Informacje

Przepusty i rowy melioracyjne w remoncie

Milion złotych został przeznaczony na odbudowę przepustów i rowów melioracyjnych zniszczonych w Jaśle, podczas ubiegłorocznej powodzi. Na osiedlach Podzamczu, Sobniowie, Ulaszowicach, Hankówce, ulicy Jagodowej i Sportowej trwają prace, które zakończą się przed grudniem br.

Rów przy ulicy Krakowskiej
Rów przy ulicy Krakowskiej.
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Rowy na Podzamczu i Sobniowie były najbardziej zniszczone, dlatego to właśnie tam jest prowadzony największy zakres prac. Zostanie także odbudowanych pięć przepustów w różnych częściach miasta – informuje Wojciech Szatkowski, pracownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Jaśle. – Zakres prac jest różny: jest to zarówno pogłębienie dna rowów, jak i ich odtworzenie poprzez całkowitą odbudowę. Stabilizację rowu osiąga się poprzez obłożenie dna i brzegów rowu płytami typu jomb, ma to zapobiec szybkiemu zamulaniu się tych rowów, zarastaniu roślinnością i wpłynie to na lepszy przepływ wody – dodaje.

Środki przeznaczone na ten cel, które pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazane zostały miastu Jasło w 2011 roku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE