Informacje

Ratownicy drogowi w kołaczyckim liceum

Trzydziestu trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach otrzymało certyfikaty ratowników drogowych Polskiego Związku Motorowego. Wcześniej młodzież uczestniczyła w kursie prowadzonym przez specjalistów z zakresu ratownictwa, zakończonym egzaminem potwierdzającym zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Kurs na stopień Ratownika Drogowego PZM
Zajęcia praktyczne.
Fot. © ARCHIWUM SZKOŁY

W trzydziestogodzinnym szkoleniu przeprowadzonym na zaproszenie dyrektora placówki Antoniego Salachy wzięli udział pełnoletni uczniowie dwóch klas trzecich o profilu policyjno-strażackim kołaczyckiego „ogólniaka”, w tym osiem dziewczyn: Augustyn Damian, Cholewiak Konrad, Brągiel Agata, Drozd Dawid, Dyląg Iwona, Fornal Rafał, Gąsior Krzysztof, Hendzel Gabriel, Hendzel Jarosław, Hołowicka Małgorzata, Ignarski Bartłomiej, Janusz Wojciech, Kędzior Adrian, Kmon Karolina, Kolbusz Karolina, Kopeć Krzysztof, Krajewski Jakub, Libuszowski Mateusz, Matysik Mateusz, Mokrzycki Wojciech, Ochała Łukasz, Pawłowski Szymon, Raś Łukasz, Ryznar Marek, Sarnecki Krzysztof, Sienkowska Paulina, Stasiowski Paweł, Szot Mariola, Warmiński Mikołaj, Wesołowska Kamila, Wieczorek Damian, Wilisowski Mateusz, Wszołek Tobiasz.

Zajęcia prowadzili specjaliści Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Józef Biernacki – instruktor ratownictwa drogowego PZM, Mateusz Domaradzki – ratownik drogowy PZM oraz dyplomowani ratownicy medyczni: Grzegorz Szot, Andrzej Koczwara i Damian Palar.

Kurs ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego ma na celu przygotowanie jego uczestników do umiejętnego podejmowania działań na miejscu zdarzenia, w tym dokonywania oceny stanu osób poszkodowanych i udzielenia im pierwszej pomocy oraz wsparcia psychicznego, a także prawidłowego wezwania specjalistycznych służb ratowniczych. – podkreśla Józef Biernacki, kierownik szkolenia.

W trakcie szkolenia młodzież uzyskała fachową wiedzę na temat: podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy, postępowania na miejscu zdarzenia, prawidłowego wezwania służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego), resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz profesjonalnego wyposażenia apteczki samochodowej. Ostatni z elementów był możliwy dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, który w listopadzie ubiegłego roku przekazał nieodpłatnie na rzecz Klubu specjalistyczną torbę ratowniczą – taką, którą na co dzień operują Pogotowie Ratunkowe czy Państwowa Straż Pożarna.

Ponadto dyplomowani ratownicy medyczni przeprowadzili zajęcia praktyczne, podczas których każdy z uczestników szkolenia miał okazję wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Obejmowały one następujące zagadnienia oparte o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji: podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (BLS), pozycja boczna ustalona, zakładanie kołnierza ortopedycznego stabilizującego kręgosłup, szybkie badanie urazowe (BTLS) oraz ewakuacja osób poszkodowanych z pojazdów biorących udział w wypadku komunikacyjnym.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym (test składający się z trzydziestu pytań) oraz praktycznym (wykonanie jednego losowo wybranego zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne postępowanie w ramach pierwszej pomocy).

Na zakończenie młodzież otrzymała certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności oraz legitymację ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego. Okresem ważności uprawnień ratownika drogowego jest członkostwo w PZM, dlatego każda z osób, która zadeklarowała swój udział w szkoleniu, została członkiem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Uroczystego wręczenia dokonali: wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Stefan Pinderski, specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD Krosno Dorota Krygowska, dyrektor szkoły Antoni Salacha, prezes JKMiRD Józef Biernacki oraz wykładowcy.

Szkoły oraz instytucje zainteresowane zorganizowaniem kursu mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego przy ulicy Piotra Skargi 86/9, pod numerem telefonu (13) 446 47 47 lub pocztą elektroniczną: jozef@jkmird.pl i d.palar@terazjaslo.pl. Najbliższe kursy – luty (Dukla, Krosno).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ratownicy drogowi w kołaczyckim liceum”