Kultura | rozrywka | edukacja

Rekord pobity

Wczoraj w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyła się niecodzienna akcja. Jej celem było pobicie rekordu we wspólnym czytaniu. W tym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną przedsięwzięciu wzięli udział policjanci z Komendantem Powiatowym Policji w Jaśle inspektorem Andrzejem Wędrychowiczem na czele.

POLICJA

W ramach IX Festiwalu Poezji i Prozy, który jest jednym z najważniejszy wydarzeń kulturalnych w Jaśle, Miejska Bibliotek Publiczna zorganizowała akcję „Czytamy razem”. Kulminacyjnym punktem tego przedsięwzięcia, którego celem jest podkreślenie roli czytania i zachęcenie do sięgania po książki, była próba pobicia rekordu we wspólnym czytaniu.

W to niecodzienne przedsięwzięcie wspólnie z przedstawicielami różnych instytucji włączyli się również jasielscy policjanci z Komendantem Powiatowym Policji w Jaśle inspektorem Andrzejem Wędrychowiczem na czele. Uczestnicy akcji przez 30 minut czytali przyniesione ze sobą lub pożyczone z plenerowej biblioteczki książki.

Akcja przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów. Dotychczasowy rekord we wspólnym czytaniu, który został ustanowiony podczas tegorocznego Big Book Festivalu w Warszawie i wyniósł 282 osoby, został znacząco pobity. Sala Jasielskiego Domu Kultury wypełniła się po same brzegi, a frekwencja pasjonatów literatury wniosła 724 osoby.

Miejska Biblioteka Publiczna i Policja w Jaśle realizują wspólnie wiele przedsięwzięć. Z inicjatywy biblioteki policjanci spotykają się z najmłodszymi w ramach różnych akcji m.in. Bezpieczne Wakacje, Bezpieczne Ferie, Całe Jasło czyta dzieciom. Efektem tej współpracy jest m.in. wzbogacanie świadomości dzieci w zakresie unikania zagrożeń, co sprzyja ich bezpieczeństwu osobistemu, a zarazem przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE