Informacje

Sytuacja powodziowa w regionie (minuta po minucie)

Jak wygląda aktualna sytuacja powodziowa w naszym regionie? Monitorujemy na bieżąco wszelkie informacje i komunikaty, czekamy także na Państwa sygnały – do dyspozycji nasz numer oraz poczta elektroniczna.

20:02 – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle:

W dalszym ciągu na rzekach przepływających przez Miasto Jasło obserwuje się wysoki poziom wód. Woda ta mieści się jednak między wałami i nie stanowi zagrożenia. W ciągu dnia nastąpiło kilka podtopień (w miejscach gdzie nie ma obwałowań) na osiedlach Niegłowice i Mickiewicza. W każdym z tych przypadków podjęto odpowiednie środki zaradcze przy pomocy ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Jasła.

MCZK prowadzi stały monitoring sytuacji pogodowej i powodziowej w całej zlewni Wisłoki na podstawie którego można stwierdzić, że poziom wód w górnych biegach rzek opada. W ostatnich czterech godzinach (15.00 – 19.00) poziom ten obniżył się: rzeka Jasiołka (punkt pomiarowy Zboiska) – o 64 cm, rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Krempna) – o 24 cm, rzeka Ropa (punkt pomiarowy Klęczany) – o 55 cm.

Obniżające się stany wód w górnych biegach rzek wpływają na zmniejszenie się zagrożenia powodziowego dla miasta Jasła. Pomimo, poprawiającej się sytuacji, MCZK nadal prowadzi stały dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego (nr tel. 13 448 63 48).

19:00 – stany alarmowe w punktach pomiarowych Żółków na rzece Wisłoce – 366 cm (stan alarmowy 350 cm), Krajowice na rzece Wisłoce – 506 cm (stan ostrzegawczy 330 cm), Jasło na rzece Jasiołce – 441 cm (stan alarmowy 420 cm); stan ostrzegawczy w punkcie pomiarowym Trzcinica-Topoliny na rzece Ropie – 359 cm (stan ostrzegawczy 220 cm).

17:00 – stany alarmowe w punktach pomiarowych Żółków na rzece Wisłoce – 400 cm (stan alarmowy 350 cm), Krajowice na rzece Wisłoce – 495 cm (stan ostrzegawczy 330 cm), Jasło na rzece Jasiołce – 437 cm (stan alarmowy 420 cm); stany ostrzegawcze w punktach pomiarowych: Trzcinica-Topoliny na rzece Ropie – 366 cm (stan ostrzegawczy 220 cm), Krempna-Kotań na rzece Wisłoce – 360 cm (stan ostrzegawczy 360 cm).

15:15 – aktualny stan rzek przepływających przez miasto Jasło

Rzeka Jasiołka w okolicach mostu na ulicy Kazimierza Wielkiego

rzeki001

rzeki002

rzeki003

Rzeka Jasiołka w okolicach osiedla Szajnochy

rzeki004

rzeki005

rzeki006

rzeki007

Rzeka Wisłoka w okolicach mostu na ulicy Mickiewicza

rzeki008

rzeki009

rzeki010

rzeki011

rzeki012

rzeki013

rzeki014

Rzeka Wisłoka w okolicach osiedla Gądki

rzeki015

rzeki016

rzeki017

rzeki018

rzeki019

rzeki020

rzeki021

15:00 – stany alarmowe w punktach pomiarowych Żółków na rzece Wisłoce – 405 cm (stan alarmowy 350 cm), Krajowice na rzece Wisłoce – 470 cm (stan ostrzegawczy 330 cm); stany ostrzegawcze w punktach pomiarowych: Trzcinica-Topoliny na rzece Ropie – 340 cm (stan ostrzegawczy 220 cm), Jasło na rzece Jasiołce – 416 cm (stan ostrzegawczy 300 cm), Krempna-Kotań na rzece Wisłoce – 375 cm (stan ostrzegawczy 360 cm).

13:00 – stany alarmowe w punktach pomiarowych Żółków na rzece Wisłoce – 392 cm (stan alarmowy 350 cm), Krajowice na rzece Wisłoce – 453 cm (stan ostrzegawczy 330 cm); stany ostrzegawcze w punktach pomiarowych: Trzcinica-Topoliny na rzece Ropie – 330 cm (stan ostrzegawczy 220 cm), Jasło na rzece Jasiołce – 401 cm (stan ostrzegawczy 300 cm), Krempna-Kotań na rzece Wisłoce – 383 cm (stan ostrzegawczy 360 cm).

12:00 – stan alarmowy w punkcie pomiarowym Żółków na rzece Wisłoce – 386 cm (stan alarmowy 350 cm); stany ostrzegawcze w punktach pomiarowych: Trzcinica-Topoliny na rzece Ropie – 330 cm (stan ostrzegawczy 220 cm), Jasło na rzece Jasiołce – 384 cm (stan ostrzegawczy 300 cm), Krajowice na rzece Wisłoce – 438 cm (stan ostrzegawczy 330 cm), Krempna-Kotań na rzece Wisłoce – 389 cm (stan ostrzegawczy 360 cm).

11:00 – stany ostrzegawcze w punktach pomiarowych – Krempna-Kotań na rzece Wisłoce 393 cm (stan ostrzegawczy 360 cm), Żółków na rzece Wisłoce 378 cm (stan ostrzegawczy 220 cm), Trzcinica-Topoliny na rzece Ropie 330 cm (stan ostrzegawczy 220 cm), Krajowice na rzece Wisłoce 413 cm (stan ostrzegawczy 330 cm).

10:37 – Starosta jasielski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze powiatu jasielskiego od godziny 9:00 do odwołania. W związku z komunikatem wprowadzono całodobowy dyżur Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (tel. 13 448 23 55, faks 13 448 23 98).

10:34 – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle: prowadzony jest całodobowy dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego (nr tel. 13 448 63 48). Ponadto wykonywane są zadania przewidziane do realizacji w ramach Planu Operacyjnego ochrony przed powodzią dla Miasta Jasła, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego miasta. MCZK apeluje do mieszkańców o zastosowanie się do wszelkich poleceń, komunikatów oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, poprzez system SMS – Alert oraz megafony, a wydawane przez MCZK i pozostałe służby.

10:34 – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle: Zbiornik Klimkówka na chwilę obecną posiada rezerwę powodziową w wysokości 10 mln m3. Średni dopływ do zbiornika wynosi ok. 25 m3/s, odpływ 4 m3/s. Wskazany odpływ dla obecnej sytuacji jest wartością bezpieczną dla Miasta Jasła.

10:23 – Urząd Gminy w Skołyszynie: stan pogotowia przeciwpowodziowego w gminie Skołyszyn od godziny 7:30 do odwołania.

9:32 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie: stany ostrzegawcze przekroczone na rzece Ropie (Trzcinica – Topoliny) – 287 cm (220 cm stan ostrzegawczy) oraz rzece Wisłoce (Krajowice) – 336 cm (330 cm stan ostrzegawczy)

SŁOWA KLUCZOWE