Kultura | rozrywka | edukacja

Są jeszcze wolne miejsca w miejskich przedszkolach publicznych

W związku z dużym zainteresowaniem edukacją dzieci w przedszkolach miejskich, Miasto Jasło informuje, że na dzieci w wieku od 3 do 6 lat czekają jeszcze wolne miejsca w kilku placówkach.

O przyjęcie mogą ubiegać się również dzieci, które nie uczestniczyły w tegorocznej rekrutacji. Wnioski o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym można pobrać w wybranym przedszkolu, które dysponuje wolnymi miejscami.


Lp.


Nazwa przedszkola


Adres

Informacja o wolnych miejscach

Poziom
wiekowy

Liczba wolnych
miejsc

1

Przedszkole Miejskie nr 2
w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Słowackiego 7
tel. 13 4463433

oddział 3-latków

2

2

Przedszkole Miejskie nr 6
w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Kopernika 8a
tel. 13 4469322

oddział 5-6-latków

7

3

Przedszkole Miejskie nr 9
w ZSM 3 w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Szkolna 38
tel. 13 4465885

oddział integracyjny
6-latków

2

4

Przedszkole Miejskie nr 10
w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Ducala 3
tel. 13 446 3016

5-godzinny
oddział 5-6-latków

8

5

Przedszkole Miejskie nr 13
w ZSM 2 w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Mickiewicza 108
tel. 13 491 4863

oddział 3-latków

3

oddział 5-6-latków

7

6

Przedszkole Miejskie nr 14
w ZSM 6 w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Lwowska 36
tel. 13 446 8357

5-godzinny
oddział mieszany

10

7

Przedszkole Miejskie nr 15
w ZSM 5 w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Sobniowska 58
tel. 13 445 5010

5-godzinny
oddział mieszany

9

8

Oddział przedszkolny
w Szkole Podstawowej nr 7
w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Św. Jana z Dukli 94
tel. 13 446 4630

5-godzinny
oddział mieszany

3

Informujemy ponadto, że w miejskich przedszkolach publicznych nie pobiera się płat za wychowanie przedszkolne dzieci 6-letnich, realizujących roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne. Wysokość opłaty za pobyt w przedszkolu pozostałych dzieci wynosi 1 zł za każdą godzinę, przekraczającą bezpłatny, 5-godzinny czas dziennego kształcenia przedszkolnego.

Ponadto istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt w przedszkolu dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz na to dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny.

Obniżenie o 30% opłaty przedszkolnej przysługuje w przypadku, gdy dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny w wieku do 6 lat uczęszcza do przedszkola. O 50% można obniżyć opłatę za pobyt dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji losowej – na okres do 6 miesięcy.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE