Informacje

Zainaugurowano nowy rok szkolny

Adam Kmiecik, Starosta Jasielski uczestniczył w uroczystej inauguracji roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Inauguracja roku szkolnego w I LO
Fot. © Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

Naukę po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej rozpoczęło tam ponad 220 uczniów. Witając ich Starosta przywołał wybitne postaci, absolwentów szkoły, którą rozsławili w świecie znani wychowankowie. – Dzisiaj zwracam się szczególnie do pierwszoklasistów, którzy przeszli progi naszego I Liceum, którzy spełnili swoje pierwsze marzenie, bo dostali się do tej szkoły. Do szkoły, która w swoich murach miała wspaniałych wychowanków i dzisiaj Wy stajecie się jej spadkobiercami. To Wy będziecie kontynuować ich myśl i mam nadzieję, że również z Waszego grona wyrosną tak wspaniałe postacie, które przysłużą się nie tylko dla Jasła, ale dla całej polskiej i światowej nauki – powiedział w swoim wystąpieniu Adam Kmiecik.

Jednak szkoła to nie tylko miejsce nauki. To przede wszystkim szansa na odkrywanie i rozwijanie swoich talentów. A jasielski ogólniak, dzięki swej ponadstuletniej historii ma bogate doświadczenia i tradycje w tym kierunku. – Powinno Wam przyświecać motto, aby nie traktować nauki jako obowiązku, ale ogromną okazję do poznania piękna duszy, do osiągania radości, dla dobra społeczności, w której będziecie w przyszłości pracować. Wykorzystajcie tę szansę, na którą zapracowaliście swoimi dobrymi wynikami i dzięki temu możecie uczyć się w tej szkole. Jest to bardzo dobra szkoła, czego świadectwem są wyniki, które osiągnęliśmy w ostatnich latach – mówił rozpoczynając nowy rok szkolny Zbigniew Waszkiel, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

Życząc spełnienia planów i zamierzeń Starosta podkreślił wyjątkowe umiejętności i talenty nauczycieli tej placówki. – Macie do dyspozycji nauczycieli, którzy służą wam swoją wiedzą, doświadczeniem. A to, że jest ono ogromne mieliśmy okazję dostrzec, kiedy zostały ogłoszone wyniki matur. I Liceum znalazło się w bardzo elitarnym gronie szkół, których wszyscy absolwenci zdają maturę – przypomniał Adam Kmiecik.

***

Na terenie powiatu jasielskiego działa 10 szkół ponadgimnazjalnych, w których wraz z nowym rokiem szkolnym naukę rozpoczęło łącznie 5. 317 uczniów w 193 oddziałach. Z okazji nowego roku szkolnego Adam Kmiecik, Starosta Jasielski wystosował list do dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów – Życzę Wam wielkiej satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych młodych ludzi, radości z dużych i małych sukcesów oraz wielu pomysłów pozwalających przekształcić szkołę w miejsce przyjazne i bezpieczne. (…) Wszystkim, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny 2011/2012 w jakiejkolwiek roli życzę powodzenia, wytrwałości i sukcesów. Aby praca przynosiła satysfakcję, zadowolenie i radość.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE