Kultura | rozrywka | edukacja

Dwie kobiety i dwaj mężczyźni – kogo burmistrz powoła na dyrektora JDK?

Dziesięć osób przystąpiło do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Specjalna komisja powołana do zapoznania się ze złożonymi dokumentami aplikacyjnymi oraz koncepcją programową poszczególnych kandydatów wyłoniła czterech z największą ilością punktów. Jednego z nich burmistrz miasta powoła na stanowisko szefa miejskiej instytucji kultury, choć nie musi – wówczas procedura ruszy od nowa.

Jasielski Dom Kultury
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do konkursu na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury mogła przystąpić osoba, która ukończyła studia wyższe (o profilu artystycznym, humanistycznym lub ekonomicznym), posiada co najmniej trzyletni staż pracy i doświadczenie w zakresie zarządzania oraz organizacji działalności kulturalnej, posiada dobry stan zdrowia i nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne.

W pierwszym etapie (do 9 grudnia) kandydaci składali w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle dokumentację zgodnie z wymaganiami zapisanymi w ogłoszeniu o konkursie oraz koncepcję programową, organizacyjną i finansową dotyczącą zarządzania Jasielskim Domem Kultury.

W konkursie wzięło udział dziesięcioro kandydatów. Jedna oferta została odrzucona ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. Wyłoniona dziewiątka została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją powołaną przez burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego. W jej skład weszli: zastępca burmistrza odpowiedzialny za oświatę, sport i kulturę Leszek Znamirowski, kierownik Biura Inicjatyw Społecznych w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bożena Molska-Olbrot, radna Rady Miejskiej Jasła Alicja Nowosielska, przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Józef Laskowski oraz radca prawny Urzędu Miasta w Jaśle Lucyna Gąsiorowska.

Pod uwagę były brane kryteria: znajomość prawa związanego z prowadzeniem jednostek kultury, znajomość stosownych przepisów BHP dotyczących prowadzenia obiektów publicznych, znajomość organizowania imprez masowych. Każdemu kandydatowi zadane były dwa pytania odnośnie tego, natomiast drugi etap postępowania konkursowego dotyczył pytań zadawanych przez członków komisji, którzy zapoznali się z koncepcją programową danego kandydata. Tu już były różne pytania, niekoniecznie do każdego kandydata jednakowe. – mówi Leszek Znamirowski, przewodniczący komisji konkursowej.

Leszek Znamirowski pytał kandydatów m.in. o sposób prowadzenia „Obiektywu Jasielskiego” – pisma, które podlega dyrektorowi Jasielskiego Domu Kultury. Pozostali członkowie komisji – o pozyskiwanie dotacji na statutową działalność placówki z zewnętrznych źródeł, o współpracę z lokalnymi środowiskami (stowarzyszeniami, lokalnymi kapelami muzycznymi), czy o otwarcie domu kultury także w weekendy.

Czterech z nich, którzy na rozmowie kwalifikacyjnej otrzymali największą liczbę głosów, zostało zarekomendowanych burmistrzowi miasta Andrzejowi Czerneckiemu. Ten może, ale nie musi powołać następcę Krystyny Kasprzyk na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Wówczas procedura konkursowa ruszy od początku.

W Urzędzie Miasta nikt nie chciał podać oficjalnie nazwisk kandydatów. – Ze względu na dobro tych kandydatów. – tłumaczy Leszek Znamirowski. – Być może niekoniecznie chcą, żeby ich nazwiska były podawane do publicznej wiadomości. Oni gdzieś pracują i niekoniecznie ustalali swój start z pracodawcą. Trzeba indywidualnie z nimi, nawet grzecznościowo, porozmawiać czy chcą być upubliczniani czy nie. Póki ktoś nie jest dyrektorem Jasielskiego Domu Kultury to nie jest osobą publiczną.

Nam udało się nieoficjalnie ustalić, że są to dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Wszyscy w jakiś sposób związani z miastem Jasłem i powiatem jasielskim. – Moje zdanie jest skrajne, bo ja się zamykam w Jaśle i najbliższym regionie. Uważam, że jak dawać pracę to Jaślanom, jak promować to Jaślan, bo nikt nas w świecie specjalnie nie promuje, bo mają „swoich”. Uważam, że powinno się preferować rodzinnych kandydatów z naszej „małej Ojczyzny”, bądź też osoby, które nie są stąd, ale są z tą ziemią związane, bo tutaj pracują dziesięć, piętnaście czy dwadzieścia lat i jakoś się „wtopili” w to środowisko. – mówi Leszek Znamirowski.

Dwójka z nich zgodziła się na publikację swoich nazwisk: to magister sztuki Paweł Oszajca z Ogniska Muzycznego w Jaśle i Jarosław Dziadosz, były dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce (gmina Kołaczyce).

Burmistrz z przedstawionych kandydatów może powołać dyrektora Jasielskiego Domu Kultury lub też nie. Nie jest zobligowany jakimiś terminami. – wyjaśnia Znamirowski.

Dotychczasowa dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Krystyna Kasprzyk została odwołana ze stanowiska w dniu 27 września br. Burmistrz miasta Andrzej Czernecki podał, że powodem decyzji było „odstąpienie od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu działania instytucji kultury, przedstawionym przez panią Krystynę Kasprzyk w koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej, w związku z powołaniem w/w na stanowisko Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury w 2007 roku”.

Krystyna Kasprzyk skierowała sprawę do Sądu Pracy w Krośnie.

Do czasu wyłonienia nowego dyrektora instytucją zarządza Helena Gołębiowska.

Damian Palar, współpraca: Daniel Baron
redakcja@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dwie kobiety i dwaj mężczyźni – kogo burmistrz powoła na dyrektora JDK?”

  1. Żegleń, Samborski? Ile się Pan Czernecki będzie zastanawiał? Władza mu zleci na zastanawianiu sie