województwa Bogdan Rzońca.

Logo PiS

Pierwsza z nich dotyczy podjęcia działań, związanych z poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego w województwie. Zakłada się w niej zintensyfikowanie procesu odbudowy urządzeń hydrotechnicznych. Sejmik Województwa zgłasza również swój apel do Rządu RP o zwiększenie aktywności w tej sprawie, a także przyspieszenie prac nad budową wielozadaniowego zbiornika Kąty-Myscowa.

Druga uchwała dotyczy pomocy finansowej dla gmin realizujących program „Bezpieczne boiska Podkarpacia”. Dzięki temu Gmina Brzyska otrzyma 40 tys. zł dofinansowania na modernizację boiska przy SP i Gimnazjum w Błażkowej, Powiat Jasielski zostanie dofinansowany identyczną kwotą na remont boiska wielofunkcyjnego przy II LO, podobnie jak Gmina Nowy Żmigród na modernizację boiska przy SP w Łysej Górze.

X sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyła się 27. czerwca w Sokolnikach (gm. Gorzyce).

(Zarząd Prawa i Sprawiedliwości w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Otrzymaliśmy: Sejmik Województwa kieruje środki do powiatu jasielskiego”