Informacje

Remontują chodnik na ulicy Towarowej

Miasto zabrało się za remont chodnika wzdłuż ulicy Towarowej. Zniszczoną nawierzchnię zastąpi kostka brukowa. Za roboty budowlane samorząd zapłaci ponad 86 tysięcy złotych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W 2012 roku udało się wyremontować chodnik wzdłuż ulicy Lwowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lwowską do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Po trzech latach jasielski samorząd podjął decyzję o kontynuowaniu prac na brakującym fragmencie od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wzdłuż jezdni, po jej lewej stronie, trwają właśnie prace polegające na wymianie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię z estetycznej kostki brukowej oraz z wymianą krawężników betonowych i obrzeży. Są one niezbędne ze względu na to, że dotychczasowa nawierzchnia wykonana ze starych płyt betonowych uległa latami degradacji, w wyniku czego piesi zmuszeni byli przechodzić albo ruchliwym poboczem, co niekorzystnie wpływało na bezpieczeństwo ruchu drogowego, albo po wyboistej i błotnistej po opadach atmosferycznych ziemi.

O realizację przedsięwzięcia zabiegali głównie okoliczni przedsiębiorcy, zresztą jak wskazuje sama nazwa ulicy nie brakuje ich tutaj. Z chodnika licznie korzystają nie tylko pracownicy przemieszczający się do swoich zakładów pracy, ale także klienci choćby pobliskich hurtowni. W okolicy swoją siedzibę ma też jedna instytucja publiczna – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Dotychczasowy stan techniczny chodnika nie stanowił wizytówki dla tej części Jasła.

Miasto powierzyło wykonanie inwestycji jasielskiej firmie ROMAX Robert Pastwa za kwotę 86 976,82 złotych. Roboty budowlane prowadzi ona z zachowaniem przejezdności ulicy, o czym kierowców informuje odpowiednie oznakowanie pionowe drogi.

Nowy chodnik ma być gotowy do połowy sierpnia br.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE