Informacje

W oparciu o doświadczenia z pilotażu. Rusza kolejna edycja JLN z Lotosem

Burmistrz miasta Andrzej Czernecki w obecności przedstawiciela Grupy LOTOS S.A., dyrektorów miejskich placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów zainaugurował w południe drugą edycję Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem. W roku szkolnym 2014/2015 pod okiem pedagogów młodzież przygotuje setkę projektów naukowo-badawczych obejmujących trzy dziedziny: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i artystyczną. Projekt jest jednym ze spójnych elementów dużego programu realizowanego przez władze Jasła pod hasłem „Miasto wiedzy”.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x6)
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x6)

Jasielska Liga Naukowa z Lotosem jest jednym z elementów tego dużego programu w mieście Jaśle. – powiedział, inaugurując drugą edycję tego innowacyjnego programu edukacyjnego, burmistrz miasta Andrzej Czernecki.

Zastanawiając się nad tym co może być tym elementem budującym szanse rozwoju miasta, po wielu przemyśleniach doszliśmy do przekonania, że największym potencjałem i najlepszym budulcem jest dobrze wykształcone społeczeństwo, rozpoczynając od najmłodszych, a kończąc na najstarszych. W projekcie „Miasto wiedzy” odnosimy się do wszystkich grup społecznych, rozpoczynając od Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, później kontynuujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia innowacyjne w szkołach i przechodzimy do wsparcia edukacji na poziomie seniorskim czyli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W międzyczasie pojawiają się różnego rodzaju przedsięwzięcia jak na przykład Park Naukowo-Technologiczny w Jaśle, który w tym momencie jest rozwijaną ideą, a ma na celu poprawę poziomu w gospodarce związanego z badaniami i rozwojem. Tutaj jest ogromna szansa, że znajduje się wśród projektów w nowej perspektywie finansowej, które będą mogły dostać środki na realizację. – dodał.

W tegorocznej edycji programu zrealizowane zostaną w sumie 103 projekty naukowo-badawcze w trzech dyscyplinach: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz artystycznej. Każdemu z projektów zostanie przydzielone 30 godzin konsultacji w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Na każdy projekt zostanie również przydzielona kwota w wysokości stu złotych, którą uczniowie będą mogli spożytkować na zakup materiałów pomocniczych (papieru ksero, długopisów, flamastrów, kredek, toneru do drukarki, itp.).

Uczestnikami Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem w roku szkolnym 2014/2015 będą uczniowie miejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Pilotażowo do programu zostały włączone przedszkola (pięcio- i sześciolatki) oraz szkoły niepubliczne.

Młodzież będzie realizowała wybrane zagadnienia pod okiem nauczycieli – opiekunów ligi, których będzie aż 75 (o ponad sto procent więcej niż w poprzedniej edycji).

20141113-004

Przeszkoliliśmy już nauczycieli-opiekunów ligi z zakresu metody projektowej. Przed nami jeszcze szkolenia na temat wystąpień publicznych i emisji głosu. Planowane są one na styczeń 2015 roku. Za niedługo utworzymy stronę internetową Jasielskiej Ligi Naukowej co mnie osobiście bardzo cieszy, bo tam będziemy mogli zamieszczać wszystkie nasze ligowe publikacje, zdjęcia, filmiki, będziemy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i dokonaniami. – wyjaśnia Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle, która przewodniczy zespołowi do spraw realizacji projektu.

Wzorem ubiegłego roku szkolnego w ramach projektu zostaną przygotowane dwa konkursy: fotograficzny oraz wiedzy o Grupie LOTOS S.A. dla uczniów niezaangażowanych w działania projektowe. – Po to, żeby poznawali nasz projekt, żeby się mu przyglądali i żeby mu kibicowali. – podkreśla Dacyl. – Będziemy aktywnie promować Jasielską Ligę Naukową z Lotosem, najpierw w środowiskach szkolnych, wśród rodziców, w mediach, czasopismach oświatowych, placówkach doskonalenia nauczycieli i gdzie to jest tylko możliwe. – dodaje.

Burmistrz powołał też koordynatora współpracy ze szkołami i promocji Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, którym została nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 2 Marta Baran.

Gotowe projekty mają być złożone do 11 maja 2015 roku. Ocena całościowa wraz z publiczną prezentacją przed komisją konkursową odbędzie się między 15 maja, a 16 czerwca przyszłego roku. Jej wyniki zostaną podane w trakcie konferencji podsumowującej realizację projektu połączonej z Jasielskim Festiwalem Nauki do dnia 20 czerwca.

Chciałem serdecznie podziękować, że zdecydowali się Państwo na udział w drugiej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, podziękować sponsorom, którzy są niezmienni jeżeli chodzi o swój pogląd na rozwój Jasła, dziękuję dyrektorom szkół, że włączają się w to przedsięwzięcie i wszystkim młodym uczestnikom za to, że chcecie być taką grupą, która będzie swoim kolegom mówić o tym, że warto mieć szczególnie dużo wiedzy, że nauka jest bardzo ciekawa, że prowadzenie badań nad różnego rodzaju zagadnieniami może być naprawdę ciekawe. Życzę Wam, żebyście w życiu mieli jak najwięcej pasji i mogliście realizować swoje projekty z niezwykłym entuzjazmem. – zwrócił się do uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu Andrzej Czernecki.

20141113-002

Cieszę się, że ten pilotażowy program skończył się pełnym sukcesem. W tym roku kontynuujemy akcję w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystkim życzę dużo sukcesów, zaangażowania, żeby łączyć naukę z zabawą. Życzę powodzenia. – dodał Roman Kościow z LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle, reprezentujący sponsora tytularnego projektu.

20141113-003

Jak ocenia Otylia Pulit-Parszewska, która w poprzedniej edycji projektu stała na czele komisji konkursowej, Jasielska Liga Naukowa z Lotosem to wspaniałe uzupełnienie oferty edukacyjnej w obecnym polskim systemie kształcenia.

Patrząc na to z boku mogę tylko powiedzieć „brawo Jasło!”, ponieważ rzadko się zdarza, a pracuję przy projektach już ładnych kilka lat, żeby samorządy podejmowały się realizacji takich projektów, które mają tak długofalowy zakres i pozwalają objąć opieką tak dużą grupę uczniów. Ponadto patrząc na ten projekt warto zwrócić uwagę na to, że ma on charakter systemowy. W polskim systemie edukacji jest tak, że większą wagę przywiązuje się do wyrównywania deficytu uczniów, którzy mają problemy szkolne aniżeli kładzie się nacisk na pracę z uczniami zdolnymi. Tutaj często stosuje się taką zasadę, że uczeń zdolny da sobie radę. I to prawda, da sobie radę tylko, że ze zdolnościami jest tak, że nie są one dane raz na zawsze. Zdolności to takie predyspozycje, które trzeba rozwijać. Jeżeli się ich nie rozwija to one gdzieś tam powoli zanikają. Jasielska Liga Naukowa z Lotosem to taki projekt, który tworzy możliwość systemowych rozwiązań w zakresie pracy z uczniami zdolnymi. – powiedziała.

Burmistrz Andrzej Czernecki dodaje, że realizacja celów postawionych w zamierzeniach Jasielskiej Ligi Naukowej ma dążyć do promowania w Jaśle mody na nabywanie wiedzy.

Świat się bardzo dynamicznie zmienia. Zdolność i chęć ciągłej edukacji jest zachowaniem, które powinno cechować wszystkich. Dlatego też chcemy stworzyć modę na wiedzę w Jaśle. Dzięki pedagogom i młodzieży, która startuje w tej lidze, chcemy pokazać, że nam zależy na tym, żeby ci najzdolniejsi mieli jak najlepsze warunki do tego, żeby rozwijać swój talent. Najpierw trzeba ich wskazać, a potem im pomóc. To jest ta grupa, z którą miasto Jasło wiąże największe nadzieje. Mamy pełną świadomość, że świat jest otwarty, ci najzdolniejsi mają świetną ofertę i mogą wyjeżdżać zagranicę, ale na pewno część z nich będzie chciała tutaj zostać. I czym lepiej będzie to miasto zorganizowane, mądrzej zarządzane, tym będzie miało większe szanse i będzie większa absorpcja tych najzdolniejszych do pracy na rzecz rozwoju naszego miasta. Taka jest główna idea tego dużego programu jakim jest „Miasto wiedzy”. – przyznał Czernecki.

W ramach programu „Miasto wiedzy” magistrat ogłosi konkurs dla nauczycieli (nie tylko związanych z Jasielską Ligą Naukową) na najciekawszy scenariusz zajęć edukacyjnych. Szczegółowe informacje zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej miasta.

Konkurs dla wszystkich nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz cyklu innowacyjnych zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych z wybranego przedmiotu nauczania lub typu zajęć. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie grudnia tego roku więc czasu jest mało, ale są bardzo interesujące nagrody pieniężne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trzech kategoriach: dla nauczycieli gimnazjów, dla nauczycieli szkół podstawowych i dla nauczycieli przedszkoli. Nagroda za pierwsze miejsce wynosi 2400 złotych, drugie miejsce 2000 tysiące złotych i trzecie miejsce 1800 złotych. W każdej kategorii przyznamy trzy wyróżnienia po 1000 złotych. Zachęcamy do napisania od pięciu do dziesięciu scenariuszy zajęć, ułożenie ich według wymogów konkursowych i złożenie do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w terminie do 15 grudnia do godziny 15:30. Nie jest to konkurs adresowany tylko do opiekunów ligi. Jest to konkurs adresowany do wszystkich nauczycieli naszego miasta. – informuje Aleksandra Dacyl.

20141113-005

20141113-006

W konferencji inaugurującej Jasielską Ligę Naukową z Lotosem w roku szkolnym 2014/2015, która odbyła się w auli Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle, uczestniczyli m.in. burmistrz miasta Andrzej Czernecki, II zastępca burmistrza miasta Leszek Znamirowski, przedstawiciel Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku Roman Kościow, przewodnicząca zespołu zadaniowego Aleksandra Dacyl, przewodnicząca komisji konkursowej w pilotażowej edycji JLN Otylia Pulit-Parszewska, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaśle Kazimierz Mikrut, dyrektorzy miejskich placówek oświatowych, pedagodzy oraz młodzież.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza z dnia 3 listopada br. zespół zadaniowy do realizacji i rozliczenia projektu edukacyjnego pod nazwą „Jasielska Liga Naukowa z Lotosem” tworzą: Aleksandra Dacyl – kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta (przewodnicząca), Marta Baran – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 (koordynator projektu), Małgorzata Wójtowicz – kierownik Kancelarii Burmistrza Miasta Jasła, Grzegorz Stanek – inspektor Wydziału Oświaty, Renata Łaba – inspektor Wydziału Oświaty, Agata Koba – rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jasła oraz Sylwa Kopacz-Nadymus – specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Jasielską Ligę Naukową z Lotosem w roku szkolnym 2013/2014 wygrały uczennice trzeciej klasy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej: Ewelina Mastej, Natalia Maziarska i Maja Piskadło, które pod opieką nauczyciela języka polskiego Elżbiety Dubiel przygotowały projekt pod tytułem „Mówi się, ale jak? W jaki sposób jaślanie posługują się polszczyzną na co dzień?”. W nagrodę każda z dziewczyn otrzymała smartfona (pisaliśmy o tym na portalu w artykule „Nauka nie musi być nudna. Przekonali się o tym uczestnicy Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOS-em”).

Po więcej informacji na temat przedsięwzięcia odsyłam na oficjalną stronę internetową Urzędu Miasta (http://www.jaslo.pl/pl/page/jasielska-liga-naukowa-z-lotosem-edycja-2).

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE