Informacje

Uchwycili na fotografiach piękno dorzecza rzeki Wisłoki

Dzisiaj w Jaśle podsumowano organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki konkurs fotograficzny adresowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących na objętym działalnością statutową organizacji obszarze. Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnieni z poszczególnych gminy odebrali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Związek w wyjątkowy sposób uhonorował również nauczycieli, z którymi na przestrzeni jego przeszło dwudziestoletniej działalności współpracowali w realizacji edukacji ekologicznej wśród lokalnej społeczności.

Jak podkreślił Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle Andrzej Czernecki, jednym z podstawowych zadań statutowych organizacji obejmującej swoim zasięgiem teren dwóch województw: podkarpackiego i małopolskiego oraz dwudziestu dwóch gmin, zamieszkiwanych obecnie przez około 340 tysięcy osób, jest edukacja proekologiczna najmłodszej części naszego społeczeństwa, czyli dzieci i młodzieży.

Stąd jednym z realizowanych w tym zakresie przedsięwzięć jest konkurs fotograficzny, adresowany do starszych uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, zamieszkałych na obszarze objętym Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. Organizowanemu już po raz trzeci z rzędu przedsięwzięciu towarzyszyło w tym roku hasło przewodnie „Pejzaże dorzecza Wisłoki”. Wynik nadesłanych prac jest imponujący – to 160 fotografii ukazujących piękno oraz ciekawe miejsca przyrodnicze w otoczeniu przepływającej przez region rzeki Wisłoki.

W imieniu burmistrzów miast i wójtów gmin wchodzących w skład Związku Andrzej Czernecki pogratulował młodym artystom oraz ich szkolnym opiekunom za to, że potrafili ich zmobilizować do udziału w tym cennym z punktu widzenia ochrony środowiska przedsięwzięciu.

Zajmujemy się przede wszystkim gospodarką wodno-ściekową, a w tej chwili promowaniem odnawialnych źródeł energii. To promowanie nie polega tylko na mówieniu o tym, ale działamy. Zorganizowaliśmy taki projekt, który w tej chwili jest największym zakończonym w Polsce projektem przy wykorzystaniu środków szwajcarskich. 8,2 tysiąca gospodarstw domowych zostało wyposażonych w solary, 103 budynki użyteczności publicznej, 49 obiektów zostały wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. To wszystko powoduje to, że nasze środowisko, szczególnie w zakresie powietrza, staje się bardziej czyste. Prawie dziesięć procent mieszkańców będzie korzystało z odnawialnych źródeł energii, którym jest słońce. To bardzo duże osiągnięcie. Dla nas równie ważne, oprócz inwestycji, a przyłączyliśmy już prawie czterdzieści tysięcy mieszkańców do kanalizacji jest to, że nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na inwestycjach, ale dbamy również o edukację. W tej chwili jesteśmy w takim momencie, że jak do 1820 roku populacja Ziemi liczyła około miliarda mieszkańców tak w 1930 roku to dwa miliardy, a po 87 latach jest nas siedem miliardów. Musimy bardzo poważnie traktować środowisko i to miejsce, w którym żyjemy. Chociaż jesteśmy cywilizacją, która daje możliwość wykorzystania środków pieniężnych w różny sposób, to nam zależy na tym, że jak już mamy wydawać te pieniądze to kupujmy instalacje, które nie szkodzą środowisku, które nie powodują tego, że 43 tysiące osób rocznie umiera w Polsce ze względu na różnego rodzaju problemu z płucami. To jest budowanie świadomości i nam się to tutaj udaje. – powiedział.

Oceną nadesłanych prac zajął się zespół pracowników biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, którym przewodniczył niezwykle utytułowany oraz doświadczony ekspert w dziedzinie fotografii Tomasz Kasprzyk – artysta Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu, członek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Podziękował on za organizację kolejnej edycji konkursu, który „nie tylko uczy wrażliwości na piękno, ale przede wszystkim pokazuje urokliwe zakątki naszego regionu i niesie przesłanie, abyśmy za wszelką cenę chronili przyrodę”.

Młodym artystom pogratulował pomysłowości przy doborze kadrów i techniki wykonanych fotografii oraz zaprosił ich do konfrontacji swoich umiejętności w kolejnych edycjach tego konkursu.

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w tym konkursie i oceniać prace młodych ludzi. Muszę powiedzieć, że ocena prac właśnie ludzi młodych jest najtrudniejsza, patrząc z perspektywy mojego doświadczenia. Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa jest trudną dziedziną, ponieważ ona wymaga przygotowań, planowania, niejednokrotnie dużej dawki cierpliwości w oczekiwaniu na światło, odpowiednią porę dnia czy nawet porę roku. Jak to jest trudne to chciałbym to zobrazować. Jeżeli chcielibyśmy sfotografować na przykład brzask wczesnego poranka to musimy zaplanować, dojść lub dojechać odpowiednio wcześniej i oczekiwać na ten moment. Często zdarza się tak, że warunki atmosferyczne ulegają zmianie i musimy ten moment przesunąć na następny plener. Więc to, co wyście tutaj pokazali, to z pewnością jest duży wysiłek. Jeśli chodzi o te nagrodzone zdjęcia, a w szczególności które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce, komisja konkursowa uznała, że te zdjęcia nie tylko mieszczą się w regulaminie konkursu, ale charakteryzuje je przede wszystkim bardzo dobry kadr, kompozycja linii podziału kadru i kompozycja tzw. linii wiodącej. W ogóle te zdjęcia są bardzo proste, ale właśnie w tej prostocie zawarte jest piękno. Są bardzo ładnie zharmonizowane kolorystycznie. Określiłbym, że są zdjęciami wyjątkowo zastanymi tzn., że jeżeli te motywy zostałyby sfotografowane piętnaście minut wcześniej czy później to nie wyszłoby to tak jak na tych zdjęciach. – zwrócił się do uczestników Tomasz Kasprzyk.

Dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle Maria Lignar podkreśliła, że zgodnie z zasadami konkursu zawsze wyłaniani są laureaci w ramach każdej gminy, a oprócz tego organizator przyznaje trzy główne nagrody. W tegorocznej edycji nagrodzono łącznie 54 uczniów.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Nagrody główne: aparaty fotograficzne, publikacje ekologiczne i pamiątkowe dyplomy, otrzymali w tym roku: za zajęcie 1 miejsca – Zuzanna Kędzior ze Szkoły Podstawowej w Nagawczynie (gmina Dębica), za zajęcie 2 miejsca – Kamila Gryboś z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy (gmina Biecz), za zajęcie 3 miejsca – Małgorzata Słomska ze Szkoły Podstawowej w Żurowej (gmina Szerzyny).

Laureatami eliminacji gminnych (z terenu powiatu jasielskiego) zostali: Kamila Niezgoda z Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej, Gabriela Stasiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Błażkowej (gmina Brzyska), Jan Leśniak ze Szkoły Podstawowej w Dobryni, Milena Czechowicz ze Szkoły Podstawowej w Cieklinie, Nina Rolek ze Szkoły Podstawowej w Cieklinie (gmina Dębowiec), Natalia Daniło z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Gabriela Garbacik z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle (miasto Jasło), Zuzanna Konik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy, Aleksandra Pietraszek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy (gmina wiejska Jasło), Magdalena Komisarz z Zespołu Szkół Społecznych w Lublicy, Patryk Sikora z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach (miasto i gmina Kołaczyce), Tomasz Smołkowicz z Zespołu Szkół w Krempnej, Agnieszka Blok z Zespołu Szkół w Krempnej (gmina Krempna), Aleksandra Więcek ze Szkoły Podstawowej w Nienaszowie, Wiktoria Gryziec ze Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie (gmina Nowy Żmigród), Jakub Mastej ze Szkoły Podstawowej w Samoklęskach, Karol Wolski ze Szkoły Podstawowej w Osieku Jasielskim (gmina Osiek Jasielski), Amelia Węglarz ze Szkoły Podstawowej w Lisowie, Miłosz Byczek ze Szkoły Podstawowej w Lisowie, Natalia Biernacka ze Szkoły Podstawowej w Lisowie, Maria Warchoł ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie (gmina Skołyszyn), Otylia Żebracka z Zespołu Szkół w Umieszczu, Oliwia Szurek z Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrocance (gmina Tarnowiec).

Nagrody dla wyróżnionych, obok przedstawicieli organizatora konkursu, wręczali gospodarze poszczególnych samorządów, w tym: wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, zastępca wójta gminy Jasło Henryk Motkowicz, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, wójt gminy Skołyszyn Zenon Szura oraz wójt gminy Tarnowiec Jan Czubik.

Efekty pracy młodych adeptów sztuki fotograficznej i ich wojaży po regionie można było oglądać na wystawie pokonkursowej.

Podczas zorganizowanego w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury spotkania, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uhonorował pamiątkowymi statuetkami w kształcie zielonego liścia oraz listami gratulacyjnymi nauczycieli zaangażowanych w edukację ekologiczną najmłodszego pokolenia.

Wszystkie działania Związku, które prowadzimy od przeszło dwudziestu lat, pewnie nie miałyby takich efektów, gdyby nie wieloletnia współpraca z nauczycielami. – podkreśliła Maria Lignar. – Dzisiaj chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przez te kilkanaście lat z nami współpracują. Pragniemy im złożyć wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za aktywną współpracę w działaniach edukacyjnych. Przyznam, że gdy startowaliśmy z działaniami Związku, nie byliśmy pewni czy znajdziemy partnerów w tych działaniach na rzecz edukacji ekologicznej. Okazało się, że poznaliśmy fantastycznych ludzi, z którymi cały czas prowadzimy te działania. Z bardzo dobrymi skutkami. Te działania zostały zauważone i docenione. M.in. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał tzw. „Oscara środowiskowego”. To jest bardzo prestiżowa nagroda, którą odebraliśmy razem z panem przewodniczącym podczas Międzynarodowych Targów w Poznaniu. Dostaliśmy tę nagrodę w dziedzinie promotora ekologii, zarówno za inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej, ale także za edukację ekologiczną. Za te wszystkie działania bardzo dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Z powiatu jasielskiego wyróżnieni zostali: Alicja Bochnia-Tomasik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach (gmina Brzyska), Lucyna Pociask z Zespołu Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim (gmina Osiek Jasielski), Tadeusz Kalita z Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle (miasto Jasło), Maria Smaś ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie (gmina Skołyszyn), Magdalena Mazur z Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu (gmina Tarnowiec), Czesława Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Osobnicy (gmina wiejska Jasło), Elżbieta Wolanin ze Szkoły Podstawowej w Cieklinie (gmina Dębowiec), Anna Leputa ze Szkoły Podstawowej w Krempnej (gmina Krempna), Małgorzata Pawluś ze Szkoły Podstawowej w Kołaczycach (miasto i gmina Kołaczyce), Barbara Świerzowska ze Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie (gmina Nowy Żmigród).

Uczestnicy dzisiejszego spotkania obejrzeli na koniec spektakl profilaktyczny pod tytułem „Zielona ofiara, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy” w wykonaniu zespołu z Ośrodka Edukacji i Kultury Ekologicznej w Gdańsku pod kierownictwem Janusza Jędrzejczyka.

MÓWI: Maria Lignar, dyrektor biura ZGDW z siedzibą w Jaśle:

FOTOGALERIA:

Podsumowanie konkursu fotograficznego ZGDW

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE