Informacje

Miasto SMS-em powiadomi o niebezpieczeństwie

Miasto Jasło uruchomiło system powiadamiania mieszkańców Alert-SMS. System, który wykorzystywany będzie przy zarządzaniu kryzysowym przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle, będzie służył do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz do wysyłania wiadomości ze wskazówkami postępowania. Link do rejestracji w systemie znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl. Zarówno rejestracja, jak i otrzymywanie informacji SMS jest bezpłatne.

Alert SMS

Wdrożenie systemu Alert-SMS było między innymi jednym z ważniejszych zadań dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego w mieście, które chcieliśmy zrealizować mając na uwadze powódź z 2010 roku. System w sprawny i szybki sposób pozwoli na powiadomienie mieszkańców o realnym zagrożeniu spowodowanym na przykład powodzią. Za pomocą tego systemu przekazywane będą również informacje o konieczności ewakuacji – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Rejestracja w systemie polega na wpisaniu nazwiska, adresu (ulica i numer posesji), numeru telefonu komórkowego i ewentualnego adresu e-mail. Adres podany w rejestracji powinien być adresem stałego pobytu lub posiadania nieruchomości na terenie Miasta Jasła.

Osoba rejestrująca się otrzyma wiadomość o sytuacji kryzysowej dotyczącej miejsca podanego podczas rejestracji bez względu na miejsce, w którym się znajduje. System nie kieruje informacji do wszystkich osób znajdujących się w danym regionie zagrożenia, lecz tylko do tych, które się zarejestrowały – wyjaśnia Maciej Jagielski, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM.

Informacja sms, w zależności od sytuacji, będzie zawierała komunikat o zjawisku/zagrożeniu, stopniu zagrożenia, ważności, przebiegu, obszarze. Treść takiego powiadomienia może wyglądać następująco: Alert. Ważny od 2012-01-15 g.17:00 do 2012-01-16 g.6:00 stp.2 zjawisko-grad, przebieg-gwałtowny, obszar – województwo.

Korzystając z baneru „System ostrzeżeń Urzędu Miasta w Jaśle” umieszczonego na stronie www.jaslo.pl, możemy zarejestrować się w systemie. Tam też każdy rejestrujący się ma do dyspozycji zakładkę POMOC, w której zawarte są wskazówki dotyczące rejestracji oraz opis działania systemu. Jeden numer telefonu może być przypisany tylko do jednej lokalizacji.

Uruchomiony system pozwala na wszelkiego rodzaju modyfikacje. Już zostało wprowadzone usprawnienie dotyczące poszukiwania osób zaginionych, które pozwoli na stworzenie precyzyjnej i czytelnej informacji o osobie poszukiwanej na podstawie danych przekazanych przez rodzinę. Ponadto system połączony jest z systemem monitoringu przeciwpowodziowego z sondami pomiarowymi na rzekach przepływających przez Jasło. To usprawnienie pozwoli na przesłanie przez system informacji sms-owej do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych na rzekach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pokój nr 8 lub pod nr tel. 13 448 63 48.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE