Kultura | rozrywka | edukacja

Zainteresowani współczesną literaturą

Ewelina Wietecha, Filip Nowak, Justyna Wójcik, Miłosz Stój oraz Marek Śliwa to laureaci tegorocznej, dziesiątej edycji konkursu recytatorskiego Literacka Nagroda Nike. Jury postanowiło przyznać także wyróżnienia, które otrzymali: Maria Kołodziej i Miłosz Momot.

Fot. © Jasielski Dom Kultury
Fot. © Jasielski Dom Kultury

Konkurs zorganizowany przez Jasielski Dom Kultury odbył się 21 października br. Jego celem jest rozbudzenie wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zainteresowania współczesną literaturą, wykraczającą poza kanon szkolnych lektur.

Jury w składzie: Jacek Buczyński, aktor, reżyser Teatru KTO, Bożena Gogosz, nauczycielka języka polskiego oraz Krystyna Ziemba, kustosz z Miejskiej Biblioteki Publicznej po wysłuchaniu 20 prezentacji przyznało nagrody i wyróżnienia. Miejsce I zdobyła Ewelina Wietecha, miejsce II – Filip Nowak oraz Justyna Wójcik, natomiast miejsce III jury przyznało Miłoszowi Stójowi i Markowi Śliwie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez organizatora, czyli Jasielski Dom Kultury.

Nagroda literacka Nike to prestiżowe wyróżnienie dla najlepszej polskiej książki roku. Przyznawana jest corocznie, od 1997 roku przez Gazetę Wyborczą i Fundację Agory. Jej zadaniem jest promocja literatury polskiej, szczególnie powieści.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE