Kultura | rozrywka | edukacja

Jasło kolorami malowane (zapowiedź)

Jasielski Dom Kultury zaprasza do udziału w VIII Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Jasło kolorami malowane”.

Z okazji zbliżającej się w 2015 roku 650. rocznicy nadania prawa miejskich Jasłu pragniemy przedstawić nasze miasto w barwnych ilustracjach, widzianych oczami naszych najmłodszych mieszkańców – mówi Ewa Kusiak, instruktor plastyki w JDK, koordynator konkursu. Termin nadsyłania prac mija 27 października br. a jego rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 7 listopada o godz. 14.00 w JDK.

Organizowany od lat przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu jasielskiego. Jego celem jest m.in. poznawanie historii i dorobku dziedzictwa kulturowego Jasła, uwrażliwienie na piękno rodzimego krajobrazu, urokliwych zakątków miasta, architektury zabytkowej, miejsc pamięci narodowej oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej u dzieci. Do tegorocznej edycji należy zgłaszać prace w formacie maksymalnym 50 x 70 cm, w dowolnej kolorowej technice płaskiej (malarstwo, pastel, grafika, kolaż) z wyłączeniem technik nietrwałych, np. plastelina, materiały sypkie. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace indywidualne z czytelnym opisem na odwrocie (opis pracy, imię i nazwisko ucznia, klasa, adres, telefon, email szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

Powołana przez organizatora komisja konkursowa dokona wyboru prac na wystawę oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: klasy od I do III, od IV do VI oraz gimnazjum. Komisja oceni estetykę i staranność wykonania prac, inwencję twórczą, samodzielność pracy.

Pokłosiem przeglądu będzie wystawa, którą będzie można obejrzeć w Jasielskim Domu Kultury od 7 do 24 listopada br.

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kusiak, instruktor plastyki JDK pod numerem telefonu 13 44 351 54 lub mailowo: jdkplastyk@vp.pl.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE